Bizmut

Bizmut to kruchy, krystaliczny, różowawo-biały metal występujący naturalnie w formie elementarnej lub jako siarczek i tlenek. Stopy bizmutu są wykorzystywane w czujkach przeciwpożarowych i gaśnicach, bezpiecznikach elektrycznych i lutach.Bizmut jest ciężkim, stosunkowo nietoksycznym pierwiastkiem stosowany w zastąpstwie ołowiu. Stosuje się go również do szkła, glazury ceramicznej, obciążników do połowu ryb, sprzętu do przetwórstwa żywności, mosiądzów do frezowania do zastosowań hydraulicznych, smarów i naboi myśliwskich.

Tlenek bizmutu

Bi

  • Rodzina Bi (Bizmut)
  • CAS registry number 1304-76-3
  • Formuła Bi2O3

Szczegóły Produktu

Bizmut Metal

Bi

  • Rodzina Bi (Bizmut)
  • CAS registry number 7440-69-9
  • Formuła Bi

Szczegóły Produktu

Cytrynian bizmutu

Bi

  • Rodzina Bi (Bizmut)
  • CAS registry number 813-93-4
  • Formuła C6H8O7.Bi

Szczegóły Produktu