Specjaliści w solach i tlenkach metali nieżelaznych

Aby zaspokoić najważniejsze sektory naszego rynku, z biegiem lat zbudowaliśmy gamę produktów chemicznych o określonych stopniach czystości. Oferta produktów Todini Chemicals stale się rozwija, aby zagwarantować jakość i niezawodność dostarczanych produktów.

1,2,3-benzotriazol

...

 • Rodzina ... (Inne)
 • ‎CAS registry number 95-14-7
 • Formuła C6H5N3

Szczegóły Produktu

Antymonian Sodu

Sb

 • Rodzina Sb (Antymon)
 • ‎CAS registry number 33908-66-6
 • Formuła NaSbO3.3H2O

Antymonian sodu to nieorganiczny związek chemiczny o wzorze NaSbO3·3H2O. Antymonian sodu jest stabilny ale niekompatybilny z silnymi utleniaczami, mocnymi kwasami, mocnymi zasadami.

Szczegóły Produktu

Azotan kobaltu

Co

 • Rodzina Co (Kobalt)
 • ‎CAS registry number 10026-22-9
 • Formuła Co(NO3)2.6H2O

Azotan kobaltu jest nieorganiczną solą kobaltową (II) kwasu azotowego, często z różną zawartością wody. Najbardziej powszechna jest forma sześciowodna, Co(NO3)2·6H2), będąca czerwono-brązową, rozpływającą się pod wpływem wilgoci solą, rozpuszczalną w wodzie i innych polarnych rozpuszczalnikach. Jest pochodną reakcji metalicznego kobaltu lub jednego z jego tlenków, wodorotlenków lub węglanów z kwasem azotowym. Jest powszechnie stosowany w farbach, barwnikach.

Szczegóły Produktu

Azotan litu

Li

 • Rodzina Li (Lit)
 • ‎CAS registry number 7790-69-4
 • Formuła LiNO3

Azotan litu to nieorganiczny związek chemiczny o wzorze LiNO3. Jest to sól litowa kwasu azotowego (V). Jest wytwarzany w wyniku reakcji węglanu litu lub wodorotlenku litu z kwasem azotowym (V), np. Li2CO3 + 2HNO3 → 2LiNO3 + H2O + CO2. Podczas rozkładu termicznego, LiNO3 daje tlenek litu (Li2O), dwutlenek azotu i tlen: 4 LiNO3 → 2 Li2O + 4 NO2 + O2. Inne azotany grupu I rozkładają się tworząc sól -azotan (III) - i tlenu. Ze względu na stosunkowo małe rozmiary, kation litu jest bardzo polarny, co sprzyja tworzeniu się tlenku. Azotan litu jest bardzo dobrym czynnikiem utleniającym. Obecnie LiNO3 stosuje się w łodziach podwodnych i sondach do wchłaniania nadmiaru dwutlenku węgla w powietrzu.

Szczegóły Produktu

Jak możemy Ci pomóc?

Zapytaj teraz o ofertę lub więcej informacji, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe, przez naszych pracowników.

Kontakt

Azotan niklu kryształki

Ni

 • Rodzina Ni (Nikiel)
 • ‎CAS registry number 13478-00-7
 • Formuła Ni(NO3).6H2O

Azotan niklu to związek chemiczny o wzorze Ni(NO3)2. Ponieważ forma bezwodna nie jest często spotykana, zwrot "azotan niklu" odnosi się głównie do formy sześciowodnej, w której kation niklu otoczony jest przez sześć cząsteczek wody, anionu azotanowe nie są związane z kationem niklowym. Azotan niklu ma postać zielonych kryształków; charakteryzuje się dobrą rozpuszczalnością w mieszaninie alkoholu i wody. Stężony roztwór azotanu niklowego jest wykorzystywany do przygotowania katalizatorów niklu, stosowanych w uwodornieniu (hydrogenizacji) pochodnych organicznych. Pojemniki z azotanem niklowym muszą być szczelnie zapieczętowane i przechowywane w chłodnych pomieszczeniach, z dala od substancji utleniających ze względu na wysoce wybuchowe właściwości azotanu niklowego. W wyniku ogrzewania azotan niklu heksahydrat traci wodę, a następnie ulega rozkładowi do tlenku.

Szczegóły Produktu

Azotan niklu roztwór

Ni

 • Rodzina Ni (Nikiel)
 • ‎CAS registry number 13478-00-7
 • Formuła Ni(NO3).6H2O

Azotan niklu to związek chemiczny o wzorze Ni(NO3)2. Ponieważ forma bezwodna nie jest często spotykana, zwrot "azotan niklu" odnosi się głównie do formy sześciowodnej, w której kation niklu otoczony jest przez sześć cząsteczek wody, anionu azotanowe nie są związane z kationem niklowym. Azotan niklu ma postać zielonych kryształków; charakteryzuje się dobrą rozpuszczalnością w mieszaninie alkoholu i wody. Stężony roztwór azotanu niklowego jest wykorzystywany do przygotowania katalizatorów niklu, stosowanych w uwodornieniu (hydrogenizacji) pochodnych organicznych. Pojemniki z azotanem niklowym muszą być szczelnie zapieczętowane i przechowywane w chłodnych pomieszczeniach, z dala od substancji utleniających ze względu na wysoce wybuchowe właściwości azotanu niklowego. W wyniku ogrzewania azotan niklu heksahydrat traci wodę, a następnie ulega rozkładowi do tlenku.

Szczegóły Produktu

Azotan ołowiu

Pb

 • Rodzina Pb (Ołów)
 • ‎CAS registry number 10099-74-8
 • Formuła Pb(NO3)2

Azotan ołowiu jest stosowany głównie do obróbki powierzchni metalu.

Szczegóły Produktu

Azotan srebra

...

 • Rodzina ... (Inne)
 • ‎CAS registry number 7761-88-8
 • Formuła AgNO3

Azotan srebra jest jednoskładnikową substancją, którą można uzyskać w wyniku reakcji srebra z kwasem azotowym, w wyniku czego powstaje azotan srebra, tlen i azot.

Szczegóły Produktu

Jak możemy Ci pomóc?

Zapytaj teraz o ofertę lub więcej informacji, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe, przez naszych pracowników.

Kontakt

Benzylidenoaceton BA 77

...

 • Rodzina ... (Inne)
 • ‎CAS registry number 122-57-6
 • Formuła C10H10O

Benzylidenoaceton jest półproduktem w produkcji rozjaśniaczy do cynkowania galwanicznego.

Szczegóły Produktu

Bizmut Metal

Bi

 • Rodzina Bi (Bizmut)
 • ‎CAS registry number 7440-69-9
 • Formuła Bi

Szczegóły Produktu

Butylowany Hydroksytoluen - BHT

...

 • Rodzina ... (Inne)
 • ‎CAS registry number 128-37-0
 • Formuła C15H24O

Butylowany hydroksytoluen (BHT) jest związkiem chemicznym z grupy pochodnych toluenu. Jest bardzo przydatny ze względu na swoje właściwości przeciwutleniające. Substancja jest produkowana przemysłowo i wykorzystywana, ale nie występuje w przyrodzie. Europejskie i amerykańskie Władze zezwalają na stosowanie drugorzędnych śladów jako dodatku paszowego.

Szczegóły Produktu

Chlorek cynku

Zn

 • Rodzina Zn (Cynk)
 • ‎CAS registry number 7646-85-7
 • Formuła ZnCl2

Szczegóły Produktu

Jak możemy Ci pomóc?

Zapytaj teraz o ofertę lub więcej informacji, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe, przez naszych pracowników.

Kontakt

Chlorek Cyny

Sn

 • Rodzina Sn (Cyna)
 • ‎CAS registry number 7772-99-8
 • Formuła SnCl2

Chlorek cyny (chlorek cyny(II), chlorke cynawy) to nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu solnego i cyny na II stopniu utlenienia. Występuje w postaci bezwodnej (SnCl2) oraz dwuwodnej (SnCl2·2H2O).

Szczegóły Produktu

Chlorek cyny (II) dwuwodny, Dichlorek cyny dwuwodny

Sn

 • Rodzina Sn (Cyna)
 • ‎CAS registry number 10025-69-1
 • Formuła SnCl2.2H2O

Dichlorek cyny dwuwodny jest uwodnioną formą dichlorku cyny. Znajduje zastosowanie w wielu przemysłowych aplikacjach i jest bardzo ceniony za swoją stabilność chemiczną.

Szczegóły Produktu

Chlorek Indu(III)

In

 • Rodzina In (Ind)
 • ‎CAS registry number 10025-82-8
 • Formuła InCI3

Chlorek indu(III) jest najbardziej dostępną, rozpuszczalną pochodną indu. Jako metal względnie elektrododatni, ind reaguje szybko z chlorem tworząc trójchlorek. Syntezę opisywano za pomocą ogniwa elektrochemicznego w mieszanym roztworze metanolu i benzenu. Chlorek indu jest katalizatorem - kwasem Lewisa - w organicznych reakcjach takich jak alkilowanie metodą Friedel-Craftsa lub reakcja Dielsa-Aldera.

Szczegóły Produktu

Chlorek kobaltu

Co

 • Rodzina Co (Kobalt)
 • ‎CAS registry number 7791-13-1
 • Formuła CoCl2.6H2O

Chlorek kobaltu to nieroganiczny związek chemiczny o wzorze CoCl2. Bezwodny chlorek kobaltu jest higroskopijny. Mechanizm wchłaniania wilgoci przez ten związek polega na tworzeniu przez niego hydratów. W zależności od liczby cząsteczek wody w komórce elementarnej, hydraty chlorku kobaltu mają różną barwę: bezwodny CoCl2 – niebieską, CoCl2·2H2O – różową, CoCl2·6H2O – intensywnie czerwoną, purpurową. Zwykle występuje w postaci sześciwodonego chlorku kobaltu, który jest jednym z najczęściej używanych w technice laboratoryjnej związkiem kobaltu. Uwodniony chlorek kobaltu otrzymuje się w reakcji wodorotlenku kobaltu (II) lub węglanu kobaltu (II) z kwasem solnym: Co(OH)2 + 2 HCl → CoCl2·6H2O W wyniku ogrzewania, dochodzi do stopniowego odparowywania wody krystalicznej.

Szczegóły Produktu

Jak możemy Ci pomóc?

Zapytaj teraz o ofertę lub więcej informacji, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe, przez naszych pracowników.

Kontakt

Chlorek miedzi

Cu

 • Rodzina Cu (Miedź)
 • ‎CAS registry number 10125-13-0
 • Formuła CuCl2.2H20

Chlorek miedzi to nieorganiczny związek chemiczny o wzorze CuCl2, sól kwasu solnego i miedzi na +2 stopniu utlenienia. Po siarczanie miedzi, jest najbardziej powszechnym związkiem miedzi (II). Bezwodny chlorek miedzi występuje w postaci brązowego ciała stałego (minerał tolbachit). Można go otrzymać spalając miedź w nadmiarze chloru lub poprzez odwodnienie dihydratu za pomocą stężonego kwasu siarkowego. Dihydrat chlorku miedzi (II) ma postać niebiesko-zielonych kryształów. W tej formie występuje jako rzadki minerał eriochalcyt. Otrzymać go można poprzez potraktowanie tlenku, wodorotlenku lub węglanu miedzi (II) kwasem solnym. Ponadto elektroliza wodnego roztworu chlorku sodu z elektrodami miedzianymi powoduje wytworzenie (między innymi) niebiesko-zielonej piany, która może zostać zebrana i przekształcona w dihydrat chlorku miedzi. Wodne roztwory chlorku miedzi(II) są zielone, natomiast w dużym rozcieńczeniu mają barwę niebieską. W obecności nadmiaru jonów chlorkowych, chlorek miedzi (II) tworzy związki kompleksowe: CuCl3- (czerwony) i CuCl42- (żółty).

Szczegóły Produktu

Chlorek niklu

Ni

 • Rodzina Ni (Nikiel)
 • ‎CAS registry number 7791-20-0
 • Formuła NiCl2.6H2O

Chlorek niklu to nieroganiczny związek chemiczny o wzorze NiCl2, sól niklu (II) i kwasu solnego. Bezwodny chlorek niklu ma barwę żółtą, sześciowodny (NiCl2·6H2O) jest zielony. Chlorek niklu, w różnych postaciach, jest najważniejszym źródłem niklu w syntezach chemicznych. Chlorek niklu łatwo absorbuje wilgoć z powietrza, tworząc stabilne uwodnione pochodne. Chlorek niklu bezwodnego osiąga temperaturę wrzenia w 600° C. Produkcja chlorku niklu na największą skalę obejmuje ekstrakcję kwasem solnym niklu i pozostałości uzyskanych z prażenia w procesie rafinacji rud zawierających nikiel. NiCl2·6H2O rzadko wytwarza się w laboratorium, ponieważ jest tani i ma długi okres przydatności. W wyniku podgrzania heksahydratu w zakresie temp. 66-133 °C otrzymuje się żółtawy dihydrat, NiCl2·2H20. Hydraty przekształca się do postaci bezwodnej podczas ogrzewania w obecności chlorku tionylu albo przez ogrzewanie w strumieniu gazowego chlorowodoru (proste ogrzewanie hydratów nie powoduje otrzymania bezwodnego chlorku niklu): NiCl2·6H2O + 6 SOCI2 → NiCI2 + 6SO2 + 12 HCl. Odwadnianiu towarzyszy zmiana barwy z zielonej na żółtą.

Szczegóły Produktu

Cyjanek srebra 80,5%

...

 • Rodzina ... (Inne)
 • ‎CAS registry number 506-64-9
 • Formuła AgCN

Cyjanek srebra jest związkiem chemicznym powstającym w wyniku potraktowania cyjankiem roztworów zawierających srebro.

Szczegóły Produktu

Cynian Potasu

Sn

 • Rodzina Sn (Cyna)
 • ‎CAS registry number 12027-61-1
 • Formuła K2Sn(OH)6

Cynian potasu to nieorganiczny związek chemiczny o wzorze K2[Sn(OH)]6. Wytwarza się go poprzez rozpuszczenie cyny lub tlenku cyny w wodorotlenku potasu: Sn + 2 KOH + 4 H2O → K2[Sn(OH)6] + 2 H2; SnO2 + 2 KOH + 2 H2O → K2[Sn(OH)6]. Anion [Sn(OH)6](2-) jest oktaedryczny, podobnie jak w innych cynianach, np. anion heksachlorocynianowy [SnCl6](2-).

