Ind

Ind jest raczej rzadkim metalem w skorupie ziemskiej, jest srebrno-biały, jasny, lśniący i bardzo plastyczny. Metaliczny ind, podobnie jak cyna, wydaje ostry pisk, gdy jest zgięty. Niezwykła własność Ind ma być radioaktywna, ale bardzo słaba, aby nie była uważana za niebezpieczną. Ind jest głównie używany do wytwarzania półprzewodników, stopów o niskiej temperaturze topnienia i do powlekania innych metali. Najważniejszymi związkami Ind są te, w których metal zachowuje się jak trójwartościowy.

Siarczan Indu

In

  • Rodzina In (Ind)
  • CAS registry number 13464-82-9
  • Formuła IN2SO43

Szczegóły Produktu

Chlorek Indu(III)

In

  • Rodzina In (Ind)
  • CAS registry number 10025-82-8
  • Formuła InCI3

Szczegóły Produktu

Sulfaminian Indu

In

  • Rodzina In (Ind)
  • CAS registry number 66027-93-8
  • Formuła In(H2NSO3)3

Szczegóły Produktu