Nikiel

Nikiel występuje w naturze w ilości 0,0042%, zazwyczaj nie w czystej postaci, ale powiązany z innymi metalami. Jest srebrzystobiały i jest wykorzystywany w metalurgii stopów, związki niklu mają natomiast szerokie zastosowanie - wykorzystywane są w przemyśle naftowym, galwanotechnice, w elektrotechnice do akumulatorów suchych oraz w laboratoriach chemicznych. Todini Chemicals dystrybuuje nikiel Metal i kompletną gamę soli i tlenków, zajmując wiodącą pozycję na krajowym i międzynarodowym rynku.

Nikiel depolaryzowany w formie korony

Ni

 • Rodzina Ni (Nikiel)
 • CAS registry number 7440-02-0
 • Formuła Ni

Korony depolaryzowanego niklu są głównie stosowane do galwanicznego powlekania w celu zapobiegania korozji materiału, szczególnie w stopie żelaza.

Szczegóły Produktu

Nikiel elektrolityczny w formie korony

Ni

 • Rodzina Ni (Nikiel)
 • CAS registry number 7440-02-0
 • Formuła Ni

Korony niklu elektrolitycznego są stosowane głównie do galwanicznego powlekania w celu zapobiegania korozji materiału, szczególnie w stopie żelaza.

Szczegóły Produktu

Wodorowęglan niklu

Ni

 • Rodzina Ni (Nikiel)
 • CAS registry number 12607-70-4
 • Formuła Ni3CO3(OH)4

Zwrot "węglan niklu" opisuje jeden związek lub mieszaninę związków nieorganicznych zawierających nikiel i resztę kwasu węglowego. Z przemysłowego punktu widzenia, najważniejszym węglanem niklu jest zasadowy węglan niklu o wzorze Ni4CO3(OH)6(H2O)4.

Szczegóły Produktu

Roztwór siarczanu niklu 120 g Ni/l

Ni

 • Rodzina Ni (Nikiel)
 • CAS registry number 7786-81-4
 • Formuła NISO4.XH2O

Z roztworu siarczanu niklu mogą być uzyskiwane roztwory o wyższych koncentracjach. Produkt ten jest doskonałym źródłem siarczanu miedzi do zastosowań wymagających materiałów rozpuszczonych.

Szczegóły Produktu

Weglan Niklu Proszek

Ni

 • Rodzina Ni (Nikiel)
 • CAS registry number 3333-67-3
 • Formuła NICO3

Pasta z węglanu niklu reaguje szybciej niż proszek i jest używana jako regulator pH dla roztworów niklu.

Szczegóły Produktu

Jak możemy Ci pomóc?

Zapytaj teraz o ofertę lub więcej informacji, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe, przez naszych pracowników.

Kontakt

Octan Niklu

Ni

 • Rodzina Ni (Nikiel)
 • CAS registry number 6018-89-9
 • Formuła Ni(CH3COO)2.4H2O

Octan niklu jest organicznym związkiem niklu i kwasu octowego. Zwykle występuje w postaci tetrahydratu. Octan niklu powstaje w wyniku reakcji niklu lub węglanu niklu z kwasem azotowym. Struktura octanu niklu tetrahydratu została określona przez krystalografię rentgenowską jako oktaedr z centralnym atomem niklu, skoordynowanym z czterami cząsteczkami wody oraz dwoma fragmentami octanu. Octan niklu może zostać odwodniony w próżni, w wyniku reakcji z bezwodnikiem octowym lub poprzez ogrzewanie. Wykorzystuje sie go głównie jako zaprawę w farbiarstwie lub jako katalizator w niektórych reakcjach uwodorniania katalitycznego.

Szczegóły Produktu

Węglan Niklu Pasta

Ni

 • Rodzina Ni (Nikiel)
 • CAS registry number 12607-70-4
 • Formuła Ni3CO3(OH)4

Octan niklu (II) jest nieorganicznym związkiem niklu i kwasu octowego. Ten związek nieorganiczny zwykle występuje w postaci tetrahydratu.