Szczegóły Produktu

Jak możemy Ci pomóc?

Zapytaj teraz o ofertę lub więcej informacji, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe, przez naszych pracowników.

Kontakt

Cynian sodu

Sn

 • Rodzina Sn (Cyna)
 • ‎CAS registry number 12027-70-2
 • Formuła Na2SnO3.3H2O

Cynian sodu to nieorganiczny związek chemiczny Na2[Sn(OH)]6. Wytwarza się go poprzez rozpuszczenie cyny lub tlenku cyny w wodorotlenku sodu: Sn + 2 NaOH + 4 H2O → Na2[Sn(OH)6] + 2 H2; SnO2 + 2 NaOH + 2 H2O → Na2[Sn(OH)6]. Anion [Sn(OH)6](2-) jest oktaedryczny, podobnie jak w innych cynianach, np. anion heksachlorocynianowy [SnCl6](2-). Na rynku są dostępne różne rodzaje cynianu sodu, wśród nich cynian sodu chemicznie czysty i cynian sodu techniczny.

Szczegóły Produktu

Cynk proszek

Zn

 • Rodzina Zn (Cynk)
 • ‎CAS registry number 7440-66-6
 • Formuła Zn

Cynk na skalę przemysłową otrzymuje się metodą pirometalurgiczną bądź hydrometalurgiczną. Proces pirometalurgiczny polega zazwyczaj na prażeniu spiekającym koncentratów zawierających siarczek cynku, a następnie redukcji otrzymanego w wyniku prażenia tlenku cynku w piecach szybowych specjalnej konstrukcji, wyposażonych w kondensator do szybkiego skraplania powstających par cynku. Dawniej proces ten prowadzono najczęściej w tzw. muflach poziomych. W procesie hydrometalurgicznym koncentrat poddaje się ługowaniu roztworem kwasu siarkowego, otrzymany roztwór siarczanu cynku oczyszcza się, i wydziela się z niego metaliczny cynk drogą elektrolizy. Następnie okresowo zdziera się cynk z katod, przetapia i odlewa w tzw. gąski Cynk jest białym metalem; w handlu występuje w postaci bloczków, tafli, sztabek lub granulek o różnych kształtach i wielkościach. Cynk sproszkowany, zwany również tucją lub kalaminem, ma ciemnoszare zabarwienie i znajduje zastosowanie jako czynnik redukujący w chemii organicznej, w hydrometalurgii oraz jako środek przeciwrdzewny w przemyśle lakierniczym.

Szczegóły Produktu

Cytrynian amonowo-żelazowy czerwony

...

 • Rodzina ... (Inne)
 • ‎CAS registry number 1185-57-5
 • Formuła C6H8O7.Fe.NH3

Cytrynian amonowo-żelazowy to organiczny związek chemiczny, sól kwasu cytrynowego. Można go wytworzyć poprzez dodanie Fe(OH)3 do wodnego roztworu kwasu cytrynowego i amoniaku. Cytrynian żelazowo-amonowy znany jest jako dodatek do żywności E381, używany jako regulator kwasowości.

Szczegóły Produktu

Cytrynian bizmutu

Bi

 • Rodzina Bi (Bizmut)
 • ‎CAS registry number 813-93-4
 • Formuła C6H8O7.Bi

Cytrynian bizmutu to sól kwasu cytrynowego.

Szczegóły Produktu

Jak możemy Ci pomóc?

Zapytaj teraz o ofertę lub więcej informacji, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe, przez naszych pracowników.

Kontakt

DEP 151

...

 • Rodzina ... (Inne)
 • ‎CAS registry number 4079-68-9
 • Formuła C7H13N

DEP 151 jest półproduktem w produkcji wybłyszczaczy do niklowania.

Szczegóły Produktu

Difluorek amonu

...

 • Rodzina ... (Inne)
 • ‎CAS registry number 1341-49-7
 • Formuła F2H5N

Difluorek amonu jest nieorganicznym związkiem chemicznym, wytwarzanym z amoniaku i fluorowodoru

Szczegóły Produktu

Dwusiarczek molibdenu

Mo

 • Rodzina Mo (Molibden)
 • ‎CAS registry number 1317-33-5
 • Formuła MoS2

Dwusiarczek (disiarczek) molibdenu to nieorganiczny związek chemiczny z grupy siarczków, sól kwasu siarkowodorowego i molibdenu na IV stopniu utlenienia. Występuje w dwóch odmianach – heksagonalnej, w postaci minerału molibdenitu, najważniejszej rudy, z której otrzymuje się molibden, i trygonalnej. Jest diamagnetykiem i półprzewodnikiem. Głównym sposobem otrzymywania disiarczku molibdenu jest jego wydobywanie z naturalnych złóż molibdenitu. Może zostać także otrzymany bezpośrednio z molibdenu i siarki w wysokiej temperaturze i przy zmniejszonym ciśnieniu. W takich warunkach, mogą powstawać inne siarczki molibdenu, które jednak przekształcają się w bardziej stabilny disiarczek. Disiarczek molibdenu można także otrzymać poprzez ogrzewanie tritlenku molibdenu z siarkowodorem lub siarką. Innym sposobem jest reakcja pentachlorku molibdenu z roztworem siarczku sodu: 2MoCl5 + 5Na2S → 2MoS2 + 10NaCl + S. Powstaje także w reakcji molibdenu z tetratiomolibdenianem amonu [(NH4)2MoS4] lub trisiarczkiem molibdenu w temperaturze 1100 °C. Związek o strukturze trygonalnej otrzymuje się poprzez ogrzewanie w temperaturze 1200 °C heksagonalnego disiarczku molibdenu pod ciśnieniem 7,5 GPa lub w reakcji tritlenku molibdenu z siarką i węglanem potasu. Disiarczek molibdenu występuje w postaci czarnego proszku lub kryształów. Twardość w skali Mohsa wynosi 1,3. Jest nierozpuszczalny w wodzie i rozcieńczonych kwasach. Rozpuszcza się natomiast w stężonych kwasach utleniających, m.in. wodzie królewskiej i gorącym kwasie siarkowym, dając odpowiednie związki molibdenu (IV). W temperaturze 250–400 °C ma postać amorficzną. Krystalizacja wymaga dłuższego ogrzewania w 1100 °C. Związek ten jest stabilny i nie reaguje z tlenem z powietrza w normalnych temperaturach. W 500 °C, tworzy tritlenek molibdenu: 2MoS2 + 9O2 → 2MoO3 + 4SO3. Podobnie zachowuje się w stosunku do chloru: 2MoS2 + 7Cl2 → 2MoCl5 + 2S2Cl2. Ogrzewanie w 1200 °C i pod zmniejszonym ciśnieniem powoduje rozkład do molibdenu i trisiarczku molibdenu. W wyniku redukcji disiarczku molibdenu wodorem w temperaturach 1100 °C lub powyżej 1500 °C powstaje odpowiednio trisiarczek molibdenu lub molibden. Disiarczek molibdenu reaguje w odpowiednich warunkach z alkilolitami tworząc związki interkalacyjne o wzorze ogólnym LixMoS2. Właściwości smarne disiarczku molibdenu wynikają z jego warstwowej budowy krystalicznej (zobacz też: grafit). Słabe siły van der Waalsa pomiędzy warstwami atomów siarki umożliwiają łatwe przemieszczanie się tych warstw względem siebie, zmniejszając tarcie przesuwanych elementów. Natomiast silne wiązania jonowe pomiędzy atomami molibdenu i siarki zwiększają wytrzymałość na czynniki mechaniczne.

Szczegóły Produktu

Dwutlenek Selenu

Se

 • Rodzina Se (Selen)
 • ‎CAS registry number 7446-08-4
 • Formuła SeO2

Ditlenek selenu wytwarza się przez utlenianie selenu przez spalanie w powietrzu, kwas azotowy lub w reakcji z nadtlenkiem wodoru, ale być może najdogodniejszym preparatem jest dehydratacja kwasu selenowego. Jest to również najczęściej spotykany związek selenu.

Szczegóły Produktu

Jak możemy Ci pomóc?

Zapytaj teraz o ofertę lub więcej informacji, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe, przez naszych pracowników.

Kontakt

Dwutlenek Telluru

Te

 • Rodzina Te (Tellur)
 • ‎CAS registry number 7446-07-3
 • Formuła TeO2

Tellur jest pierwiastkiem rzadkim - prawie nigdy nie występuje jako samodzielny pierwiastek, lecz w połączeniu z innymi metalami, takimi jak złoto i srebro. Dwutlenek telluru to stały tlenek telluru. Występuje w dwóch odmianach, jako żółty rombowy minerał telluryt β-TeO2 i syntetyczny, bezbarwny tetragonalny paratelluryt α-TeO2. Dwutlenek telluru można również otrzymać poprzez dodanie kwasu siarkowego do alkalicznego roztworu telluru.

Szczegóły Produktu

Fluorek litu

Li

 • Rodzina Li (Lit)
 • ‎CAS registry number 7789-24-4
 • Formuła LiF

Fluorek litu to nieorganiczny związek chemiczny o wzorze LiF, sól litowa kwasu fluorowodorowego. Fluorek litu w temperaturze pokojowej jest białym ciałem stałym bez zapachu. Jest to prosty związek chemiczny o strukturze podobnej do struktury chlorku sodu, jest jednakże znacznie słabiej rozpuszczalny w wodzie. Fluorek litu jest związkiem toksycznym i drażniącym.

Szczegóły Produktu

Fluorek Niklu

Ni

 • Rodzina Ni (Nikiel)
 • ‎CAS registry number 13940-83-5
 • Formuła NIF2.4H2O

Fluorek niklu to związek chemiczny o wzorze chemicznym NiF2. W przeciwieństwie do wielu fluorków, fluorek niklu jest stabilny w powietrzu. Fluorek niklu stanowi pasywacyjną powierzchnię, kształtującą się na powierzchni stopów niklu (np. stop Monel), dlatego materiały te są odpowiednie do przechowywania bądź transportu fluorowodoru lub fluoru elementarnego. Fluorek niklu jest głównie wykorzystywany w utrwalaniu aluminium anodowego.

Szczegóły Produktu

Fosforanu Niklu Roztwór

Ni

 • Rodzina Ni (Nikiel)
 • ‎CAS registry number 10381-36-9
 • Formuła Ni3O8P2

Szczegóły Produktu

Jak możemy Ci pomóc?

Zapytaj teraz o ofertę lub więcej informacji, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe, przez naszych pracowników.

Kontakt

Jodan potasu FCC

I

 • Rodzina I (Jod)
 • ‎CAS registry number 7758-05-6
 • Formuła KIO3

Jodan potasu – związek nieorganiczny związek chemiczny, sól potasowa kwasu jodowego. Jest to związek jonowy, zbudowany z kationu K(+) i anionu IO3(-) w stos. 1:1. Jodan potasu jest białym ciałem stałym, bez zapachu, umiarkowanie rozpuszczalnym w wodzie (4,7 g/100 g H2O). pH jego wodnych roztworów wynosi 5,0–8,0 (50 g/l H2O, 20 °C). W temperaturze topnienia (560 °C) rozkłada się z wydzieleniem jodu. Ma właściwości utleniające, może powodować pożar w reakcji z materiałami łatwopalnymi oraz z reduktorami. Jodan potasu w zetknięciu z płomieniem nabiera charakterystycznej fioletowej barwy, świadczącej o zawartości potasu. Substancję można otrzymać w reakcji zasad zawierających potas, jak np. wodorotlenek potasu z kwasem jodowym: HIO3 + KOH → KIO3 + H2O. Innym sposobem jest dodanie jodu do gorącego, stężonego roztworu wodorotlenku potasu: 3I2 + 6KOH → KIO3 + 5KI + 3H2O. Jodan potasu można również uzyskać poprzez połączeniu jodku potasu z chloranem, bromianem lub nadchloranem potasu, po rozpuszczeniu roztwór poddaje się ekstrakcji wodą - jodan potasu wyodrębnia się z roztworu przez krystalizację: KI + KClO3 → KIO3 + KCl. Warunki/substancje, których w przypadku jodanu potasu należy unikać to: ciepło, uderzenia, tarcie, materiały łatwopalne, substancje redukujące, aluminium, związki organiczne, węgiel, nadtlenek wodoru i siarczki.

Szczegóły Produktu

Jodan sodu

I

 • Rodzina I (Jod)
 • ‎CAS registry number 7681-55-2
 • Formuła NaIO3

Jodan sodu, NaIO3 – nieorganiczny związek chemiczny, sól sodowa kwasu jodowego. Jodan sodu jest czynnikiem utleniającym, w związku z czym może powodować pożar w kontakcie z materiałami palnymi lub czynnikami redukującymi. Można go wytwarzać w reakcji zasady zawierającej sód, takiej jak wodorotlenek sodu z kwasem jodowym (V), np.: HIO3 + NaOH + H2O → NaIO3. Można go również wytworzyć poprzez dodanie jodu do gorącego, stężonego roztworu wodorotlenku sodowego lub jego węglanu: 3 I2 + 6 NaOH → NaIO3 + 5 Nal + 3 H2O. Jodan sodu może zostać utleniony w środowisku wodnym do nadjodanu sodu przez podchloryn sodu lub inny silny czynnik utleniający: NaIO3 + NaOCl → NaIO4 + NaCl.

Szczegóły Produktu

Jodan wapnia bezwodny

I

 • Rodzina I (Jod)
 • ‎CAS registry number 7789-80-2
 • Formuła Ca(IO3)2

Jodan wapnia to nieorganiczny związek chemiczny o wzorze Ca(IO3)2, sól kwasu jodowego i wapnia. Może być utworzony poprzez anodowe utlenianie jodku wapnia lub przepuszczenie chloru przez gorący roztwór wapnia, w którym rozpuszczony został jod.

Szczegóły Produktu

Jodek miedzi

I

 • Rodzina I (Jod)
 • ‎CAS registry number 7681-65-4
 • Formuła Cul

Jodek miedzi (I) to nieorganiczny związek chemiczny, sól jodowodoru i miedzi na stopniu utlenienia +1. Jodek miedzi (I) otrzymuje się poprzez zmieszanie wodnych roztworów soli miedzi (II) (np. siarczanu miedzi) i jodku sodu lub potasu: Cu2+ + 2I− → CuI2. Powstały jodek miedzi (II) (CuI2) ulega natychmiastowej reakcji dysproporcjonowania na nierozpuszczalny jodek miedzi (I) i jod: 2 CuI2 → 2 CuI↓ + I2. Czysty jodek miedzi (I) jest biały, ale próbki są często brązowawe (jest to typowe dla związków zawierających jod, spowodowane powierzchniowym utlenianiem anionów jodowych do jodu cząsteczkowego) lub, jak w przypadku występującego w przyrodzie rzadkiego minerału marszytu, czerwono-brązowe (w tym przypadku spowodowane zanieczyszczeniami).

