Nikkelacetat

Tilgængelighed

Det kemiske produkt tetrahydrat nikkeldiacetat, nikkel(ii)acetat tetrahydrat med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: nikkelacetat er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

Ni(CH3COO)2.4H2O

CAS Registry Number

6018-89-9

Fordeling af Nikkelacetat

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Nikkelacetat er et grønt pulver med krystallinsk udseende.

Opløselighed

Nikkelacetat er opløseligt i vand, men ikke opløseligt i alkoholer.

Anvendelser

Nikkelacetat anvendes til anodisering af aluminium, til metallernes overfladebehandling og til mekanorganiske bindemidler. Det anvendes desuden som bejdsemiddel i farveindustrien eller som katalysator i visse reaktioner af katalytisk hydrogenering.

Klassificering

Nikkelacetat er sundhedsskadeligt ved indånding og ved nedsvælgning; det kan være kræftfrembringende selv om beviserne er utilstrækkelige; det risikerer at forårsage sensibilisering ved kontakt med huden.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: nikkelacetat er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Tetrahydrat nikkeldiacetat, nikkel(II)acetat tetrahydrat