Kadm

Kadm, produkt uboczny wytapiania cynku, jest błyszczącym, niebiesko-białym, plastycznym metalem podobnym do cynku i rtęci. Kadm jest rozpuszczalny w kwasach, ale nie w alkaliach. Większość kadmu jest używana w akumulatorach niklowo / kadmowych. Pozostałą część stosuje się do powłok (odporność na korozję), związki kadmu stosuje się jako czerwone, pomarańczowe i żółte pigmenty do barwienia szkła. Kadm ma zdolność absorbowania neutronów, więc jest wykorzystywany jako bariera do kontrolowania rozszczepienia jądra atomowego.

Tlenek Kadmu

Cd

 • Rodzina Cd (Kadm)
 • CAS registry number 1306-19-0
 • Formuła CdO

Szczegóły Produktu

Węglan Kadmu

Cd

 • Rodzina Cd (Kadm)
 • CAS registry number 513-78-0
 • Formuła CdCO3

Szczegóły Produktu

Siarczek Kadmu

Cd

 • Rodzina Cd (Kadm)
 • CAS registry number 1306-23-6
 • Formuła CdS

Szczegóły Produktu

Kadm Metal

Cd

 • Rodzina Cd (Kadm)
 • CAS registry number 7440-43-9
 • Formuła Cd

Szczegóły Produktu