Szczegóły Produktu

Jak możemy Ci pomóc?

Zapytaj teraz o ofertę lub więcej informacji, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe, przez naszych pracowników.

Kontakt

Jodek miedzi

Cu

 • Rodzina Cu (Miedź)
 • ‎CAS registry number 7681-65-4
 • Formuła Cul

Jodek miedzi (I) to nieorganiczny związek chemiczny, sól jodowodoru i miedzi na stopniu utlenienia +1. Jodek miedzi (I) otrzymuje się poprzez zmieszanie wodnych roztworów soli miedzi (II) (np. siarczanu miedzi) i jodku sodu lub potasu: Cu2+ + 2I− → CuI2. Powstały jodek miedzi (II) (CuI2) ulega natychmiastowej reakcji dysproporcjonowania na nierozpuszczalny jodek miedzi (I) i jod: 2 CuI2 → 2 CuI↓ + I2. Czysty jodek miedzi (I) jest biały, ale próbki są często brązowawe (jest to typowe dla związków zawierających jod, spowodowane powierzchniowym utlenianiem anionów jodowych do jodu cząsteczkowego) lub, jak w przypadku występującego w przyrodzie rzadkiego minerału marszytu, czerwono-brązowe (w tym przypadku spowodowane zanieczyszczeniami).

Szczegóły Produktu

Jodek potasu ACS

I

 • Rodzina I (Jod)
 • ‎CAS registry number 7681-11-0
 • Formuła KI

Szczegóły Produktu

Jodek Potasu Paszowy

I

 • Rodzina I (Jod)
 • ‎CAS registry number 7681-11-0
 • Formuła KI

Szczegóły Produktu

Jodek potasu USP

I

 • Rodzina I (Jod)
 • ‎CAS registry number 7681-11-0
 • Formuła KI

Szczegóły Produktu

Jak możemy Ci pomóc?

Zapytaj teraz o ofertę lub więcej informacji, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe, przez naszych pracowników.

Kontakt

Jodek sodu USP

I

 • Rodzina I (Jod)
 • ‎CAS registry number 7681-82-5
 • Formuła NaI

Jodek sodu (łac. Natrii iodidum) – nieorganiczny związek chemiczny z grupy jodków, sól sodowa kwasu jodowodorowego. Jest to białe, higroskopijne ciało stałe o słonawym i lekko gorzkim smaku, dobrze rozpuszczalne w wodzie. Wolno żółknie, brązowieje w kontakcie z powietrzem w wyniku uwalniania jodu. Stosowany jest jako suplement w żywności i środek mukolityczny oraz do zasiewania chmur, a także do zwiększania rozpuszczalności jodu. Kryształy jodku sodu mają własność scyntylacji i używane są (czyste lub domieszkowane talem) w fizyce jądrowej i fizyce cząstek elementarnych jako detektory, przede wszystkim do pomiaru energii promienowania gamma. Radioaktywny jodek sodu – Na(131I) – stosowany jest w badaniach funkcji tarczycy. Jodek sodu można otrzymać poprzez dodanie kwasu jodowodorowego lub kwaśnego roztworu jodu do roztworu wodorotlenku sodu lub węglanu sodu, a następnie odparowanie i krystalizację: NaOH + HI → NaI + H2O. Otrzymany roztwór poddawany jest także filtracji, w celu usunięcia zanieczyszczeń. Jodek sodu jest zazwyczaj stosowany w medycynie do leczenia patologii tarczycy; jest bardzo dobrze tolerowany przez żołądek i nie jest podrażniający dla żołądka.

Szczegóły Produktu

Jodopowidon

I

 • Rodzina I (Jod)
 • ‎CAS registry number 10025-82-8
 • Formuła C6H9NOnxl

Jodopowidon (PVP-I) jest stabilnym chemicznie kompleksem jodu z poliwinylopirolidonem (PVP), o stężeniu od 9,0% do 12,0% jodu, w przeliczeniu na suchą masę. Ten unikalny kompleks został odkryty w Industrial Toxicology Laboratories przez H.A. Shelanski'ego i M.V. Shelanski'ego. Przeprowadzili oni testy w warunkach in vitro, aby wykazać przeciwbakteryjną aktywność i odkryli, że jodopowidon jest mniej toksyczny dla myszy niż jodyna. Ludzkie badania kliniczne wykazały, że produkt jest lepszy od innych preparatów jodu. Po raz pierwszy został sprzedany w 1955 roku i od tego czasu stał się powszechnie preferowanym antyseptycznym środkiem na bazie jodu.

Szczegóły Produktu

Jodu

I

 • Rodzina I (Jod)
 • ‎CAS registry number 7553-56-2
 • Formuła I2

Szczegóły Produktu

Kadm metal

Cd

 • Rodzina Cd (Kadm)
 • ‎CAS registry number 7440-43-9
 • Formuła Cd

Kadm jest metalem ciężkim uzyskiwanym głównie jako produkt uboczny w hutnictwie metali.

Szczegóły Produktu

Jak możemy Ci pomóc?

Zapytaj teraz o ofertę lub więcej informacji, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe, przez naszych pracowników.

Kontakt

Kobalt Metaliczny

Co

 • Rodzina Co (Kobalt)
 • ‎CAS registry number 7440-48-4
 • Formuła Co

Kobalt jest metalem o charakterystycznym szarym kolorze; jest twardy, ale podgrzany staje się kowalny. Roztwory kobaltu o charakterystycznym błękitnym kolorze, rozcieńczone w wodzie, przybierają różowawą barwę. Kobalt jest metalem bardzo powszechnym w przyrodzie i występuje powiązany z innymi metalami. Większość światowego wydobycia kobaltu służy do produkcji stopów odpornych na zużycie i temperaturę oraz do produkcji stali narzędziowej.

Szczegóły Produktu

Kwas 5-sulfosalicylowy

...

 • Rodzina ... (Inne)
 • ‎CAS registry number 97-05-2
 • Formuła C7H6O6S

Kwas 5-sulfosalicylowy to organiczny związek chemiczny, o wzorze C7H6O6S·2H2O. Kwas 5-sulfosalicylowy jest białym ciałem stałym o lekko ostrym zapachu. Jest drażniący.

Szczegóły Produktu

Kwas fluoroborowy 50%

...

 • Rodzina ... (Inne)
 • ‎CAS registry number 16872-11-0
 • Formuła HBF4

Roztwór kwasu fluoroborowego powstaje poprzez rozpuszczenie kwasu borowego w wodnym roztworze kwasu fluorowodorowego.

Szczegóły Produktu

Kwas fosforomolibdenowy

Mo

 • Rodzina Mo (Molibden)
 • ‎CAS registry number 51429-74-4
 • Formuła H3PMo12O40 xH2O

Kwas fosforomolibdenowy, znany również jako PMA, jest składnikiem barwnika do barwienia tkanki łącznej metodą trichrom Masson.

Szczegóły Produktu

Jak możemy Ci pomóc?

Zapytaj teraz o ofertę lub więcej informacji, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe, przez naszych pracowników.

Kontakt

Kwas fosforowolframowy

W

 • Rodzina W (Wolfram)
 • ‎CAS registry number 12501-23-4
 • Formuła H3PW12O40 xH2O

Kwas fosforowolframowy (PTA) zwykle występuje w postaci dwuwodzianu, natomiast EPTA jest nazwą etanolowego kwasu fosforowolframowego, będącego alkoholowym roztworem stosowanym w biologii.

Szczegóły Produktu

Kwas heksafluorocyrkonowy

Zn

 • Rodzina Zn (Cynk)
 • ‎CAS registry number 12021-95-3
 • Formuła H2ZrF6

Produkt jest roztworem diwodorku heksafluorocyrkonianu zawierającego niewielką część fluorowodoru.

Szczegóły Produktu

Kwas krzemomolibdenowy

...

 • Rodzina ... (Inne)
 • ‎CAS registry number 11089-20-6
 • Formuła H4(Mo12SiO40).x H2O

Kwas krzemomolibdenowy jest heteropolikwasem, czyli polikwasem powstałym przez kondensację cząsteczek różnych kwasów nieorganicznych, np. kwasu krzemowego i fosforowego. Heteropolikwasy znajdują zastosowanie np. jako centra katalityczne (po wbudowaniu w matrycę polimerową).

Szczegóły Produktu

Kwas krzemowolframowy

W

 • Rodzina W (Wolfram)
 • ‎CAS registry number 12027-43-9
 • Formuła H4(W12SiO40) xH2O

Kwas krzemowolframowy jest najczęściej spotykanym heteropolikwasem.

Szczegóły Produktu

Jak możemy Ci pomóc?

Zapytaj teraz o ofertę lub więcej informacji, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe, przez naszych pracowników.

Kontakt

Kwas malonowy

...

 • Rodzina ... (Inne)
 • ‎CAS registry number 141-82-2
 • Formuła HOOC-CH2-COOH

Kwas malonowy jest kwasem karboksylowym uzyskiwanym syntetycznie z kwasu monochlorooctowego. Sole i estry kwasu malonowego to maloniany, które są bardzo ważne dla firm farmaceutycznych.

Szczegóły Produktu

Kwas metanodisulfonowy - Sól potasowa

...

 • Rodzina ... (Inne)
 • ‎CAS registry number 6291-65-2
 • Formuła CH2O6S2K2

Kwas metanodisulfonowy - Sól potasowa jest stosowany jako dodatkowy katalizator/przyspieszacz do procesu twardego chromowania.

Szczegóły Produktu

Kwas metanodisulfonowy 50%

...

 • Rodzina ... (Inne)
 • ‎CAS registry number 503-40-2
 • Formuła CH4O6S2

Kwas metanodisulfonowy stosowany jest w przemyśle galwanicznym i działa jako dodatkowy katalizator/przyspieszacz do procesu twardego chromowania.

Szczegóły Produktu

Kwas metanodisulfonowy Sól sodowa

...

 • Rodzina ... (Inne)
 • ‎CAS registry number 5799-70-3
 • Formuła CH2O6S2Na22H2O

Kwas metanodisulfonowy Sól sodowa jest stosowany jako dodatkowy katalizator/przyspieszacz do procesu twardego chromowania.

Szczegóły Produktu

Jak możemy Ci pomóc?

Zapytaj teraz o ofertę lub więcej informacji, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe, przez naszych pracowników.

Kontakt

Kwas metanosulfonowy

...

 • Rodzina ... (Inne)
 • ‎CAS registry number 75-75-2
 • Formuła CH4SO3

Kwas metanosulfonowy to organiczny związek chemiczny o wzorze CH3SO2OH. Jest jednym z najprostszych kwasów alkilosulfonowych. Sole i estry kwasu metanosulfonowego zwane są mesylanami. Kwas metanosulfonowy stosuje się jako katalizator w reakcjach kwasów organicznych, ponieważ jest nielotny, mocny i rozpuszczalny w rozpuszczalnikach organicznych. Kwas metanosulfonowy jest wygodny w zastosowaniach przemysłowych, ponieważ jest ciekły w temperaturze otoczenia , a ściśle powiązany kwasu p-toluenosulfonowy (PTSA) jest stały. Jednakże, w warunkach laboratoryjnych, zastosowanie stałego PTSA jest bardziej dogodne. Kwas metanosulfonowy może być uważany za produkt pośredni pomiędzy kwasem siarkowym (VI) (H2SO4), a metylosulfonylometanem [(CH3)2SO2], gdzie w każdym kroku następuje skuteczna zamiana grupy -OH na grupę -CH3. Model ten można przedłużyć w dowolnym kierunku, bez "uszkadzania" grupy -SO2. Kwas metanosulfonowy może być używany do produkcji boranu (BH3) - w wyniku reakcji kwasu metanosulfonowego z NaBH4 w aprotycznym rozpuszczalniku, takim jak THF lub DMS, powstaje kompleks BH3 i rozpuszczalnika.

Szczegóły Produktu

Kwas mlekowy

...

 • Rodzina ... (Inne)
 • ‎CAS registry number 50-21-5
 • Formuła C3H6O3

Kwas mlekowy (C2H4OHCOOH) to organiczny związek chemiczny z grupy hydroksykwasów, obecny w skwaśniałym mleku (skąd pochodzi jego nazwa) oraz powstający w mięśniach w trakcie intensywnego wysiłku fizycznego, kiedy dochodzi do procesu beztlenowej glikolizy, zwanej fermentacją mlekową. Ze względu na to, że atom węgla, do którego jest przyłączona grupa hydroksylowa jest asymetryczny, kwas mlekowy jest związkiem chiralnym i ma dwa enancjomery: - L(+) (o konfiguracji absolutnej S), - D(−) (o konfiguracji absolutnej R). W organizmie ludzkim występuje wyłącznie forma L(+) Kwas mlekowy jest cieczą o konsystencji syropu i kolorze od bezbarwnego do żółtego; ma tendencję do pochłaniania wody. Kwas mlekowy znany jest również jako kwas 2-hydroksypropanowy. W naturze występuje w kwaśnym mleku, w maśle, w soku żołądkowym, w mózgu. Uzyskuje się go w wyniku fermentacji mlekowej, ale można go też uzyskać na drodze syntetycznej.

Szczegóły Produktu

Kwas molibdenowy

Mo

 • Rodzina Mo (Molibden)
 • ‎CAS registry number 7782-91-4
 • Formuła H2MoO4

Szczegóły Produktu

Kwas wolframowy

W

 • Rodzina W (Wolfram)
 • ‎CAS registry number 7783-03-1
 • Formuła H2W04

Kwas wolframowy występuje pod postacią amorficznego żółtego lub żółto-szarawego proszku. Otrzymuje się gopoprzez rozkład minerału, zawierającego wolframian wapnia za pomocą kwasu solnego. Kwas wolframowy jest praktycznie nierozpuszczalny w wodzie i kwasach, za wyjątkiem kwasu fluorowodorowego; jest natomiast łatwo rozpuszczalny w wodorotlenkach alkalicznych i amoniaku. Znany także pod nazwą kwasu ortowolframowego, kwas wolframowy wykorzystywany jest w przemyśle tekstylnym, w produkcji włókien wolframowych i mas plastycznych.

Szczegóły Produktu

Jak możemy Ci pomóc?

