Bizmut

Bizmut to kruchy, krystaliczny, różowawo-biały metal występujący naturalnie w formie elementarnej lub jako siarczek i tlenek. Stopy bizmutu są wykorzystywane w czujkach przeciwpożarowych i gaśnicach, bezpiecznikach elektrycznych i lutach.Bizmut jest ciężkim, stosunkowo nietoksycznym pierwiastkiem stosowany w zastąpstwie ołowiu. Stosuje się go również do szkła, glazury ceramicznej, obciążników do połowu ryb, sprzętu do przetwórstwa żywności, mosiądzów do frezowania do zastosowań hydraulicznych, smarów i naboi myśliwskich.

Tlenek Bizmutu

Bi

 • Rodzina Bi (Bizmut)
 • CAS registry number 1304-76-3
 • Formuła Bi2O3

Szczegóły Produktu

Bizmut Metal

Bi

 • Rodzina Bi (Bizmut)
 • CAS registry number 7440-69-9
 • Formuła Bi

Szczegóły Produktu

Cytrynian Bizmutu

Bi

 • Rodzina Bi (Bizmut)
 • CAS registry number 813-93-4
 • Formuła C6H5O7Bi

Szczegóły Produktu

Naftenian Bizmutu

Bi

 • Rodzina Bi (Bizmut)
 • CAS registry number 85736-59-0
 • Formuła

Szczegóły Produktu