Antymon

Antymon w naturze występuje przede wszystkim w minerale o nazwie antymonit i ma kolor biało - niebieskawy. Istnieje wiele zastosowań antymonu: w przemyśle farmaceutycznym jako środek przeciwwymiotny, w przemyśle tekstylnym, w produkcji lakierów i farb, w przemyśle materiałów wybuchowych i zbrojeniowym. Metal odznacza się niewielką toksycznością, natomiast wdychane opary antymonu są bardzo szkodliwe. Todini Chemicals specjalizuje się w dystrybucji soli antymonowych do produkcji szkła i ceramiki oraz w technologii galwanicznej.

Tlenek antymonu (III)

Sb

  • Rodzina Sb (Antymon)
  • CAS registry number 1309-64-4
  • Formuła Sb2O3

Tlenek antymonu (III) to nieorganiczny związek chemiczny o wzorze Sb2O3. Jest najważniejszym handlowo związkiem antymonu. W przyrodzie występuje w postaci minerałów - walentynitu i senarmontytu. Trójtlenek antymonu jest produkowany głównie poprzez wytop rud antymonowych, które utleniają się do surowego Sb2O3 w piecach pracujących w temp. ok. 850 - 1000 °C (2 Sb2S3 + 9 O2 → 2 Sb2O3 + 6 SO2). Surowy Sb2O3 oczyszcza się metodą sublimacji, co umożliwia oddzielenie od bardziej lotnego trójtlenku arsenu. Ten krok ma znaczenie, ponieważ rudy antymonu często zawierają znaczne ilości arsenu. Tlenek antymonu otzymuje się również z trójchlorku antymonu, który może być uzyskany z rud antymonowych (2 Sb2S3 + 3 CaCl2 + 6 O2 → 4 SbCl3 + 3 CaSO4). Po przeprowadzeniu destylacji frakcjonowanej w celu oddzielenia od arsenu, SbCl3 może być hydrolizowany do tlenku: 2 SbCl3 + 3 H2O → Sb2O3 + 6 HCl. Związki pośrednie w hydrolizie obejmują tlenochlorki SbOCl i Sb4O5Cl2. Chociaż jest to niepraktyczne dla celów komercyjnych, Sb2O3 można otrzymać również przez wypalanie antymonu pierwiastkowego w powietrzu : 4 Sb + 3 O2 → 2 Sb2O3. Trójtlenek antymonu jest tlenkiem amfoterycznym, rozpuszcza się w wodnym roztworze wodorotlenku sodu, tworząc metaantymonian sodu NaSbO2, który można wyodrębnić w postaci trihydratu. Trójtlenek antymonu rozpuszcza się również w stężonych kwasach mineralnych, otrzymuje się odpowiednie sole, który hydrolizuje się po rozcieńczeniu wodą. W reakcji z kwasem azotowym, tlenek antymonu (III) jest utleniany do tlenku antymonu (V). Po podgrzaniu z węglem, tlenek antymonu redukuje się do antymonu metalicznego. W reakcjach z innymi czynnikami redukującymi, takimi jak borowodorek sodu lub wodorek litowo-glinowy, wytwarza się niestabilny i bardzo toksyczny gaz antymonowodór. W wyniku ogrzewania z dwuwinianem potasu, powstaje kompleks KSb(OH)2•C4H2O6.

Szczegóły Produktu

Antymonian Sodu

Sb

  • Rodzina Sb (Antymon)
  • CAS registry number 33908-66-6
  • Formuła NaSbO3.3H2O

Antymonian sodu to nieorganiczny związek chemiczny o wzorze NaSbO3·3H2O. Antymonian sodu jest stabilny ale niekompatybilny z silnymi utleniaczami, mocnymi kwasami, mocnymi zasadami.

Szczegóły Produktu