Zapytaj teraz o ofertę lub więcej informacji, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe, przez naszych pracowników.

Kontakt

Lit metaliczny

Li

 • Rodzina Li (Lit)
 • ‎CAS registry number 7439-93-2
 • Formuła Li

Lit jest najlżejszym metalem. W naturze nie występuje w czystej postaci, ale w powiązaniu z innymi minerałami. Lit jest srebrnobiałym metalem i w przeciwieństwie do sodu, który silnie reaguje z wodą, nie wybucha wchodząc z nią w reakcję. Lit jako metal wykorzystywany jest w przemyśle nuklearnym i farmaceutycznym do syntezy witaminy C; związki litu natomiast znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle ceramicznym, szklarskim i mas plastycznych.

Szczegóły Produktu

Metal niklowy katody elektrolitycznej

Ni

 • Rodzina Ni (Nikiel)
 • ‎CAS registry number 7440-02-0
 • Formuła Ni

Nikiel metal jest stosowany głównie w procesie elektrolitycznego niklowania. W procesie elektrolitycznego niklowania elementy poddawane niklowaniu stanowią katodę w kąpieli elektrolitycznej, w której umieszcza się także kilka prętów z metalu, który będzie się osadzał na przedmiotach, połączonego z anodą. Pod wpływem prądu dodatnie jony niklu, z którego będzie wykonana powłoka, zaczynają migrować w kierunku bieguna ujemnego, gdzie osadzają się w postaci metalicznej warstwy.

Szczegóły Produktu

Metaliczny Ren w postaci Proszku i w postaci Kulek

Re

 • Rodzina Re (Ren)
 • ‎CAS registry number 7440-15-5
 • Formuła Re

Ren jest rzadkim metalem i nie występuje w stanie wolnym. Ren jest bardzo odporny na kwasy nieutleniające i wysokie temperatury.

Szczegóły Produktu

Metanadjodan sodu

I

 • Rodzina I (Jod)
 • ‎CAS registry number 7790-28-5
 • Formuła NaIO4

Nadjodan sodu – nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu nadjodowego oraz sodu. Występuje w dwóch odmianach – metanadjodan: NaIO4, sól kwasu metanadjodowego, oraz ortonadjodan: Na2H3IO6. Metanadjodan sodu może być wyizolowany podczas procesu utleniania jodku sodu z chloranem sodu i najlepiej rekrystalizacji kwasem azotowym. Łatwiejszą alternatywę dla tego procesu oferuje jednak elektrochemia.

Szczegóły Produktu

Jak możemy Ci pomóc?

Zapytaj teraz o ofertę lub więcej informacji, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe, przez naszych pracowników.

Kontakt

Metanosulfonian Cyny

Sn

 • Rodzina Sn (Cyna)
 • ‎CAS registry number 53408-94-9
 • Formuła Sn(CH3SO3)2

Sn-MSA to wodny roztwór cyny i kwasu metanosulfonowego. Występuje z zawartością cyny 300 g / l.

Szczegóły Produktu

Metanosulfonian Miedzi

Cu

 • Rodzina Cu (Miedź)
 • ‎CAS registry number 5425-36-2
 • Formuła Cu(CH3SO3)2

Metanosulfonian miedzi to sól miedzi kwasu metanosulfonowego CH4O3S. Produkt jest dostępny w roztworze wodnym o zawartości Cu 125 g / L.

Szczegóły Produktu

metanosulfonian ołowiu

Pb

 • Rodzina Pb (Ołów)
 • ‎CAS registry number 17570-76-2
 • Formuła CH3SO32Pb

Szczegóły Produktu

Metawanadan amonu

V

 • Rodzina V (Wanad)
 • ‎CAS registry number 7803-55-6
 • Formuła NH4VO3

Metawanadan amonu to nieorganiczny związek chemiczny, sól amonowa kwasu metawanadowego. Występuje w postaci białych kryształów lub kryształowo-białego lub żółtawego proszku. Krystaliczną strukturę metawanadu amonu budują nieskończenie długie, połączone wierzchołkami, łańcuchy czworościennego VO4. Otrzymuje się go poprzez wytrącenie roztworu alkalicznego V2O5 za pomocą chlorku amonu lub w skomplikowanym procesie przemysłowym z minerału wanadynitu. Metawanadan amonu dobrze rozpuszcza się w ciepłej wodzie, prawie wcale natomiast w roztworze nasyconym NH4CL. Metawanadan amonu jest najczęściej używanym laboratoryjnie odczynnikiem wanadowym, wraz z metawanadanem potasu. Używa się go w procesie przygotowywania katalizatorów do syntezy nieorganicznej i organicznej oraz przy produkcji farb i lakierów.

Szczegóły Produktu

Jak możemy Ci pomóc?

Zapytaj teraz o ofertę lub więcej informacji, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe, przez naszych pracowników.

Kontakt

Metawanadan potasu

V

 • Rodzina V (Wanad)
 • ‎CAS registry number 13769-43-2
 • Formuła KVO3

Metawanadan potasu jest najczęściej używanym laboratoryjnie odczynnikiem wanadowym, wraz z metawanadanem amonu.

Szczegóły Produktu

Metawanadan sodu

V

 • Rodzina V (Wanad)
 • ‎CAS registry number 13718-26-8
 • Formuła NaVO3

W przyrodzie istnieje w postaci dwóch minerałów: munirytu - NaVO3·(2x)H2O (układ jednoskośny) i metamunirytu - NaVO3 (układ rombowy). Struktury te zawierają łańcuchy (VO3)n(3n-), w których atomy wanadu są koordynowane tetraedrycznie przez atomy tlenu.

Szczegóły Produktu

Metawolframian amonu

W

 • Rodzina W (Wolfram)
 • ‎CAS registry number 12028-48-7
 • Formuła H4N.1/6H2O40W12

Metawolframian amonu jest znany najczęściej jako AMT. Jest to związek wolframu występujący najczęściej w postaci łatwo rozpuszczalnych, uwodnionych kryształów.

Szczegóły Produktu

Miedź elektrolityczna

Cu

 • Rodzina Cu (Miedź)
 • ‎CAS registry number 7440-50-8
 • Formuła Cu

Miedź elektrolityczna w postaci ścinków (clippings) przynosi liczne korzyści: - ma prostą teksturę; - powierzchnia anod jest wolna od tarcia; - ścinki zostają całkowicie rozpuszczone w kąpielach kwasowych; - ma miejsce szybkie wytwarzanie się osadu. Ścinki miedzi wolnej od tlenu wykazują zdolność do szybkiego wytworzenia się ciągłej warstwy, która może zostać bez problemu użyta w nowej kąpieli.

Szczegóły Produktu

Jak możemy Ci pomóc?

Zapytaj teraz o ofertę lub więcej informacji, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe, przez naszych pracowników.

Kontakt

miedź fosforowa

Cu

 • Rodzina Cu (Miedź)
 • ‎CAS registry number 7440-50-8
 • Formuła Cu

Miedź fosforowa w postaci ścinków (clippings) przynosi liczne korzyści: ma prostą teksturę; powierzchnia anod jest wolna od tarcia; ścinki zostają całkowicie rozpuszczone w kąpielach kwasowych; ma miejsce szybkie wytwarzanie się osadu. Ścinki miedzi wolnej od tlenu wykazują zdolność do szybkiego wytworzenia się ciągłej warstwy, która może zostać bez problemu użyta w nowej kąpieli.

Szczegóły Produktu

miedź wolna od tlenu

Cu

 • Rodzina Cu (Miedź)
 • ‎CAS registry number 7440-50-8
 • Formuła Cu

Miedź wolna od tlenu w postaci ścinków (clippings) przynosi liczne korzyści: ma prostą teksturę; powierzchnia anod jest wolna od tarcia; ścinki zostają całkowicie rozpuszczone w kąpielach kwasowych; ma miejsce szybkie wytwarzanie się osadu. Ścinki miedzi wolnej od tlenu wykazują zdolność do szybkiego wytworzenia się ciągłej warstwy, która może zostać bez problemu użyta w nowej kąpieli.

Szczegóły Produktu

Molibdenian amonu

Mo

 • Rodzina Mo (Molibden)
 • ‎CAS registry number 12054-85-2
 • Formuła (NH4)6Mo7O24.4H2O

Molibdenian amonu występuje w postaci jednoskośnych, bezbarwnych lub lekko zielonkawych kryształów lub w postaci białego krystalicznego proszku. Otrzymuje się go rozpuszczając bezwodnik molibdenowy (trójtlenek molibdenu) w nadmiarze wodnego roztworu amoniaku i odparowanie roztworu w temperaturze pokojowej. Podczas odparowywania, ulatnia się nadmiar amoniaku. Metoda ta powoduje powstawanie sześciokątnych przeźroczystych graniastosłupów tetrahydratu heptamolibdenianu amonu. Roztwór molibdenianu amonu reaguje z kwasami, do utworzenia kwasu molibdenowego i soli amonowej. pH stężonego roztwory mieści się między 5 a 6.

Szczegóły Produktu

Molibdenian litu

Li

 • Rodzina Li (Lit)
 • ‎CAS registry number 13568-40-6
 • Formuła Li2MoO4

Szczegóły Produktu

Jak możemy Ci pomóc?

Zapytaj teraz o ofertę lub więcej informacji, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe, przez naszych pracowników.

Kontakt

Molibdenian sodu

Mo

 • Rodzina Mo (Molibden)
 • ‎CAS registry number 10102-40-6
 • Formuła Na2MoO4.2H20

Molibdenian (VI) sodu – nieorganiczny związek chemiczny, sól sodowa kwasu molibdenowego. Często występuje w postaci dihydratu. Anion molibdenowy (VI) jest tetraedryczny, z każdym z anionów są skoordynowane dwa kationy sodowe. Pierwotnie molibdenian sodu był syntetyzowany metodą uwodnienia, obecnie dużo wygodniejszą syntezą jest rozpuszczenie MoO3 w wodorotlenku sodu, w temp. 50-70 °C, a następnie krystalizacja odsączonego produktu MoO3 + 2NaOH + H2O → Na2MoO4·2H2O. Sól bezwodną otrzymuje się w wyniku ogrzewania dihydratu do temp. 100 °C. W wyniku reakcji molibdenianu sodu z borowodorkiem sodowym, następuje redukcja molibdenu do tlenku o niższej wartościowości: Na2MoO4 + NaBH4 + 2H2O→ NaBO2 + MoO2 + 2NaOH+ 3 H2. Molibdenian sodu reaguje z kwasami ditiofosforanowymi: Na2MoO4 + (RO)2PS2H (R = Me, Et) → [MoO2(S2P(OR)2)2], reakcja prowadzi dalej do [MoO3(S2P(OR)2)4].

Szczegóły Produktu

Nadrenian Amonu

Re

 • Rodzina Re (Ren)
 • ‎CAS registry number 13598-65-7
 • Formuła NH4ReO4

Nadrenian amonu jest najczęstszą formą występowania renu i jest dostępny w katalogu produktów chemicznych firmy Todini w różnych czystościach.

Szczegóły Produktu

Nikiel depolaryzowany w formie korony

Ni

 • Rodzina Ni (Nikiel)
 • ‎CAS registry number 7440-02-0
 • Formuła Ni

Korony depolaryzowanego niklu są głównie stosowane do galwanicznego powlekania w celu zapobiegania korozji materiału, szczególnie w stopie żelaza.

Szczegóły Produktu

Nikiel elektrolityczny w formie korony

Ni

 • Rodzina Ni (Nikiel)
 • ‎CAS registry number 7440-02-0
 • Formuła Ni

Korony niklu elektrolitycznego są stosowane głównie do galwanicznego powlekania w celu zapobiegania korozji materiału, szczególnie w stopie żelaza.

Szczegóły Produktu

Jak możemy Ci pomóc?

Zapytaj teraz o ofertę lub więcej informacji, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe, przez naszych pracowników.

Kontakt

Nikiel Katoda 1x1

Ni

 • Rodzina Ni (Nikiel)
 • ‎CAS registry number 7440-02-0
 • Formuła Ni

Nikiel metaliczny stosowany jest głównie w procesie zwanym niklowaniem elektrolitycznym. W niklowaniu elektrolitycznym przedmioty przeznaczone do niklowania, będące katodami, wstawia się do kąpieli elektrolitycznej, do której wstawiane są także pręty z metalu podłączonego do anod. Po podłączeniu prądu jony dodatnie niklu przemieszczają się w stronę bieguna ujemnego, gdzie osadzają sią w postaci metalowej warstwy.

Szczegóły Produktu

Nikiel katoda 2x2

Ni

 • Rodzina Ni (Nikiel)
 • ‎CAS registry number 7440-02-0
 • Formuła Ni

Nikiel metal stosowany jest głównie w procesie zwanym niklowaniem elektrolitycznym. W niklowaniu elektrolitycznym przedmioty przeznaczone do niklowania, będące katodami, wstawia się do kąpieli elektrolitycznej, do której wstawiane są także pręty z metalu podłączonego do anod. Po podłączeniu prądu jony dodatnie niklu przemieszczają się w stronę bieguna ujemnego, gdzie osadzają sią w postaci metalowej warstwy.

Szczegóły Produktu

Nikiel katoda 4x4

Ni

 • Rodzina Ni (Nikiel)
 • ‎CAS registry number 7440-02-0
 • Formuła Ni

Nikiel metal stosowany jest głównie w procesie zwanym niklowaniem elektrolitycznym. W niklowaniu elektrolitycznym przedmioty przeznaczone do niklowania, będące katodami, wstawia się do kąpieli elektrolitycznej, do której wstawiane są także pręty z metalu podłączonego do anod. Po podłączeniu prądu jony dodatnie niklu przemieszczają się w stronę bieguna ujemnego, gdzie osadzają sią w postaci metalowej warstwy.

Szczegóły Produktu

Octan kobaltu Tetrahydrat

Co

 • Rodzina Co (Kobalt)
 • ‎CAS registry number 6147-53-1
 • Formuła Co(C2H3O2)2.4H2O

Octan kobaltu to sól kobaltowa kwasu octowego, w której kobalt występuje na II stopniu utlenienia. Octan kobaltu najczęściej występuje w postaci tetrahydratu. Może być utworzony w reakcji tlenku bądź wodorotlenku kobaltu z kwasem octowym [CoO + 2 CH3COOH → Co(CH3COO)2 + H2O]. Octan kobaltu może reagować z salenem (disalicylaloetylenodiaminą), tworząc salkominę - kompleks, który ma zdolność transportu tlenu. Octan kobaltu jest kryształowym ciałem stałym w kolorze czerwono-fioletowym; rozpuszcza się w wodzie, kwasach i alkoholu. Octan kobaltu stosuje się w produkcji farb i barwników oraz w produkcji katalizatorów.

