Wanad

Wanad występuje powszechnie w przyrodzie i jego ilość w skorupie ziemskiej wynosi 0,016%; występuje w wielu kolorach w zależności od stopnia utlenienia. Nie odkryto jeszcze wszystkich możliwych zastosowań tego pierwiastka; prawie całość wydobywanego wanadu znajduje zastosowanie w stopach żelaza, przeznaczonych następnie na produkcję stali. Należy podkreślić, że niektóre związki takie jak na przykład metawanadan amonowy czy pięciotlenek wanadu stosowane są jako katalizatory reakcji utleniania. Todini Chemicals oferuje tę gamę produktów sektorowi ceramicznemu i sektorowi katalizatorów.

Metawanadan amonu

V

 • Rodzina V (Wanad)
 • CAS registry number 7803-55-6
 • Formuła NH4VO3

Metawanadan amonu to nieorganiczny związek chemiczny, sól amonowa kwasu metawanadowego. Występuje w postaci białych kryształów lub kryształowo-białego lub żółtawego proszku. Krystaliczną strukturę metawanadu amonu budują nieskończenie długie, połączone wierzchołkami, łańcuchy czworościennego VO4. Otrzymuje się go poprzez wytrącenie roztworu alkalicznego V2O5 za pomocą chlorku amonu lub w skomplikowanym procesie przemysłowym z minerału wanadynitu. Metawanadan amonu dobrze rozpuszcza się w ciepłej wodzie, prawie wcale natomiast w roztworze nasyconym NH4CL. Metawanadan amonu jest najczęściej używanym laboratoryjnie odczynnikiem wanadowym, wraz z metawanadanem potasu. Używa się go w procesie przygotowywania katalizatorów do syntezy nieorganicznej i organicznej oraz przy produkcji farb i lakierów.

Szczegóły Produktu

Metawanadan sodu

V

 • Rodzina V (Wanad)
 • CAS registry number 13718-26-8
 • Formuła NaVO3

W przyrodzie istnieje w postaci dwóch minerałów: munirytu - NaVO3·(2x)H2O (układ jednoskośny) i metamunirytu - NaVO3 (układ rombowy). Struktury te zawierają łańcuchy (VO3)n(3n-), w których atomy wanadu są koordynowane tetraedrycznie przez atomy tlenu.

Szczegóły Produktu

Pięciotlenek wanadu

V

 • Rodzina V (Wanad)
 • CAS registry number 1314-62-1
 • Formuła V2O5

Pięciotlenek wanadu to nieorganiczny związek chemiczny o wzorze V2O5, w którym wanad występuje na (+5) stopniu utlenienienia. W związku z wysokim stopniem utlenienia, pięciotlenek wanadu jest zarówno tlenkiem amfoterycznym, jak i czynnikiem utleniającym. Z przemysłowego punktu widzenia, jest najważniejszym związkiem wanadu, jest głównym prekursorem stopów wanadu i jest szeroko stosowany jako katalizator przemysłowy. Mineralna forma tego związku - shcherbinaite - jest niezwykle rzadka. Mineralny trójhydrat - V2O5·3H2O - jest również znany pod nazwą navajoite. V2O5 czystości technicznej jest wytwarzany w postaci czarnego proszku, stosowanego do produkcji wanadu metalicznego i ferrowanadu. Rudy wanadu i bogate w wanad pozostałości traktuje się węglanem sodu, w celu wytworzenia metawanadanu sodu NaVO3. Materiał ten jest następnie zakwaszany do pH 2-3 za pomocą H2SO4, do wytworzenia osadu, tzw. "czerwonego ciasta". Osad ten topi się następnie w temp. 690 °C, do wytworzenia surowego V2O5. Pięciotlenek wanadu jest również wytwarzany, gdy wanad metaliczny ogrzewa się w nadmiarze tlenu, ale produkt ten jest zanieczyszczony innymi tlenkami wanadu na niższym stopniu utlenienia. Bardziej zadowalający jest laboratoryjny rozkład metawanadanu amonu w temp. ok. 200 °C: 2 NH4VO3 → V2O5 + 2 NH3 + H2O.

Szczegóły Produktu

Trójchlorek wanadu

V

 • Rodzina V (Wanad)
 • CAS registry number 7718-98-1
 • Formuła VCI3

Trójchlorek wanadu to nieorganiczny związek chemiczny o wzorze VCl3. Ta purpurowa sól jest prekursorem innych związków wanadu (III). Trójchlorek wanadu otrzymuje się przez ogrzewanie VCl4 w 160-170 °C, w strumieniu gazu obojętnego, który "wyciąga" Cl2. Jasnoczerwony płyn zamienia się w chrupkie, purpurowe ciało stałe. Dalsze ogrzewanie VCl3 prowadzi do rozkładu z ulatnianiem się VCl4 i pozostawaniem VCl2. Po ogrzewaniu pod H2 w 675 °C (lecz mniej niż 700 °C), VCl3 redukuje się do zielonkawego VCl2: 2 VCl3 + H2 → 2 VCl2 + 2 HCl.

Szczegóły Produktu

Trójtlenek wanadu

V

 • Rodzina V (Wanad)
 • CAS registry number 1314-34-7
 • Formuła V2O3

Trójtlenek wanadu to nieorganiczny związek chemiczny o wzorze V2O5. Jest to czarne ciało stałe, wytwarzane poprzez redukcję V2O5 wodorem lub tlenkiem węgla. Trójtlenek wanadu jest to podstawowy tlenek, które rozpuszczenie w kwasie powoduje powstanie roztworów kompleksów wanadu (III). Jest antyferromagnetykiem, z temp. krytyczną 160 K. W tej temperaturze następuje nagła zmiana przewodności z metalicznej na izolacyjną. Po wystawieniu na działanie powietrza, V2O3 stopniowo przekształca się w niebieski (indygo) V2O4. W naturze występuje jako bardzo rzadki minerał karelianit.

Szczegóły Produktu

Jak możemy Ci pomóc?

Zapytaj teraz o ofertę lub więcej informacji, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe, przez naszych pracowników.

Kontakt

Metawanadan potasu

V

 • Rodzina V (Wanad)
 • CAS registry number 13769-43-2
 • Formuła KVO3

Metawanadan potasu jest najczęściej używanym laboratoryjnie odczynnikiem wanadowym, wraz z metawanadanem amonu.

Szczegóły Produktu