Szczegóły Produktu

Chlorek niklu

Ni

 • Rodzina Ni (Nikiel)
 • CAS registry number 7791-20-0
 • Formuła NiCl2.6H2O

Chlorek niklu to nieroganiczny związek chemiczny o wzorze NiCl2, sól niklu (II) i kwasu solnego. Bezwodny chlorek niklu ma barwę żółtą, sześciowodny (NiCl2·6H2O) jest zielony. Chlorek niklu, w różnych postaciach, jest najważniejszym źródłem niklu w syntezach chemicznych. Chlorek niklu łatwo absorbuje wilgoć z powietrza, tworząc stabilne uwodnione pochodne. Chlorek niklu bezwodnego osiąga temperaturę wrzenia w 600° C. Produkcja chlorku niklu na największą skalę obejmuje ekstrakcję kwasem solnym niklu i pozostałości uzyskanych z prażenia w procesie rafinacji rud zawierających nikiel. NiCl2·6H2O rzadko wytwarza się w laboratorium, ponieważ jest tani i ma długi okres przydatności. W wyniku podgrzania heksahydratu w zakresie temp. 66-133 °C otrzymuje się żółtawy dihydrat, NiCl2·2H20. Hydraty przekształca się do postaci bezwodnej podczas ogrzewania w obecności chlorku tionylu albo przez ogrzewanie w strumieniu gazowego chlorowodoru (proste ogrzewanie hydratów nie powoduje otrzymania bezwodnego chlorku niklu): NiCl2·6H2O + 6 SOCI2 → NiCI2 + 6SO2 + 12 HCl. Odwadnianiu towarzyszy zmiana barwy z zielonej na żółtą.

Szczegóły Produktu

Fluorek Niklu

Ni

 • Rodzina Ni (Nikiel)
 • CAS registry number 13940-83-5
 • Formuła NIF2.4H2O

Fluorek niklu to związek chemiczny o wzorze chemicznym NiF2. W przeciwieństwie do wielu fluorków, fluorek niklu jest stabilny w powietrzu. Fluorek niklu stanowi pasywacyjną powierzchnię, kształtującą się na powierzchni stopów niklu (np. stop Monel), dlatego materiały te są odpowiednie do przechowywania bądź transportu fluorowodoru lub fluoru elementarnego. Fluorek niklu jest głównie wykorzystywany w utrwalaniu aluminium anodowego.

Szczegóły Produktu

Wodorotlenek niklu

Ni

 • Rodzina Ni (Nikiel)
 • CAS registry number 12054-48-7
 • Formuła Ni(OH)2

Wodorotlenek niklu to nieorganiczny związek chemiczny niklu z grupy wodorotlenków o wzorze Ni(OH)2. Wodorotlenek niklu (II) można otrzymać np. w reakcji wodorotlenku sodu z chlorkiem niklu (II) w środowisku wodnym: 2NaOH + NiCl2 → Ni(OH)2↓ + 2NaCl. W reakcji wytrąca się nierozpuszczalny jasnozielony wodorotlenek niklu (II). Wodorotlenek niklu to związek o silnych właściwościach typu redox i powszechnych zastosowaniach przemysłowych i laboratoryjnych.

Szczegóły Produktu

Jak możemy Ci pomóc?

Zapytaj teraz o ofertę lub więcej informacji, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe, przez naszych pracowników.

Kontakt

Nikiel Katoda 1x1

Ni

 • Rodzina Ni (Nikiel)
 • CAS registry number 7440-02-0
 • Formuła Ni

Nikiel metaliczny stosowany jest głównie w procesie zwanym niklowaniem elektrolitycznym. W niklowaniu elektrolitycznym przedmioty przeznaczone do niklowania, będące katodami, wstawia się do kąpieli elektrolitycznej, do której wstawiane są także pręty z metalu podłączonego do anod. Po podłączeniu prądu jony dodatnie niklu przemieszczają się w stronę bieguna ujemnego, gdzie osadzają sią w postaci metalowej warstwy.

Szczegóły Produktu

Nikiel katoda 2x2

Ni

 • Rodzina Ni (Nikiel)
 • CAS registry number 7440-02-0
 • Formuła Ni

Nikiel metal stosowany jest głównie w procesie zwanym niklowaniem elektrolitycznym. W niklowaniu elektrolitycznym przedmioty przeznaczone do niklowania, będące katodami, wstawia się do kąpieli elektrolitycznej, do której wstawiane są także pręty z metalu podłączonego do anod. Po podłączeniu prądu jony dodatnie niklu przemieszczają się w stronę bieguna ujemnego, gdzie osadzają sią w postaci metalowej warstwy.