Szczegóły Produktu

Jak możemy Ci pomóc?

Zapytaj teraz o ofertę lub więcej informacji, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe, przez naszych pracowników.

Kontakt

Octan litu

Li

 • Rodzina Li (Lit)
 • ‎CAS registry number 6108-17-4
 • Formuła CH3COOLI.2H2O

Octan litu (CH3COOLi) to związek organiczny, sól litowa kwasu octowego.

Szczegóły Produktu

Octan manganu

Mn

 • Rodzina Mn (Mangan)
 • ‎CAS registry number 6156-78-1
 • Formuła Mn(C2H3O2)2.4H2O

Octan manganu to organiczny związek chemiczny o wzorze Mn(CH3COO)2·4H2O. Octan manganu może zostać utworzony w reakcji kwasu octowego z tlenkiem manganu (II) dimanganu (III) (Mn3O4) lub z węglanem manganu (II): Mn3O4 + 2CH3COOH → Mn(CH3COO)2 + Mn2O3 + H2O. Gdy stosowany jest tlenek manganu (II) dimanganu (III), jako produkt uboczny powstaje tlenek manganu (III). W celu wytworzenia formy bezwodnej, azotan manganu (II) poddaje się reakcji z bezwodnikiem octowym. Octan magnezu stosowany jest przede wszystkim w przemyśle tekstylnym i chemicznym jako katalizator w procesie utleniania.

Szczegóły Produktu

Octan Niklu

Ni

 • Rodzina Ni (Nikiel)
 • ‎CAS registry number 6018-89-9
 • Formuła Ni(CH3COO)2.4H2O

Octan niklu jest organicznym związkiem niklu i kwasu octowego. Zwykle występuje w postaci tetrahydratu. Octan niklu powstaje w wyniku reakcji niklu lub węglanu niklu z kwasem azotowym. Struktura octanu niklu tetrahydratu została określona przez krystalografię rentgenowską jako oktaedr z centralnym atomem niklu, skoordynowanym z czterami cząsteczkami wody oraz dwoma fragmentami octanu. Octan niklu może zostać odwodniony w próżni, w wyniku reakcji z bezwodnikiem octowym lub poprzez ogrzewanie. Wykorzystuje sie go głównie jako zaprawę w farbiarstwie lub jako katalizator w niektórych reakcjach uwodorniania katalitycznego.

Szczegóły Produktu

Pięciotlenek wanadu

V

 • Rodzina V (Wanad)
 • ‎CAS registry number 1314-62-1
 • Formuła V2O5

Pięciotlenek wanadu to nieorganiczny związek chemiczny o wzorze V2O5, w którym wanad występuje na (+5) stopniu utlenienienia. W związku z wysokim stopniem utlenienia, pięciotlenek wanadu jest zarówno tlenkiem amfoterycznym, jak i czynnikiem utleniającym. Z przemysłowego punktu widzenia, jest najważniejszym związkiem wanadu, jest głównym prekursorem stopów wanadu i jest szeroko stosowany jako katalizator przemysłowy. Mineralna forma tego związku - shcherbinaite - jest niezwykle rzadka. Mineralny trójhydrat - V2O5·3H2O - jest również znany pod nazwą navajoite. V2O5 czystości technicznej jest wytwarzany w postaci czarnego proszku, stosowanego do produkcji wanadu metalicznego i ferrowanadu. Rudy wanadu i bogate w wanad pozostałości traktuje się węglanem sodu, w celu wytworzenia metawanadanu sodu NaVO3. Materiał ten jest następnie zakwaszany do pH 2-3 za pomocą H2SO4, do wytworzenia osadu, tzw. "czerwonego ciasta". Osad ten topi się następnie w temp. 690 °C, do wytworzenia surowego V2O5. Pięciotlenek wanadu jest również wytwarzany, gdy wanad metaliczny ogrzewa się w nadmiarze tlenu, ale produkt ten jest zanieczyszczony innymi tlenkami wanadu na niższym stopniu utlenienia. Bardziej zadowalający jest laboratoryjny rozkład metawanadanu amonu w temp. ok. 200 °C: 2 NH4VO3 → V2O5 + 2 NH3 + H2O.

Szczegóły Produktu

Jak możemy Ci pomóc?

Zapytaj teraz o ofertę lub więcej informacji, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe, przez naszych pracowników.

Kontakt

Pirofosforan Miedzi

Cu

 • Rodzina Cu (Miedź)
 • ‎CAS registry number 10102-90-6
 • Formuła Cu2P2O7

Szczegóły Produktu

Pme 900

...

 • Rodzina ... (Inne)
 • ‎CAS registry number 3973-18-0
 • Formuła C5H8O2

Szczegóły Produktu

Podfosforyn Sodu

...

 • Rodzina ... (Inne)
 • ‎CAS registry number 10039-56-2
 • Formuła NaH2PO2.H2O

Podfosforyn sodu (NaPO2H2, znany również jako fosfinian sodu) jest solą sodową kwasu fosforowego(I) (inaczej kwasu fosfinowego, kwasu podfosforawego) i występuje najczęściej jako monohydrat, NaH2PO2·H2O.

Szczegóły Produktu

PPS pirydyna propano-sulton

...

 • Rodzina ... (Inne)
 • ‎CAS registry number 15471-17-7
 • Formuła C8H11NO3S

Szczegóły Produktu

Jak możemy Ci pomóc?

Zapytaj teraz o ofertę lub więcej informacji, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe, przez naszych pracowników.

Kontakt

PPS-OH

...

 • Rodzina ... (Inne)
 • ‎CAS registry number 3918-73-8
 • Formuła C8H11NO4S

Szczegóły Produktu

Proszek Niklu (99,95%)

Ni

 • Rodzina Ni (Nikiel)
 • ‎CAS registry number 7440-02-0
 • Formuła Ni

Nikiel nie występuje w naturze w stanie wolnym, ale wiąże się z wieloma innymi minerałami; Jest błyszczącym białym metalem i ma dużą ciągliwość.

Szczegóły Produktu

proszek ołowiu

Pb

 • Rodzina Pb (Ołów)
 • ‎CAS registry number 7439-92-1
 • Formuła Pb

Szczegóły Produktu

Roztwór azotanu srebra 50%

...

 • Rodzina ... (Inne)
 • ‎CAS registry number 7761-88-8
 • Formuła AgNO3

Roztwór otrzymuje się w wyniku rozpuszczenia azotanu srebra w wodzie.

Szczegóły Produktu

Jak możemy Ci pomóc?

Zapytaj teraz o ofertę lub więcej informacji, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe, przez naszych pracowników.

Kontakt

Roztwór chlorku cyny

Sn

 • Rodzina Sn (Cyna)
 • ‎CAS registry number 7772-99-8
 • Formuła SnCl2.2H2O

Roztwór chlorku cyny zawiera niewielki udział procentowy kwasu solnego.

Szczegóły Produktu

Roztwór chlorku miedzi

Cu

 • Rodzina Cu (Miedź)
 • ‎CAS registry number 1344-67-8
 • Formuła Cl2Cu

Z roztworu chlorku miedzi mogą być uzyskiwane roztwory o wyższych koncentracjach. Produkt ten jest doskonałym źródłem chlorku miedzi do zastosowań wymagających materiałów rozpuszczone.

Szczegóły Produktu

Roztwór siarczanu niklu 120 g Ni/l

Ni

 • Rodzina Ni (Nikiel)
 • ‎CAS registry number 7786-81-4
 • Formuła NISO4.XH2O

Z roztworu siarczanu niklu mogą być uzyskiwane roztwory o wyższych koncentracjach. Produkt ten jest doskonałym źródłem siarczanu miedzi do zastosowań wymagających materiałów rozpuszczonych.

Szczegóły Produktu

Roztwór siarczanu wanadylu

...

 • Rodzina ... (Inne)
 • ‎CAS registry number 27774-13-6
 • Formuła VSO5

Siarczan wanadylu jest jest jednostką koordynującą wanadę i siarczan metalu. Roztwór siarczanu wanadylu działa jak katalizator i jest surowcem stosowanym w przemyśle farmaceutycznym, obróbce powierzchni metalowej i polimerach.

Szczegóły Produktu

Jak możemy Ci pomóc?

Zapytaj teraz o ofertę lub więcej informacji, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe, przez naszych pracowników.

Kontakt

Rtęć 99,99%

...

 • Rodzina ... (Inne)
 • ‎CAS registry number 7439-97-6
 • Formuła Hg

Rtęć jest ciężkim, srebrzysto-białym metalem, który jest płynny w temperaturze pokojowej i zamarza w bardzo niskiej temperaturze (-38,83 ° C). Rtęć jest bezzapachowa i nie reaguje z większością kwasami. Nazywany także płynnym srebrem, metal ten można łączyć z innymi substancjami, w celu utworzenia organicznych lub nieorganicznych związków rtęci.

Szczegóły Produktu

Sacharynian sodu

...

 • Rodzina ... (Inne)
 • ‎CAS registry number 128-44-9
 • Formuła C7H4NNaO3S.2H2O

Sacharyna jest sztucznym słodzikiem, jest ok. 300 do 500 razy słodsza od sacharozy czy cukru stołowego, nie posiada jednak wartości odżywczych (nie jest trawiona przez organizm człowieka). Sacharynian sodu ma metaliczny posmak, zwłaszcza przy wysokich stężeniach. i jest używany do słodzenia produktów, takich jak napoje, cukierki, ciastka, leki i pasty do zębów.

Szczegóły Produktu

Selen Metaliczny Proszek (99,5%)

Se

 • Rodzina Se (Selen)
 • ‎CAS registry number 7782-49-2
 • Formuła Se

Selen jest rozproszony w przyrodzie, najczęściej występuje w minerałach siarki. Może występować pod postacią ciała: stałego, ciekłego lub gazu.

Szczegóły Produktu

Selen Metaliczny Proszek (99,9%)

Se

 • Rodzina Se (Selen)
 • ‎CAS registry number 7782-49-2
 • Formuła Se

Selen jest rozproszony w przyrodzie, najczęściej występuje w minerałach siarki. Może występować pod postacią ciała: stałego, ciekłego lub gazu.

Szczegóły Produktu

Jak możemy Ci pomóc?

Zapytaj teraz o ofertę lub więcej informacji, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe, przez naszych pracowników.

Kontakt

Selenian Sodu

Se

 • Rodzina Se (Selen)
 • ‎CAS registry number 13410-01-0
 • Formuła Na2SeO4

Odkryty krótko po odkryciu selenu przez Jönsa Jacoba Berzeliusa w 1817 roku, selenian sodu został opatentowany w roku 1986. Podstawową metodą izolacji selenianu sodu jest rozpuszczenie metalicznego selenu w kwasie azotowym, do wytworzenia kwasu selenowego, który poddaje się działaniu wodorotlenku metalu alkalicznego, węglanu metalu alkalicznego i/lub innego tlenku/wodorotlenku metalu, w celu utworzenia seleninu metalu alkalicznego. Następnie selenin utlenia się w środowisku zasadowym z utleniaczem w postaci nadtlenku wodoru, do wytworzenia selenianu, który następnie jest suszony rozpyłowo.

Szczegóły Produktu

Selenin baru

Se

 • Rodzina Se (Selen)
 • ‎CAS registry number 13718-59-7
 • Formuła BaSeO3

Selenin baru to nieorganiczny związek chemiczny o wzorze BaSeO3, sól baru i kwasu selenawego [selenowego (IV)]. Selenin baru posiada słabe właściwości utleniające i redukujące, jednakże mimo to możliwe jest występowanie reakcji redox. Substancja jest niepalna, ale może się rozkładać w wyniku ogrzewania z wytworzeniem żrących i/lub toksycznych oparów.

Szczegóły Produktu

Selenin Cynku

Se

 • Rodzina Se (Selen)
 • ‎CAS registry number 13597-46-1
 • Formuła ZnSeO3

Selenin cynku (ZnSeO3) to nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu selenawego [selenowego (IV)] i cynku na II stopniu utlenienia.

Szczegóły Produktu

Selenin Sodu Bezwodny (45%)

Se

 • Rodzina Se (Selen)
 • ‎CAS registry number 10102-18-8
 • Formuła Na2SeO3

Sól sodowa selenu jest najczęstszym rozpuszczalnym w wodzie związkiem selenu. Selenit sodu zazwyczaj wytwarza się w reakcji dwutlenku selenu z wodorotlenkiem sodu.

Szczegóły Produktu

Jak możemy Ci pomóc?

Zapytaj teraz o ofertę lub więcej informacji, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe, przez naszych pracowników.

Kontakt

Siarczan cyny

Sn

 • Rodzina Sn (Cyna)
 • ‎CAS registry number 7488-55-3
 • Formuła SnSO4

Siarczan cyny to nieorganiczny związek chemiczny o wzorze SnSO4, sól cynowa kwasu siarkowego (VI). Jest to białe ciało stałe, zdolne do wchłonięcia z powietrza takiej ilości wilgoci, która pozwoli na rozpuszczenie się i utworzenie roztworu. Tę właściwość nazywamy " rozpływaniem się" (absorpcja wody z atmosfery przez ciało stałe, prowadząca do utworzenia się stężonego roztworu ciała stałego). Siarczan cyny można wytworzyć w reakcji wymiany pojedynczej, pomiędzy metaliczną cyną, a siarczanem miedzi (II): Sn (s) + CuSO4 (aq) → Cu (s) + SnSO4 (aq). Otrzymywany jest również przez roztwarzanie wodorotlenku cyny, tlenku cyny lub metalicznej cyny w kwasie siarkowym. Siarczan cyny (II) jest dogodnym źródłem jonów cyny (II), nie zanieczyszczonych jonami cyny (IV).

Szczegóły Produktu

Siarczan Indu

In

 • Rodzina In (Ind)
 • ‎CAS registry number 13464-82-9
 • Formuła IN2SO43

Siarczan indu to związek chemiczny powstający w wyniku reakcji indu, jego tlenku lub węglanu z kwasem siarkowym. Kation indu(III) ma właściwości słabo utleniające, należy więc trzymać go z dala od sproszkowanego aluminium i magnezu, gdyż może to doprowadzić do zajścia egzotermicznej reakcji.

