Nikkelchlorid

Tilgængelighed

Det kemiske produkt hexahydratiseret nikkelchlorid, hexahydratiseret nikkel(ii)chlorid med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: nikkelchlorid er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

NiCl2.6H2O

CAS Registry Number

7791-20-0

Spørg nu for et tilbud

Nikkelchlorid

Fordeling af Nikkelchlorid

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Hexahydratiseret nikkelchlorid foreligger som et grønt krystallinsk pulver.

Opløselighed

Nikkelchlorid er opløseligt i vand, mindre opløseligt i alkoholer og organiske opløsningsmidler.

Anvendelser

Nikkelchlorid anvendes som råstof i pletteringsindustrien

Klassificering

Utilsigtet nedsvælgning af nikkelchlorid kan medføre en akut forgiftning med kvalme, opkastning og diarré. En overdreven udsættelse over for nikkelchlorid kan medføre irritation for øjne og åndedrætssystem.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: nikkelchlorid er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Hexahydratiseret nikkelchlorid, hexahydratiseret nikkel(II)chlorid