Szczegóły Produktu

Nikiel katoda 4x4

Ni

 • Rodzina Ni (Nikiel)
 • CAS registry number 7440-02-0
 • Formuła Ni

Nikiel metal stosowany jest głównie w procesie zwanym niklowaniem elektrolitycznym. W niklowaniu elektrolitycznym przedmioty przeznaczone do niklowania, będące katodami, wstawia się do kąpieli elektrolitycznej, do której wstawiane są także pręty z metalu podłączonego do anod. Po podłączeniu prądu jony dodatnie niklu przemieszczają się w stronę bieguna ujemnego, gdzie osadzają sią w postaci metalowej warstwy.

Szczegóły Produktu

Metal niklowy katody elektrolitycznej

Ni

 • Rodzina Ni (Nikiel)
 • CAS registry number 7440-02-0
 • Formuła Ni

Nikiel metal jest stosowany głównie w procesie elektrolitycznego niklowania. W procesie elektrolitycznego niklowania elementy poddawane niklowaniu stanowią katodę w kąpieli elektrolitycznej, w której umieszcza się także kilka prętów z metalu, który będzie się osadzał na przedmiotach, połączonego z anodą. Pod wpływem prądu dodatnie jony niklu, z którego będzie wykonana powłoka, zaczynają migrować w kierunku bieguna ujemnego, gdzie osadzają się w postaci metalicznej warstwy.

Szczegóły Produktu

Azotan niklu kryształki

Ni

 • Rodzina Ni (Nikiel)
 • CAS registry number 13478-00-7
 • Formuła Ni(NO3).6H2O

Azotan niklu to związek chemiczny o wzorze Ni(NO3)2. Ponieważ forma bezwodna nie jest często spotykana, zwrot "azotan niklu" odnosi się głównie do formy sześciowodnej, w której kation niklu otoczony jest przez sześć cząsteczek wody, anionu azotanowe nie są związane z kationem niklowym. Azotan niklu ma postać zielonych kryształków; charakteryzuje się dobrą rozpuszczalnością w mieszaninie alkoholu i wody. Stężony roztwór azotanu niklowego jest wykorzystywany do przygotowania katalizatorów niklu, stosowanych w uwodornieniu (hydrogenizacji) pochodnych organicznych. Pojemniki z azotanem niklowym muszą być szczelnie zapieczętowane i przechowywane w chłodnych pomieszczeniach, z dala od substancji utleniających ze względu na wysoce wybuchowe właściwości azotanu niklowego. W wyniku ogrzewania azotan niklu heksahydrat traci wodę, a następnie ulega rozkładowi do tlenku.

Szczegóły Produktu

Jak możemy Ci pomóc?

Zapytaj teraz o ofertę lub więcej informacji, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe, przez naszych pracowników.

Kontakt

Azotan niklu roztwór

Ni

 • Rodzina Ni (Nikiel)
 • CAS registry number 13478-00-7
 • Formuła Ni(NO3).6H2O

Azotan niklu to związek chemiczny o wzorze Ni(NO3)2. Ponieważ forma bezwodna nie jest często spotykana, zwrot "azotan niklu" odnosi się głównie do formy sześciowodnej, w której kation niklu otoczony jest przez sześć cząsteczek wody, anionu azotanowe nie są związane z kationem niklowym. Azotan niklu ma postać zielonych kryształków; charakteryzuje się dobrą rozpuszczalnością w mieszaninie alkoholu i wody. Stężony roztwór azotanu niklowego jest wykorzystywany do przygotowania katalizatorów niklu, stosowanych w uwodornieniu (hydrogenizacji) pochodnych organicznych. Pojemniki z azotanem niklowym muszą być szczelnie zapieczętowane i przechowywane w chłodnych pomieszczeniach, z dala od substancji utleniających ze względu na wysoce wybuchowe właściwości azotanu niklowego. W wyniku ogrzewania azotan niklu heksahydrat traci wodę, a następnie ulega rozkładowi do tlenku.

Szczegóły Produktu

Tlenek Niklu Czarny

Ni

 • Rodzina Ni (Nikiel)
 • CAS registry number 1313-99-1
 • Formuła Ni2O3

Tlenek niklu czarny ma postać szaro-czarnego proszku, praktycznie nierozpuszczalnego w wodzie i słabo rozpuszczalnego w kwasach na zimno; ulega rozpuszczeniu na gorąco w HCl lub w H2SO4. Czarny tlenek niklu, występujący także pod nazwą tlenku niklowego, znajduje szerokie zastosowanie w produkcji akumulatorów Edisona, jako materiał na elektrody.