Szczegóły Produktu

Siarczan Kobaltu

Co

 • Rodzina Co (Kobalt)
 • ‎CAS registry number 10026-24-1
 • Formuła Co(SO4).7H2O

Siarczan kobaltu to nieorganiczny związek chemiczny o wzorze CoSO4. Jest to dwuwartościowa sól kobaltu i kwasu siarkowego(VI). Najczęstsze formy siarczan kobaltu to siarczan kobaltu siedmiowodny CoSO4·7H2O i siarczan kobaltu monowodny CoSO4·H2O. Siarczan kobaltu i jego hydraty są jednymi z najbardziej powszechnie dostępnych soli kobaltu. Siarczan kobaltu występuje w postaci czerwonych jednoskośnych kryształów, które topią się w temp. 100 °C i przechodzą w bezwodny w temp. 250 °C. Siarczan kobaltu wytwarza się w reakcji kobaltu, jego tlenku, wodorotlenku lub węglanu z kwasem siarkowym(VI). W niektórych przypadkach, poprzez siarczan kobaltu, z rud uzyskuje się kobalt.

Szczegóły Produktu

Siarczan kobaltu paszowy (feed grade)

Co

 • Rodzina Co (Kobalt)
 • ‎CAS registry number 10026-24-1
 • Formuła Co(SO4).7H2O

Siarczan kobaltu to nieorganiczny związek chemiczny o wzorze CoSO4. Jest to dwuwartościowa sól kobaltu i kwasu siarkowego (VI). Najczęstsze formy siarczan kobaltu to siarczan kobaltu siedmiowodny CoSO4·7H2O i siarczan kobaltu monowodny CoSO4·H2O. Siarczan kobaltu i jego hydraty są jednymi z najbardziej powszechnie dostępnych soli kobaltu. Siarczan kobaltu występuje w postaci czerwonych jednoskośnych kryształów, które topią się w temp. 100 °C i przechodzą w bezwodny w temp. 250 °C. Siarczan kobaltu wytwarza się w reakcji kobaltu, jego tlenku, wodorotlenku lub węglanu z kwasem siarkowym (VI). W niektórych przypadkach, poprzez siarczan kobaltu, z rud uzyskuje się kobalt.

Szczegóły Produktu

Jak możemy Ci pomóc?

Zapytaj teraz o ofertę lub więcej informacji, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe, przez naszych pracowników.

Kontakt

Siarczan miedzi

Cu

 • Rodzina Cu (Miedź)
 • ‎CAS registry number 7758-99-8
 • Formuła CuSO4.5H2O

Siarczan miedzi to nieorganiczny związek chemiczny o wzorze CuSO4, sól kwasu siarkowego i miedzi na II stopniu utlenienia. Sól ta występuje w szeregu związków różniących się między sobą stopniem hydratacji. Bezwodny siarczan miedzi jest biały. W temperaturze pokojowej jest silnie higroskopijną substancją o gęstości 3,6 g/cm³. Związek ten dobrze rozpuszcza się w wodzie, a jego roztwór ma odczyn lekko kwaśny. W roztworze wodnym tworzy oktaedryczne jony kompleksowe [Cu(H2O)6]2+ wykazujące właściwości paramagnetyczne. Pentahydrat siarczanu miedzi o wzorze CuSO4·5H2O (nazywany dawniej witriolem miedzi lub sinym kamieniem) wykazuje intensywnie niebieskie zabarwienie. Pentahydrat pod wpływem ogrzewania w temperaturze 102 °C traci dwie cząsteczki wody przechodząc w trihydrat – CuSO4·3H2O (d = 3,78 g/cm³) i następnie monohydrat. Ogrzany powyżej temperatury 197 °C staje się bezwodny. Siarczan miedzi wytwarzany jest przemysłowo przez traktowanie metalicznej miedzi stężonym, gorącym kwasem siarkowym lub tlenków miedzi rozcieńczonym kwasem siarkowym. Forma bezwodna siarczanu miedzi występuje w przyrodzie jako rzadki minerał znany jako chalkocyjanit. Uwodniony siarczan miedzi występuje w przyrodzie jako chalkantyt (pentahydrate), a kolejne dwa rzadkie: bonatyt (trihydrat) i butyt (heptahydrat).

Szczegóły Produktu

Siarczan niklu

Ni

 • Rodzina Ni (Nikiel)
 • ‎CAS registry number 10101-97-0
 • Formuła NiSO4.6H2O

Siarczan niklu (II), NiSO4 – nieorganiczny związek chemiczny, sól niklowa kwasu siarkowego. Siarczan niklu występuje jako hexahydrat w rzadkim minerale retgersycie. Forma siedmiowodna, stosunkowo nietrwała w powietrzu, występuje naturalnie jako minerał morenozyt. Siarczan niklu to wysoce rozpuszczalna sól o kolorze niebieskim, jest głównym źródłem jonów Ni (2+) w galwanotechnice. W 2005 r. zostało wyprodukowane ok. 40.000 ton tego surowca. Siarczan niklu zwykle uzyskuje się jako produkt uboczny rafinacji miedzi. Wielkoskalowo, siarczan niklu produkowany jest w wyniku reakcji przeprowadzanej w fazie gazowej pomiędzy tetrakarbonylkiem niklu, dwutlenkiem siarki i tlenem w temperaturze 100 °C: Ni(CO)4 + SO2 + O2 → NiSO4 + 4CO. Siarczan niklu otrzymuje się także poprzez reakcję niklu, tlenku niklu lub węglanu niklu z kwasem siarkowym: Ni + H2SO4 → NiSO4 + H2↑; NiO + H2SO4 → NiSO4 + H2O; NiCO3 + H2SO4 → NiSO4 + CO2 + H2O. Dodanie do powstałego roztworu rozcieńczonego węglanu baru umożliwia usunięcie zanieczyszczeń.

Szczegóły Produktu

Siarczek kadmu

Cd

 • Rodzina Cd (Kadm)
 • ‎CAS registry number 1306-23-6
 • Formuła CdS

Siarczek kadmu (CdS) – to nieorganiczny związek chemiczny z grupy siarczków, sól kwasu siarkowodorowego i kadmu. Występuje w przyrodzie jako minerał w postaci krystalicznej (grenoit, hawleit) i amorficznej (ma zabarwienie żółte, pomarańczowe lub brunatne). Najbardziej powszechnie występuje jednak jako zanieczyszczenie w podobnych struukturach rud cynkowych - sfalerycie i wurcycie, które są ze względów ekonomicznych głównym źródłem kadmu. Siarczek kadmu, jako związek, który łatwo jest wyizolować i oczyścić, jest głównym źródłem kadmu do wszystkich zastosowań komercyjnych. Siarczek kadmu można otrzymać poprzez wytrącenie z rozpuszczalnego roztworu soli kadmu (II).

Szczegóły Produktu

sulfamat niklu kryształki

Ni

 • Rodzina Ni (Nikiel)
 • ‎CAS registry number 13770-89-3
 • Formuła H3NO3S.1/2 Ni

Szczegóły Produktu

Jak możemy Ci pomóc?

Zapytaj teraz o ofertę lub więcej informacji, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe, przez naszych pracowników.

Kontakt

Sulfamat Niklu Roztwór

Ni

 • Rodzina Ni (Nikiel)
 • ‎CAS registry number 13770-89-3
 • Formuła Ni(NH2SO3).4H2O

Roztwór sulfamatu niklu należy do kategorii kwaśnych kąpieli do elektrycznego osadzania niklu. Kwaśna kąpiel jest uzyskiwana na ogół z soli niklu, w tym przypadku sulfamatu niklu, która dostarcza potrzebną ilość niklu do osadzenia na metalu, z chlorku niklu, który sprzyja trawieniu anod i ze związku posiadającego właściwości buforowe (kwas borowy), utrzymującego wartość PH możliwie niezmienioną.

Szczegóły Produktu

Sulfaminian indu

In

 • Rodzina In (Ind)
 • ‎CAS registry number 66027-93-8
 • Formuła In(H2NSO3)3

Sulfaminian indu jest preferowanym źródłem indu w kąpielach galwanicznych z następujących powodów : jest stabilny, łatwy w -przechowywaniu i użyciu - nie wymagają użycia do procesu żadnych kosztownych dodatków; jedynie przy wzroście ph powyżej 3,5, jedynym wymaganym dodatkiem jest kwas sulfaminowy - sulfaminian indu ma niższą toksyczność.

Szczegóły Produktu

Sulfaminian Kobaltu Roztwór

Co

 • Rodzina Co (Kobalt)
 • ‎CAS registry number 14017-41-5
 • Formuła Co.2H3NO3S

Szczegóły Produktu

Telluryn sodu

Te

 • Rodzina Te (Tellur)
 • ‎CAS registry number 10102-20-2
 • Formuła Na2TeO3

Telluryn sodu jest nieorganicznym związkiem telluru o wzorze Na2TeO3. Jest to rozpuszczalne w wodzie ciało stałe, słaby środek redukujący. Telluryn sodu jest produktem przejściowym w procesie ekstrakcji telluru; jest to produkt otrzymywany ze szlamów anodowych i jest prekursorem telluru. Głównym źródłem telluru są miedziowe szlamy anodowe, które zawierają metale szlachetne, jak i tellurki. Szlamy te praży się z weglanem sodu i tlenem, do wytworzenia tellurynu sodu: Ag2Te + Na2CO3 + O2 → 2Ag + Na2TeO3 + CO2 (400–500 °C). Jest to reakcja z tellurkiem srebra, tellurek utlenia się do tellurynu, natomiast Ag (+1) redukuje się do Ag. Elektroliza tellurynu sodu prowadzi do otrzymania oczyszczonego telluru: Anoda - 4OH(–) → 2H2O + O2 + 4e(–); Katoda - TeO3(2–) + 3H2O + 4e(–) → Te + 6OH(–).

Szczegóły Produktu

Jak możemy Ci pomóc?

Zapytaj teraz o ofertę lub więcej informacji, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe, przez naszych pracowników.

Kontakt

Tlenek antymonu (III)

Sb

 • Rodzina Sb (Antymon)
 • ‎CAS registry number 1309-64-4
 • Formuła Sb2O3

Szczegóły Produktu

Tlenek bizmutu

Bi

 • Rodzina Bi (Bizmut)
 • ‎CAS registry number 1304-76-3
 • Formuła Bi2O3

Tlenek bizmutu jest najprawdopodobniej najważniejszym przemysłowo związkiem bizmutu. Jest również częstym punktem wyjścia w chemii bizmutu. Tlenek bizmutu występuje w naturze w minerale o nazwie ochra bizmutowa oraz w bizmutycie, ale zwykle otrzymuje się go jako produkt uboczny z wytapiania rud miedzi i ołowiu . Jest żółtym proszkiem o charakterystycznych romboidalnych lub sześciennych kryształach. Tlenek bizmutu pod wpływem ogrzewania przybiera brunatną barwę, a w wyniku chłodzenia powraca do barwy wyjściowej. Związek ten znany jest także pod nazwą tlenku bizmutawego. Wykorzystuje się go przede wszystkim w przemyśle chemicznym jako katalizator, w ceramice i przemyśle szklarskim. Jest również używany w fajerwerkach, jako zastępstwo tzw. czerwonego ołowiu.

Szczegóły Produktu

Tlenek chromu

Cr

 • Rodzina Cr (Chrom)
 • ‎CAS registry number 1308-38-9
 • Formuła Cr2O3

Tlenek chromu (III) (Cr2O3, inaczej: tlenek chromowy, zieleń chromowa) to nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków chromu, w którym chrom znajduje się na III stopniu utlenienia. Do celów laboratoryjnych można go otrzymać poprzez termiczny rozkład dichromianu amonu według równania: (NH4)2Cr2O7 → Cr2O3 + N2↑ + 4H2O↑. W technice tlenek chromu (III) otrzymuje się najczęściej przez redukcję chromianów węglem. Tlenek chromu (III) to jeden z głównych tlenków chromu i jest stosowany jako pigment. W przyrodzie występuje jako rzadki minerał eskolait.

Szczegóły Produktu

Tlenek cynku

Zn

 • Rodzina Zn (Cynk)
 • ‎CAS registry number 1314-222-5
 • Formuła ZnO

Tlenek cynku (II) to związek nieorganiczny, jest otrzymywany w wyniku prażenia rudy cynkowej: siarczku cynku (ZnS) lub węglanu cynku (ZnCO3) w obecności powietrza. Tlenek cynku występuje w postaci białego, bezwonnego proszku; Podgrzanie powoduje jego zabarwienie na żółto, zaś w wyniku ochłodzenia powraca on do swojego naturalnego koloru. Tlenek cynku nie jest rozpuszczalny w wodzie i w alkoholu etylowym, łatwiej rozpuszcza się w kwasie octowym i w amoniaku. Jest stosowany głównie do produkcji pigmentów do farb, lakierów i dla ceramiki, do produkcji cementów, w przemyśle gumowym i w medycynie, w stomatologii oraz jako środek antyseptyczny podczas przygotowywania maści, proszków i plastrów.

Szczegóły Produktu

Jak możemy Ci pomóc?

Zapytaj teraz o ofertę lub więcej informacji, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe, przez naszych pracowników.

Kontakt

Tlenek cyny

Sn

 • Rodzina Sn (Cyna)
 • ‎CAS registry number 21651-19-4
 • Formuła SnO

Tlenek cyny to związek chemiczny o wzorze SnO - połączenie tlenu z cyną na +2 stopniu utlenienia. Istnieją dwie formy: stabilna forma granatowo-czarna oraz metastabilna forma czerwona. Granatowo-czarny SnO można otrzymać przez ogrzewanie uwodnionego tlenku cyny (II), SnO.xH2O (x<1) wytrąca się, gdy sole cyny (II) poddaje się reakcji np. z NaoH. Metastabilny, czerwony SnO można otrzymać przez łagodne ogrzewanie osadu otrzymanego w wyniku działania roztworem amoniaku na sól cyny (II). Tlenek cyny (II) może być wytwarzany jako czysta substancja w laboratorium, poprzez kontrolowane ogrzewanie szczawianu cyny (II) bez udziału powietrza: SnC2O4 → SnO + CO2 + CO. Tlenek cyny (II) spala się w powietrzu przyciemnionym, zielonym płomieniem, tworząc SnO2: 2 SnO + O2 → 2 SnO2. Podczas ogrzewania w atmosferze obojętnej, SnO2 ulega początkowo dysproporcjonowaniu do cyny metalicznej i Sn3O4, który reaguje dalej do wytworzenia SnO2 i cyny metalicznej: 4SnO → Sn3O4 + Sn; Sn3O4 → 2SnO2 + Sn. Tlenek cyny ma właściwości amfoteryczne − reaguje z silnymi kwasami dając sole cyny (II) oraz z silnymi zasadami, tworząc anion Sn(OH)(3−).

