Nikkelsulfamat Opløsning

Tilgængelighed

Det kemiske produkt bis(sulfamidat) af nikkelopløsning. med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: nikkelsulfamat opløsning er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

Ni(NH2SO3)2.XH2O

CAS Registry Number

13770-89-3

Spørg nu for et tilbud

Nikkelsulfamat Opløsning

Fordeling af Nikkelsulfamat Opløsning

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Nikkelsulfamat opløsning foreligger som en vandig opløsning med en grøn-blålig farve.

Opløselighed

Nikkelsulfamat opløsning kan blandes med vand.

Anvendelser

Nikkelsulfamat hører til kategorien af sure bade til niklets plettering.

Klassificering

Nikkelsulfamat opløsning er sundhedsskadeligt ved nedsvælgning og kan medføre sensibilisering ved kontakt med huden.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: nikkelsulfamat opløsning er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Bis(sulfamidat) af nikkelopløsning.