Szczegóły Produktu

Tlenek Niklu Zielony

Ni

 • Rodzina Ni (Nikiel)
 • CAS registry number 1313-99-1
 • Formuła NiO

Tlenek niklu zielony to nieorganiczny związek o wzorze NiO. Jego mineralna forma - bunsenit - jest bardzo rzadka. Zielony tlenek niklu to podstawowy tlenek tego metalu, rocznie wytwarza się kilka milionów kilogramów tego tlenku o różnej jakości, głównie jako półprodukt w produkcji stopów niklu. NiO można wytwarzać różnymi metodami. Po ogrzaniu proszku niklu powyżej 400 st. °C reaguje on z tlenem, tworząc NiO. W niektórych procesach przemysłowych, zielony tlenek niklu jest wytwarzany przez ogrzewanie mieszaniny proszku niklu i wody do temp. 1000 st. °C, wydajność tej reakcji można zwiększyć przez dodatek NiO. Najprostszą i najbardziej skuteczną metodą wytwarzania NiO jest piroliza związków niklu(II), takich jak wodorotlenek, azotan, węglan, która prowadzi do powstanie jasno zielonego proszku tlenku niklu(II). Zielony tlenek niklu jest nierozpuszczalny w wodzie, ale łatwiej rozpuszczalny w stężonych kwasach. Znajduje zastosowanie głównie przy wyrobie katalizatorów utleniania, jak i katalizatorów redukcji.

Szczegóły Produktu

Proszek Niklu (99,95%)

Ni

 • Rodzina Ni (Nikiel)
 • CAS registry number 7440-02-0
 • Formuła Ni

Nikiel nie występuje w naturze w stanie wolnym, ale wiąże się z wieloma innymi minerałami; Jest błyszczącym białym metalem i ma dużą ciągliwość.

Szczegóły Produktu

sulfamat niklu kryształki

Ni

 • Rodzina Ni (Nikiel)
 • CAS registry number 13770-89-3
 • Formuła H3NO3S.1/2 Ni

Szczegóły Produktu

Jak możemy Ci pomóc?

Zapytaj teraz o ofertę lub więcej informacji, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe, przez naszych pracowników.

Kontakt

Sulfamat Niklu Roztwór

Ni

 • Rodzina Ni (Nikiel)
 • CAS registry number 13770-89-3
 • Formuła Ni(NH2SO3).4H2O

Roztwór sulfamatu niklu należy do kategorii kwaśnych kąpieli do elektrycznego osadzania niklu. Kwaśna kąpiel jest uzyskiwana na ogół z soli niklu, w tym przypadku sulfamatu niklu, która dostarcza potrzebną ilość niklu do osadzenia na metalu, z chlorku niklu, który sprzyja trawieniu anod i ze związku posiadającego właściwości buforowe (kwas borowy), utrzymującego wartość PH możliwie niezmienioną.

Szczegóły Produktu

Siarczan niklu

Ni

 • Rodzina Ni (Nikiel)
 • CAS registry number 10101-97-0
 • Formuła NiSO4.6H2O

Siarczan niklu (II), NiSO4 – nieorganiczny związek chemiczny, sól niklowa kwasu siarkowego. Siarczan niklu występuje jako hexahydrat w rzadkim minerale retgersycie. Forma siedmiowodna, stosunkowo nietrwała w powietrzu, występuje naturalnie jako minerał morenozyt. Siarczan niklu to wysoce rozpuszczalna sól o kolorze niebieskim, jest głównym źródłem jonów Ni (2+) w galwanotechnice. W 2005 r. zostało wyprodukowane ok. 40.000 ton tego surowca. Siarczan niklu zwykle uzyskuje się jako produkt uboczny rafinacji miedzi. Wielkoskalowo, siarczan niklu produkowany jest w wyniku reakcji przeprowadzanej w fazie gazowej pomiędzy tetrakarbonylkiem niklu, dwutlenkiem siarki i tlenem w temperaturze 100 °C: Ni(CO)4 + SO2 + O2 → NiSO4 + 4CO. Siarczan niklu otrzymuje się także poprzez reakcję niklu, tlenku niklu lub węglanu niklu z kwasem siarkowym: Ni + H2SO4 → NiSO4 + H2↑; NiO + H2SO4 → NiSO4 + H2O; NiCO3 + H2SO4 → NiSO4 + CO2 + H2O. Dodanie do powstałego roztworu rozcieńczonego węglanu baru umożliwia usunięcie zanieczyszczeń.

Szczegóły Produktu