Lit

Lit nie występuje w czystej postac,i ale jego związki, mimo iż w niewielkich ilościach, są dość powszechne w skorupie ziemskiej. Jego całkowita ilość oceniana jest na około 0,003%. Lit jest srebrzystobiałym metalem i w temperaturze pokojowej jest bardziej stały niż inne metale alkaliczne. Lit znajduje liczne zastosowania: w hutnictwie zmniejsza lepkość stali nierdzewnych, w przemyśle farmaceutycznym przyczynia się do procesu syntezy witaminy A, ale większość litu jest używana w bateriach litowych i bateriach litowo-jonowych.

Octan litu

Li

 • Rodzina Li (Lit)
 • CAS registry number 6108-17-4
 • Formuła CH3COOLI.2H2O

Octan litu (CH3COOLi) to związek organiczny, sól litowa kwasu octowego.

Szczegóły Produktu

Fluorek litu

Li

 • Rodzina Li (Lit)
 • CAS registry number 7789-24-4
 • Formuła LiF

Fluorek litu to nieorganiczny związek chemiczny o wzorze LiF, sól litowa kwasu fluorowodorowego. Fluorek litu w temperaturze pokojowej jest białym ciałem stałym bez zapachu. Jest to prosty związek chemiczny o strukturze podobnej do struktury chlorku sodu, jest jednakże znacznie słabiej rozpuszczalny w wodzie. Fluorek litu jest związkiem toksycznym i drażniącym.

Szczegóły Produktu

Wodorotlenek litu

Li

 • Rodzina Li (Lit)
 • CAS registry number 1310-66-3
 • Formuła LiOH.H2O

Wodorotlenek litu to nieorganiczny związek chemiczny z grupy zasad. Występuje jako odmiana bezwodna LiOH lub monohydrat - LiOH · H2O. Wodorotlenek litu jest ciałem stałym bezbarwnym (bezwodny) lub barwy białej (monohydrat), rozpuszczalnym w wodzie. pH jego roztworów wynosi ok. 12. Bezwodny wodorotlenek litu ma właściwości higroskopijne. Uwodniony wodorotlenek litu podczas ogrzewania traci wodę krystalizacyjną. Wodorotlenek litu wytwarza się w reakcji podwójnej wymiany pomiędzy węglanem litu i wodorotlenkiem wapnia: Li2CO3 + Ca(OH)2 → 2 LiOH + CaCO3. Początkowo wytwarzany hydrat odwadnia się poprzez ogrzewanie pod zmniejszonym ciśnieniem do 180 °C. W laboratorium, wodorotlenek litu powstaje w wyniku działania wody na lit lub tlenek litu: 2 Li + 2 H2O → 2LiOH + H2; Li2O + H2O → 2 LiOH. Reakcji litu z wodą należy unikać, zachodzi ona bardzo energicznie. Chociaż węglan litu jest szerzej stosowany, wodorotlenek litu jest również skutecznym prekursorem soli litu, np. LiOH + HF → LiF + H2O.

Szczegóły Produktu

Lit metaliczny

Li

 • Rodzina Li (Lit)
 • CAS registry number 7439-93-2
 • Formuła Li

Lit jest najlżejszym metalem. W naturze nie występuje w czystej postaci, ale w powiązaniu z innymi minerałami. Lit jest srebrnobiałym metalem i w przeciwieństwie do sodu, który silnie reaguje z wodą, nie wybucha wchodząc z nią w reakcję. Lit jako metal wykorzystywany jest w przemyśle nuklearnym i farmaceutycznym do syntezy witaminy C; związki litu natomiast znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle ceramicznym, szklarskim i mas plastycznych.

Szczegóły Produktu

Molibdenian litu

Li

 • Rodzina Li (Lit)
 • CAS registry number 13568-40-6
 • Formuła Li2MoO4

Molibdenian litu to nieorganiczny związek chemiczny o wzorze Li2MoO4. Jest to sól litowa kwasu molibdenowego. Molibdenian litu jest produkowany w postaci bezbarwnego, przezroczystego płynu lub białego, krystalicznego proszku. Jest stosowany jako środek opóźniający opór korozyjny w klimatyzacjach litowo-bromowych. Nie jest klasyfikowany jako materiał niebezpieczny.

Szczegóły Produktu

Jak możemy Ci pomóc?

Zapytaj teraz o ofertę lub więcej informacji, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe, przez naszych pracowników.

Kontakt

Azotan litu

Li

 • Rodzina Li (Lit)
 • CAS registry number 7790-69-4
 • Formuła LiNO3

Azotan litu to nieorganiczny związek chemiczny o wzorze LiNO3. Jest to sól litowa kwasu azotowego (V). Jest wytwarzany w wyniku reakcji węglanu litu lub wodorotlenku litu z kwasem azotowym (V), np. Li2CO3 + 2HNO3 → 2LiNO3 + H2O + CO2. Podczas rozkładu termicznego, LiNO3 daje tlenek litu (Li2O), dwutlenek azotu i tlen: 4 LiNO3 → 2 Li2O + 4 NO2 + O2. Inne azotany grupu I rozkładają się tworząc sól -azotan (III) - i tlenu. Ze względu na stosunkowo małe rozmiary, kation litu jest bardzo polarny, co sprzyja tworzeniu się tlenku. Azotan litu jest bardzo dobrym czynnikiem utleniającym. Obecnie LiNO3 stosuje się w łodziach podwodnych i sondach do wchłaniania nadmiaru dwutlenku węgla w powietrzu.

Szczegóły Produktu