Nikkelmetal Elektrolytisk Katode

Tilgængelighed

Det kemiske produkt information ikke tilgængelig med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: nikkelmetal elektrolytisk katode er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

Ni

CAS Registry Number

7440-02-0

Spørg nu for et tilbud

Nikkelmetal Elektrolytisk Katode

Fordeling af Nikkelmetal Elektrolytisk Katode

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

information ikke tilgængelig

Opløselighed

information ikke tilgængelig

Anvendelser

Nikkelkatode anvendes til galvanisk fornikling, et indgreb hvor nikkel-ionerne afsættes på materialet til fornikling med et beskyttende formål.

Klassificering

Anmod om sikkerhedsdatablad og tilkald de lokale myndigheder. Nikkelkatode er sundhedsfarligt ved nedsvælgning; det risikerer at medføre uoprettelige virkninger; det kan medføre sensibilisering ved kontakt med huden.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: nikkelmetal elektrolytisk katode er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

information ikke tilgængelig