Kobalt

Kobalt jest metalem występującym w skorupie ziemskiej w ilości 0,0023%. Minerały zawierają niewielką ilość kobaltu, występuje on przede wszystkim w połączeniu z innymi metalami. Jest metalem szeroko stosowanym w metalurgii, ceramice, chemii, zootechnice i wszelkiego rodzaju bateriach. Todini Chemicals jest wiodącym dystrybutorem soli i tlenków na bazie kobaltu, oferując pełną gamę metali kobaltowych, które mogą obejmować wszystkie sektory i aplikacje przemysłowe.

Octan kobaltu Tetrahydrat

Co

 • Rodzina Co (Kobalt)
 • CAS registry number 6147-53-1
 • Formuła Co(C2H3O2)2.4H2O

Octan kobaltu to sól kobaltowa kwasu octowego, w której kobalt występuje na II stopniu utlenienia. Octan kobaltu najczęściej występuje w postaci tetrahydratu. Może być utworzony w reakcji tlenku bądź wodorotlenku kobaltu z kwasem octowym [CoO + 2 CH3COOH → Co(CH3COO)2 + H2O]. Octan kobaltu może reagować z salenem (disalicylaloetylenodiaminą), tworząc salkominę - kompleks, który ma zdolność transportu tlenu. Octan kobaltu jest kryształowym ciałem stałym w kolorze czerwono-fioletowym; rozpuszcza się w wodzie, kwasach i alkoholu. Octan kobaltu stosuje się w produkcji farb i barwników oraz w produkcji katalizatorów.

Szczegóły Produktu

Węglan kobaltu

Co

 • Rodzina Co (Kobalt)
 • CAS registry number 513-79-1
 • Formuła CoCO3

Węglan kobaltu to nieorganiczny związek o wzorze chemicznym CoCO3, jest to sól kobaltowa kwasu węglowego. Otrzymuje się go w reakcji siarczanu (VI) kobaltu (II) z roztworem kwaśnego węglanu sodu. To paramagnetyczne ciało stałe jest produktem pośrednim w hydrometalurgicznym oczyszczaniu kobaltu z jego rud. Węglan kobaltu jest używany do wytwarzania innych soli kobaltu i pigmentów kobaltowych oraz jako dodatek do pasz.

Szczegóły Produktu

Chlorek kobaltu

Co

 • Rodzina Co (Kobalt)
 • CAS registry number 7791-13-1
 • Formuła CoCl2.6H2O

Chlorek kobaltu to nieroganiczny związek chemiczny o wzorze CoCl2. Bezwodny chlorek kobaltu jest higroskopijny. Mechanizm wchłaniania wilgoci przez ten związek polega na tworzeniu przez niego hydratów. W zależności od liczby cząsteczek wody w komórce elementarnej, hydraty chlorku kobaltu mają różną barwę: bezwodny CoCl2 – niebieską, CoCl2·2H2O – różową, CoCl2·6H2O – intensywnie czerwoną, purpurową. Zwykle występuje w postaci sześciwodonego chlorku kobaltu, który jest jednym z najczęściej używanych w technice laboratoryjnej związkiem kobaltu. Uwodniony chlorek kobaltu otrzymuje się w reakcji wodorotlenku kobaltu (II) lub węglanu kobaltu (II) z kwasem solnym: Co(OH)2 + 2 HCl → CoCl2·6H2O W wyniku ogrzewania, dochodzi do stopniowego odparowywania wody krystalicznej.

Szczegóły Produktu

Wodorotlenek kobaltu

Co

 • Rodzina Co (Kobalt)
 • CAS registry number 21041-93-0
 • Formuła Co(OH)2

Wodorotlenek kobaltu to nieorganiczny związek chemiczny o wzorze Co(OH)2. Występuje w dwóch formach: różowo-czerwonych kryształów (bardziej stabilny) lub jako niebieskawo-zielony proszek. Posiada strukturę krystaliczną jodku kadmu. Wodorotlenek kobaltu (II) wytrąca się w wyniku dodania wodorotlenku alkalicznego do wodnego roztworu, zawierającego kationy Co2+: CoCl2 (aq) + 2 NaOH → Co(OH)2 (s) + 2 NaCl. Wodorotlenek kobaltu (II) rozkłąda się do tlenku kobaltu (II) w temp. 168 °C w próżni, utlenia się w powietrzu do wytworzenia wodorotlenku kobaltu (III). Produktem termicznego rozkładu wodorotlenku kobaltu (II) w powietrzu powyżej temp. 300 °C jest Co3O4.