Szczegóły Produktu

Tlenek Cyny(IV)

Sn

 • Rodzina Sn (Cyna)
 • ‎CAS registry number 18282-10-5
 • Formuła SnO2

Tlenek cyny(IV), znany również jako dwutlenek cyny lub wg starszej notyfikacji tlenek cynowy, jest nieorganicznym związkiem o wzorze SnO2. Mineralna forma SnO2 zwana jest kasyterytem i jest główną rudą cyny. Tlenek cyny(IV) jest najważniejszym surowcem w chemii związków cyny. Jest bezbarwnym, diamagnetycznym, amfoteryczym ciałem stałym. Tlenek cyny(IV) występuje naturalnie, ale jest oczyszczany poprzez redukcję do metalu, następującą w wyniku spalania cyny w powietrzu. SnO2 jest przemysłowo redukowany do metalu węglem, w piecu płomiennym w temp. 1200-1300°C.

Szczegóły Produktu

Tlenek erbu

...

 • Rodzina ... (Inne)
 • ‎CAS registry number 12061-16-4
 • Formuła Er203

Tlenek Erbu wykorzystywany jest jako surowiec do produkcji pigmentów ceramicznych oraz do barwienia i odbarwiania szkła.

Szczegóły Produktu

Tlenek kadmu

Cd

 • Rodzina Cd (Kadm)
 • ‎CAS registry number 1306-19-0
 • Formuła CdO

Tlenek kadmu to nieorganiczny związek chemiczny o wzorze CdO. Jest jednym z głównych prekursorów innych związków kadmu. Krystalizuje w formie kubicznej sieci krystalicznej, analogicznie do chlorku sodu, z ośmiościennym kationem i centralnym anionem. Występuje w przyrodzie w postaci rzadkiego minerału monteponitu. Tlenek kadmu może występować w postaci bezbarwnego amorficznego proszku lub w postaci krystalicznego proszku koloru brązowego lub czerwonego. Tlenek kadmu należy do półprzewodników typu n, z energetycznym pasmem wzbronionym 2,16 eV w temperaturze pokojowej. Ponieważ związki kadmu występują zwykle w połączeniu z rudami cynku, tlenek kadmu jest częstym efektem ubocznym rafinacji cynku. Piroliza innych związków kadmu, takich jak azotan czy węglan, również prowadzi do powstania tlenku kadmu. W czystej postaci tlenek kadmu jest czerwony, ale zwykle dostępny jest w różnych odcieniach, ze względu na tendencję do tworzenia wadliwych struktur, wynikających z obecności wolnych anionów. Komercyjnie, tlenek kadmu wytwarza się poprzez spalanie par kadmu w powietrzu.

Szczegóły Produktu

Jak możemy Ci pomóc?

Zapytaj teraz o ofertę lub więcej informacji, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe, przez naszych pracowników.

Kontakt

Tlenek Kobaltu

Co

 • Rodzina Co (Kobalt)
 • ‎CAS registry number 1308-06-1
 • Formuła Co3O4

Istnieją dwa dobrze scharakteryzowane tlenki kobaltu-tlenek kobaltu(II) i tlenek kobaltu(II, III). Tlenek kobaltu(II) (monotlenek kobaltu, CoO) występuje w postaci oliwkowo-zielonkawych kryształów, preparaty zawierające nadmiar tlenu to proszki o kolorze przechodzącym od szarego do czarnego. Tlenek kobaltu(II, III), znany także pod nazwą tetratlenku trikobaltu, jest czarnym antyferromagnetycznym ciałem stałym. Ponieważ jest związkiem o mieszanej wartościowości, jego wzór chemiczny zapisywany jest jako Co(II)Co(III)2O4 lub CoO·Co2O3. Tlenek kobaltu(II) przechodzi w tlenek kobaltu(II, III) w wyniku ogrzewania w powietrzudo temp. 600-700 st. °C, powyżej 900 st. °C jest stabilny. Z kolei tlenek kobaltu(II, III) rozkłada się do tlenku kobaltu(II) w temp. 950 st. °C.

Szczegóły Produktu

Tlenek manganu

Mn

 • Rodzina Mn (Mangan)
 • ‎CAS registry number 1344-43-0
 • Formuła MnO

Tlenek manganu (II) (MnO) to nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków zasadowych, w którym mangan występuje na II stopniu utlenienia. Występuje w przyrodzie jako bardzo rzadki minerał manganozyt. Krystalizuje w układzie regularnym i tworzy sieć przestrzenną typu NaCl. Nie rozpuszcza się w wodzie. Jest tlenkiem zasadowym. Ulega działaniu kwasów, dając sole manganu (II) o bladoróżowym zabarwieniu: MnO + H2SO4 → MnSO4 + H2O; MnO + 2HCl → MnCl2 + H2O. Tlenek manganu(II) jest związkiem niestechiometrycznym. Jego skład może wynosić pomiędzy MnO a Mn(0,957)O, zachowując jednocześnie tę samą strukturę przestrzenną. Tlenek manganu(II) otrzymuje się przemysłowo z tlenku manganu (IV) poprzez redukcję wodorem, tlenkiem węgla lub metanem w wysokich temperaturach (powyżej 800 °C): MnO2 + H2 → MnO + H2O; MnO2 + CO → MnO + CO2. Związek ten można także otrzymać w wyniku termicznego rozkładu węglanu lub szczawianu manganu (II) w atmosferze beztlenowej: MnCO3 → MnO + CO2. Ostrożna dehydratacja wodorotlenku manganu (II) w kontrolowanych warunkach i w atmosferze beztlenowej także daje tlenek manganu (II).

Szczegóły Produktu

Tlenek Miedzi

Cu

 • Rodzina Cu (Miedź)
 • ‎CAS registry number 1317-38-0
 • Formuła CuO

Tlenek miedzi (II), nie mylić z tlenkiem miedzi (I) jest utlenioną postacią metalicznej miedzi.

Szczegóły Produktu

Tlenek miedzi czerwony

Cu

 • Rodzina Cu (Miedź)
 • ‎CAS registry number 1317-39-1
 • Formuła Cu2O

Szczegóły Produktu

Jak możemy Ci pomóc?

Zapytaj teraz o ofertę lub więcej informacji, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe, przez naszych pracowników.

Kontakt

Tlenek molibdenu - Todox

Mo

 • Rodzina Mo (Molibden)
 • ‎CAS registry number 86089-09-0
 • Formuła MoO3

Tlenek molibdenu działa jako katalizator odsiarczania i jest surowcem do produkcji pigmentów ceramicznych i fryt.

Szczegóły Produktu

Tlenek Niklu Czarny

Ni

 • Rodzina Ni (Nikiel)
 • ‎CAS registry number 12035-36-8
 • Formuła Ni2O3

Tlenek niklu czarny ma postać szaro-czarnego proszku, praktycznie nierozpuszczalnego w wodzie i słabo rozpuszczalnego w kwasach na zimno; ulega rozpuszczeniu na gorąco w HCl lub w H2SO4. Czarny tlenek niklu, występujący także pod nazwą tlenku niklowego, znajduje szerokie zastosowanie w produkcji akumulatorów Edisona, jako materiał na elektrody.

Szczegóły Produktu

Tlenek Niklu Zielony

Ni

 • Rodzina Ni (Nikiel)
 • ‎CAS registry number 1313-99-1
 • Formuła NiO

Tlenek niklu zielony to nieorganiczny związek o wzorze NiO. Jego mineralna forma - bunsenit - jest bardzo rzadka. Zielony tlenek niklu to podstawowy tlenek tego metalu, rocznie wytwarza się kilka milionów kilogramów tego tlenku o różnej jakości, głównie jako półprodukt w produkcji stopów niklu. NiO można wytwarzać różnymi metodami. Po ogrzaniu proszku niklu powyżej 400 st. °C reaguje on z tlenem, tworząc NiO. W niektórych procesach przemysłowych, zielony tlenek niklu jest wytwarzany przez ogrzewanie mieszaniny proszku niklu i wody do temp. 1000 st. °C, wydajność tej reakcji można zwiększyć przez dodatek NiO. Najprostszą i najbardziej skuteczną metodą wytwarzania NiO jest piroliza związków niklu(II), takich jak wodorotlenek, azotan, węglan, która prowadzi do powstanie jasno zielonego proszku tlenku niklu(II). Zielony tlenek niklu jest nierozpuszczalny w wodzie, ale łatwiej rozpuszczalny w stężonych kwasach. Znajduje zastosowanie głównie przy wyrobie katalizatorów utleniania, jak i katalizatorów redukcji.

Szczegóły Produktu

Tlenek tytanu (IV)

...

 • Rodzina ... (Inne)
 • ‎CAS registry number 13463-67-7
 • Formuła TiO2

Tlenek tytanu (IV), znany również jako dwutlenek tytanu, jest naturalnie występującym tlenkiem tytanu o wzorze TiO2. Jest to nieorganiczny związek chemiczny, tlenek tytanu na +4 stopniu utlenienia. Dwutlenek tytanu występuje naturalnie w trzech odmianach polimorficznych: jako minerały rutyl i anataz o strukturze tetragonalnej oraz rombowy brukit. Dwie ostatnie przechodzą w najtrwalszy rutyl powyżej temperatury 800-900 °C. Dwutlenek tytanu jest najpowszechniejszym i najtrwalszym tlenkiem tytanu. Jest to biały proszek o temperaturze topnienia ok. 1830 °C i temperaturze wrzenia ok. 2500 °C. Ma właściwości amfoteryczne – reaguje ze stężonym kwasem siarkowym, a stapiany z wodorotlenkami, węglanami lub tlenkami innych metali przechodzi w tytaniany. Nie jest rozpuszczalny w wodzie. Używany w produkcji pigmentów nosi nazwę bieli tytanowej, Pigment White 6 (PW 6) lub CI 77891. Generalnie pozyskiwany jest z ilmenitu, rutylu i anatazu. Ma szeroki wachlarz zastosowań, od farb, przez ochronę przeciwsłoneczną do barwienia żywności. Używany jako barwnik do żywności nosi nazwę E171.

Szczegóły Produktu

Jak możemy Ci pomóc?

Zapytaj teraz o ofertę lub więcej informacji, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe, przez naszych pracowników.

Kontakt

Trójchlorek wanadu

V

 • Rodzina V (Wanad)
 • ‎CAS registry number 7718-98-1
 • Formuła VCI3

Trójchlorek wanadu to nieorganiczny związek chemiczny o wzorze VCl3. Ta purpurowa sól jest prekursorem innych związków wanadu (III). Trójchlorek wanadu otrzymuje się przez ogrzewanie VCl4 w 160-170 °C, w strumieniu gazu obojętnego, który "wyciąga" Cl2. Jasnoczerwony płyn zamienia się w chrupkie, purpurowe ciało stałe. Dalsze ogrzewanie VCl3 prowadzi do rozkładu z ulatnianiem się VCl4 i pozostawaniem VCl2. Po ogrzewaniu pod H2 w 675 °C (lecz mniej niż 700 °C), VCl3 redukuje się do zielonkawego VCl2: 2 VCl3 + H2 → 2 VCl2 + 2 HCl.

Szczegóły Produktu

Trójtlenek arsenu

...

 • Rodzina ... (Inne)
 • ‎CAS registry number 1327-53-3
 • Formuła As2O3

Trójtlenek arsenu to związek nieorganiczny. Pod względem komercyjnym, jest to najważniejszy związek arsenu i jest używany jako produkt wyjściowy do otrzymywania innych związków arsenu.

Szczegóły Produktu

Trójtlenek molibdenu

Mo

 • Rodzina Mo (Molibden)
 • ‎CAS registry number 1313-27-5
 • Formuła MoO3

Trójtlenek molibdenu to nieorganiczny związek chemiczny o wzorze MoO3. Jest on powszechny w przyrodzie, występuje zawsze w minerale o nazwie molibdenit. Związek ten wytwarza się na największą skalę spośród wszystkich związków molibdenu. MoO3 jest produkowany przemysłowo przez prażenie dwusiarczku molibdenu, głównej rudy molibdenu: 2 MoS2 + 7 O2 → 2 MoO3 + 4 SO2. Synteza laboratoryjna wykorzystuje zakwaszenie roztworów wodnych molibdenianu sodu kwasem nadchlorowym: Na2MoO4 + H2O + 2 HClO4 → MoO3(H2O)2 + 2 NaClO4. Dihydrat łatwo traci wodę, prowadząc do monohydratu, Obydwa są koloru żółtego. Trójtlenek molibdenu rozpuszcza się nieznacznie w wodzie, dając kwas molibdenowy. W zasadach rozpuszcza się, dając anion molibdenianowy.

Szczegóły Produktu

Trójtlenek wanadu

V

 • Rodzina V (Wanad)
 • ‎CAS registry number 1314-34-7
 • Formuła V2O3

Trójtlenek wanadu to nieorganiczny związek chemiczny o wzorze V2O5. Jest to czarne ciało stałe, wytwarzane poprzez redukcję V2O5 wodorem lub tlenkiem węgla. Trójtlenek wanadu jest to podstawowy tlenek, które rozpuszczenie w kwasie powoduje powstanie roztworów kompleksów wanadu (III). Jest antyferromagnetykiem, z temp. krytyczną 160 K. W tej temperaturze następuje nagła zmiana przewodności z metalicznej na izolacyjną. Po wystawieniu na działanie powietrza, V2O3 stopniowo przekształca się w niebieski (indygo) V2O4. W naturze występuje jako bardzo rzadki minerał karelianit.

Szczegóły Produktu

Jak możemy Ci pomóc?

Zapytaj teraz o ofertę lub więcej informacji, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe, przez naszych pracowników.

