Antymon

Antymon w naturze występuje przede wszystkim w minerale o nazwie antymonit i ma kolor biało - niebieskawy. Istnieje wiele zastosowań antymonu: w przemyśle farmaceutycznym jako środek przeciwwymiotny, w przemyśle tekstylnym, w produkcji lakierów i farb, w przemyśle materiałów wybuchowych i zbrojeniowym. Metal odznacza się niewielką toksycznością, natomiast wdychane opary antymonu są bardzo szkodliwe. Todini Chemicals specjalizuje się w dystrybucji soli antymonowych do produkcji szkła i ceramiki oraz w technologii galwanicznej.

Tlenek Antymonu (III)

Sb

  • Rodzina Sb (Antymon)
  • CAS registry number 1309-64-4
  • Formuła Sb2O3

Szczegóły Produktu

Antymonian Sodu

Sb

  • Rodzina Sb (Antymon)
  • CAS registry number 33908-66-6
  • Formuła NaSbO3.3H2O

Szczegóły Produktu