Szczegóły Produktu

Kobalt Metaliczny

Co

 • Rodzina Co (Kobalt)
 • CAS registry number 7440-48-4
 • Formuła Co

Kobalt jest metalem o charakterystycznym szarym kolorze; jest twardy, ale podgrzany staje się kowalny. Roztwory kobaltu o charakterystycznym błękitnym kolorze, rozcieńczone w wodzie, przybierają różowawą barwę. Kobalt jest metalem bardzo powszechnym w przyrodzie i występuje powiązany z innymi metalami. Większość światowego wydobycia kobaltu służy do produkcji stopów odpornych na zużycie i temperaturę oraz do produkcji stali narzędziowej.

Szczegóły Produktu

Jak możemy Ci pomóc?

Zapytaj teraz o ofertę lub więcej informacji, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe, przez naszych pracowników.

Kontakt

Azotan kobaltu

Co

 • Rodzina Co (Kobalt)
 • CAS registry number 10026-22-9
 • Formuła Co(NO3)2.6H2O

Azotan kobaltu jest nieorganiczną solą kobaltową (II) kwasu azotowego, często z różną zawartością wody. Najbardziej powszechna jest forma sześciowodna, Co(NO3)2·6H2), będąca czerwono-brązową, rozpływającą się pod wpływem wilgoci solą, rozpuszczalną w wodzie i innych polarnych rozpuszczalnikach. Jest pochodną reakcji metalicznego kobaltu lub jednego z jego tlenków, wodorotlenków lub węglanów z kwasem azotowym. Jest powszechnie stosowany w farbach, barwnikach.

Szczegóły Produktu

Tlenek Kobaltu

Co

 • Rodzina Co (Kobalt)
 • CAS registry number 1308-06-1
 • Formuła Co3O4

Istnieją dwa dobrze scharakteryzowane tlenki kobaltu-tlenek kobaltu(II) i tlenek kobaltu(II, III). Tlenek kobaltu(II) (monotlenek kobaltu, CoO) występuje w postaci oliwkowo-zielonkawych kryształów, preparaty zawierające nadmiar tlenu to proszki o kolorze przechodzącym od szarego do czarnego. Tlenek kobaltu(II, III), znany także pod nazwą tetratlenku trikobaltu, jest czarnym antyferromagnetycznym ciałem stałym. Ponieważ jest związkiem o mieszanej wartościowości, jego wzór chemiczny zapisywany jest jako Co(II)Co(III)2O4 lub CoO·Co2O3. Tlenek kobaltu(II) przechodzi w tlenek kobaltu(II, III) w wyniku ogrzewania w powietrzudo temp. 600-700 st. °C, powyżej 900 st. °C jest stabilny. Z kolei tlenek kobaltu(II, III) rozkłada się do tlenku kobaltu(II) w temp. 950 st. °C.

Szczegóły Produktu

Siarczan Kobaltu

Co

 • Rodzina Co (Kobalt)
 • CAS registry number 10026-24-1
 • Formuła Co(SO4).7H2O

Siarczan kobaltu to nieorganiczny związek chemiczny o wzorze CoSO4. Jest to dwuwartościowa sól kobaltu i kwasu siarkowego(VI). Najczęstsze formy siarczan kobaltu to siarczan kobaltu siedmiowodny CoSO4·7H2O i siarczan kobaltu monowodny CoSO4·H2O. Siarczan kobaltu i jego hydraty są jednymi z najbardziej powszechnie dostępnych soli kobaltu. Siarczan kobaltu występuje w postaci czerwonych jednoskośnych kryształów, które topią się w temp. 100 °C i przechodzą w bezwodny w temp. 250 °C. Siarczan kobaltu wytwarza się w reakcji kobaltu, jego tlenku, wodorotlenku lub węglanu z kwasem siarkowym(VI). W niektórych przypadkach, poprzez siarczan kobaltu, z rud uzyskuje się kobalt.

Szczegóły Produktu

Siarczan kobaltu paszowy (feed grade)

Co

 • Rodzina Co (Kobalt)
 • CAS registry number 10026-24-1
 • Formuła Co(SO4).7H2O

Siarczan kobaltu to nieorganiczny związek chemiczny o wzorze CoSO4. Jest to dwuwartościowa sól kobaltu i kwasu siarkowego (VI). Najczęstsze formy siarczan kobaltu to siarczan kobaltu siedmiowodny CoSO4·7H2O i siarczan kobaltu monowodny CoSO4·H2O. Siarczan kobaltu i jego hydraty są jednymi z najbardziej powszechnie dostępnych soli kobaltu. Siarczan kobaltu występuje w postaci czerwonych jednoskośnych kryształów, które topią się w temp. 100 °C i przechodzą w bezwodny w temp. 250 °C. Siarczan kobaltu wytwarza się w reakcji kobaltu, jego tlenku, wodorotlenku lub węglanu z kwasem siarkowym (VI). W niektórych przypadkach, poprzez siarczan kobaltu, z rud uzyskuje się kobalt.

Szczegóły Produktu