Kontakt

Trójtlenek wolframu

W

 • Rodzina W (Wolfram)
 • ‎CAS registry number 1314-35-8
 • Formuła WO3

Trójtlenek wolframu, znany również jako tlenek wolframu (VI) lub bezwodnik wolframowy, to nieorganiczny związek chemiczny o wzorze WO3. Uzyskuje się go jako związek pośredni podczas odzyskiwania wolframu z jego minerałów. Rudy wolframu traktuje się alkaliami, w celu wytworzenia WO3. W wyniku dalszej reakcji z węglem lub gazowym wodorem, następuje redukcja trójtlenku wolframu do czystego metalu: 2 WO3 + 3 C → 2 W + 3 CO2 (wysoka temp.), WO3 + 3 H2 → W + 3 H2O (550 - 850 °C). Tlenek wolframu (VI) występuje naturalnie w postaci hydratów, zawartych w minerałach: tungstyt WO3·H2O, mejmacyt WO3·2H2O i hydrotungstyt (o takim samym składzie jak mejmacyt, jednak czasem zapisywany jako H2WO4). Minerały te są rzadkimi lub bardzo rzadkimi minerałami wtórnego wolframu. Trójtlenek molibdenu może być wytwarzany na kilka różnych sposobów. Można otrzymać go w wyniku ogrzewania związków wolframu w atmosferze tlenu. Inny sposób to potraktowanie wolframianu wapnia CaWO4 (szelit) kwasem solnym do wytworzenia kwasu wolframowego, który w wysokich temperaturach rozkłada się do WO3 i H2O: CaWO4 + 2 HCl → CaCl2 + H2WO4; H2WO4 → H2O + WO3. Innym popularnym sposobem syntezy WO3 jest kalcynacja parawolframianu amonu (APT) w warunkach utleniających: (NH4)10[H2W12O42]•4H2O → 12 WO3 + 10 NH3 + 11 H2O. Struktura krystaliczna tlenku wolframu(VI) jest zależna od temperatury. Może on przyjmować następujące struktury: - tetragonalną, w temp. >740 °C; - rombową, w temp. 330–740 °C; - jednoskośną, w temp.od 17–330 °C; - trójskośną, w temp. <17 °C.

Szczegóły Produktu

Trójzasadowy cytrynian amony

...

 • Rodzina ... (Inne)
 • ‎CAS registry number 3458-72-8
 • Formuła C6H17N3O7

Cytrynian amonu jest trójzasadową solą kwasu cytrynowego. Powstaje w wyniku neutralizacji kwasu cytrynowego wysokiej czystości wodorotlenkiem amonu.

Szczegóły Produktu

Wanilina

...

 • Rodzina ... (Inne)
 • ‎CAS registry number 121-33-5
 • Formuła C8H8O3

Wanilina jest adlehydem aromatycznym, nazwa systematyczna to 4-hydroksy-3-metoksybenzaldehyd. Jest syntetycznym produktem, powstaje wskutek utleniania eugenolu nadmanganianem potasu lub ozonem, lub też w reakcji gwajakolu z formaldehydem, w powolnym procesie.

Szczegóły Produktu

Węglan Kadmu

Cd

 • Rodzina Cd (Kadm)
 • ‎CAS registry number 513-78-0
 • Formuła CdCO3

Węglan kadmu jest minerałem zwanym otawitem, który po raz pierwszy opisano w 1906 r. W Namibii. Większość monowęglanu kadmu dzisiaj odzyskuje się jako produkt uboczny procesu rafinacji cynku.

Szczegóły Produktu

Jak możemy Ci pomóc?

Zapytaj teraz o ofertę lub więcej informacji, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe, przez naszych pracowników.

Kontakt

Węglan kobaltu

Co

 • Rodzina Co (Kobalt)
 • ‎CAS registry number 513-79-1
 • Formuła CoCO3

Węglan kobaltu to nieorganiczny związek o wzorze chemicznym CoCO3, jest to sól kobaltowa kwasu węglowego. Otrzymuje się go w reakcji siarczanu (VI) kobaltu (II) z roztworem kwaśnego węglanu sodu. To paramagnetyczne ciało stałe jest produktem pośrednim w hydrometalurgicznym oczyszczaniu kobaltu z jego rud. Węglan kobaltu jest używany do wytwarzania innych soli kobaltu i pigmentów kobaltowych oraz jako dodatek do pasz.

Szczegóły Produktu

Węglan litu

Li

 • Rodzina Li (Lit)
 • ‎CAS registry number 554-13-2
 • Formuła Li2CO3

Szczegóły Produktu

Węglan manganu

Mn

 • Rodzina Mn (Mangan)
 • ‎CAS registry number 598-62-9
 • Formuła MnCO3

Węglan manganu to nieorganiczny związek chemiczny o wzorze MnCO3. sól kwasu węglowego i manganu dwuwartościowego. Występuje w przyrodzie głównie w postaci minerału rodochrozytu. Potraktowanie wodnych roztworów soli manganu (II) węglanami metali alkalicznych prowadzi do wytrącania się lekko różowego osadu. Węglan manganu jest nierozpuszczalny w wodzie, ale po potraktowaniu kwasami hydrolizuje dając rozpuszczalne w wodzie sole. Węglan manganu w temp. 200 °C ulega rozkładowi z wydzieleniem dwutlenku węgla, dając tlenek manganu (II): MnCO3 → MnO + CO2. Podczas przechowywania substancji należy unikać jej kontaktu z wilgocią. Jest też ona czuła na światło.

Szczegóły Produktu

Węglan miedzi

Cu

 • Rodzina Cu (Miedź)
 • ‎CAS registry number 12069-69-1
 • Formuła CuCO3.Cu(OH)2

Zasadowy węglan miedzi to nieorganiczny związek chemiczny, sól miedzi na II stopniu utlenienia i kwasu węglowego. Węglan miedzi(II) można otrzymać w reakcji węglanu sodu i siarczanem miedzi(II), jednak obojętnego węglanu miedzi (II) nie udaje się otrzymać - po dodaniu do roztworu soli miedzi (II) odmierzonej ilości węglanu sodu lub potasu strącają się zasadowe węglany miedzi (II) o zmiennym składze. Osad pozostawiony w zetknięciu z roztworem przechodzi stopniowo w krystaliczny zielony CuCO3·Cu(OH)2, odpowiadający składem malachitowi: 2 CuSO4 + 2 Na2CO3 + H2O → CuCO3·Cu(OH)2 + 2 Na2SO4 + CO2. Zasadowy węglan miedzi to związek, który w wilgotnym powietrzu tworzy się na powierzchni miedzi, a także mosiądzu i brązu - jest to matowa zielona powłoka, która powstaje w wyniku utleniania się miedzi w powietrzu. Węglan miedzi ulega rozkładowi w temp. 290 °C z wytworzeniem stałego tlenku miedzi (II) i gazowego dwutlenku węgla.

Szczegóły Produktu

Jak możemy Ci pomóc?

Zapytaj teraz o ofertę lub więcej informacji, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe, przez naszych pracowników.

Kontakt

Węglan Niklu Pasta

Ni

 • Rodzina Ni (Nikiel)
 • ‎CAS registry number 12607-70-4
 • Formuła Ni3CO3(OH)4

Octan niklu (II) jest nieorganicznym związkiem niklu i kwasu octowego. Ten związek nieorganiczny zwykle występuje w postaci tetrahydratu.

Szczegóły Produktu

Weglan Niklu Proszek

Ni

 • Rodzina Ni (Nikiel)
 • ‎CAS registry number 3333-67-3
 • Formuła NICO3

Pasta z węglanu niklu reaguje szybciej niż proszek i jest używana jako regulator pH dla roztworów niklu.

Szczegóły Produktu

Węglik krzemu

...

 • Rodzina ... (Inne)
 • ‎CAS registry number 409-21-2
 • Formuła CSI

Węglik krzemu (karborund) - materiał ceramiczny z grupy węglików o ogólnym wzorze SiC. Występuje w naturze jako niezwykle rzadki minerał moissanit. Istnieją jego dwie odmiany krystaliczne α i β. Węglik krzemu znalazł się w obszarze zainteresowań nauki pod koniec XIX w., w związku z poszukiwaniami nowych, niedrogich materiałów ściernych. Pierwsza metoda, opatentowana przez jej wynalazcę, E. G. Achesona, polegała na reakcji krzemionki i węgla w piecu elektrycznym. Do dzisiaj jest stosowana ona w nieznacznie tylko zmodyfikowanej formie. Węglik krzemu można też otrzymywać w wyniku pirolizy polikarbosilanów. Węglik krzemu zwany jest czasami karborundem ze względu na jego twardość, która zawiera się pomiędzy twardością diamentu i korundu. Główną zaletą węglika krzemu jest jego twardość, której wartość wynosi według skali Brinella 1150, według skali Mohsa 9,5. Inną jego zaletą jest bardzo wysoka odporność termiczna. Jest to jednak materiał bardzo kruchy. W czystej postaci jest bezbarwny, spotykane najczęściej zabarwienie powodowane jest zanieczyszczeniem. Pod normalnym ciśnieniem nie ulega stopieniu, ale sublimuje w temperaturze powyżej 2000 °C. Węglik krzemu bywa stosowany do pokrywania powierzchni ciernych pracujących w wysokich temperaturach, np. powierzchni bocznych cylindrów silników, a także jako osłony termiczne w pojazdach kosmicznych. Jednym z najnowszych zastosowań węgliku krzemu jest produkcja tranzystorów mikrofalowych. Właściwości węglika krzemu: - gęstość 3,217 g/cm³; - kruchość; -wysoka stabilność termiczna; - brak reakcji z kwasami; - wrażliwość na działanie zasad; - ulega utlenianiu w temperaturze powyżej 1400 °C, tworząc warstwę ochronną z SiO2; - wykazuje wysoką przewodność cieplną i elektryczną.

Szczegóły Produktu

Węgliki wolframu

W

 • Rodzina W (Wolfram)
 • ‎CAS registry number 12070-12-1
 • Formuła WC, W2C

Wolfram tworzy z węglem dwa węgliki: węglik wolframu i podwójny węglik wolframu, które uzyskuje się zazwyczaj z metalu w proszku.Obydwa węgliki wolframu są nierozpuszczalne w wodzie i stosuje się je w produkcji narzędzi skrawających, nazywanych też metalami widia.

Szczegóły Produktu

Jak możemy Ci pomóc?

Zapytaj teraz o ofertę lub więcej informacji, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe, przez naszych pracowników.

Kontakt

Wodorotlenek kobaltu

Co

 • Rodzina Co (Kobalt)
 • ‎CAS registry number 21041-93-0
 • Formuła Co(OH)2

Wodorotlenek kobaltu to nieorganiczny związek chemiczny o wzorze Co(OH)2. Występuje w dwóch formach: różowo-czerwonych kryształów (bardziej stabilny) lub jako niebieskawo-zielony proszek. Posiada strukturę krystaliczną jodku kadmu. Wodorotlenek kobaltu (II) wytrąca się w wyniku dodania wodorotlenku alkalicznego do wodnego roztworu, zawierającego kationy Co2+: CoCl2 (aq) + 2 NaOH → Co(OH)2 (s) + 2 NaCl. Wodorotlenek kobaltu (II) rozkłąda się do tlenku kobaltu (II) w temp. 168 °C w próżni, utlenia się w powietrzu do wytworzenia wodorotlenku kobaltu (III). Produktem termicznego rozkładu wodorotlenku kobaltu (II) w powietrzu powyżej temp. 300 °C jest Co3O4.

Szczegóły Produktu

Wodorotlenek litu

Li

 • Rodzina Li (Lit)
 • ‎CAS registry number 1310-66-3
 • Formuła LiOH.H2O

Wodorotlenek litu to nieorganiczny związek chemiczny z grupy zasad. Występuje jako odmiana bezwodna LiOH lub monohydrat - LiOH · H2O. Wodorotlenek litu jest ciałem stałym bezbarwnym (bezwodny) lub barwy białej (monohydrat), rozpuszczalnym w wodzie. pH jego roztworów wynosi ok. 12. Bezwodny wodorotlenek litu ma właściwości higroskopijne. Uwodniony wodorotlenek litu podczas ogrzewania traci wodę krystalizacyjną. Wodorotlenek litu wytwarza się w reakcji podwójnej wymiany pomiędzy węglanem litu i wodorotlenkiem wapnia: Li2CO3 + Ca(OH)2 → 2 LiOH + CaCO3. Początkowo wytwarzany hydrat odwadnia się poprzez ogrzewanie pod zmniejszonym ciśnieniem do 180 °C. W laboratorium, wodorotlenek litu powstaje w wyniku działania wody na lit lub tlenek litu: 2 Li + 2 H2O → 2LiOH + H2; Li2O + H2O → 2 LiOH. Reakcji litu z wodą należy unikać, zachodzi ona bardzo energicznie. Chociaż węglan litu jest szerzej stosowany, wodorotlenek litu jest również skutecznym prekursorem soli litu, np. LiOH + HF → LiF + H2O.

Szczegóły Produktu

Wodorotlenek miedzi

Cu

 • Rodzina Cu (Miedź)
 • ‎CAS registry number 20427-59-2
 • Formuła Cu(OH)2

Wodorotlenek miedzi (II) to nieorganiczny związek chemiczny z grupy wodorotlenków o wzorze Cu(OH)2, związek miedzi na stopniu utlenienia II. Wodorotlenek miedzi (II) wytrąca się w postaci nierozpuszczalnego osadu np. w wyniku reakcji wodorotlenku sodu z siarczanem miedzi: 2NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2↓ + Na2SO4. Wodorotlenek miedzi był znany jako substancja odkąd ludzie zaczęli wytapiać miedź i brąz ok. 5000 lat przed naszą erą, a jako pierwsi produkowali go prawdopodobnie alchemicy. Było to dość proste poprzez mieszanie ługu z witriolem miedzi (sinym kamieniem) wg tradycyjnej terminologii. Obie substancje były znane od starożytności. Na skalę przemysłową był wytwarzany w XVII i XVIII wieku do uzyskiwania błękitnych pigmentów. Pigmenty te były głównie używane w malarstwie i wyrobach ceramicznych. Wodorotlenek miedzi występuje naturalnie jako składnik kilku minerałów miedzi, w szczególności w azurycie, malachicie, antlerycie czy brochantycie. Azuryt (2CuCO3·Cu(OH)2) i malachit (CuCO3·Cu(OH)2) są węglanami, podczas gdy antleryt (CuSO4·2Cu(OH)2) i brochantyt (CuSO4·3Cu(OH)2) to siarczany. Wodorotlenek miedzi bardzo rzadko występuje jako niezwiązany minerał, gdyż powoli reaguje on z dwutlenkiem węgla z powietrza i przechodzi w zasadowy węglan miedzi. Rzadki minerał o wzorze Cu(OH)2 to spertynit. Metaliczna miedź wystawiona na działanie wilgotnego powietrza powoli pokrywa się matowozieloną warstewką. Ta zielonkawa substancja to 1:1 molowa mieszanina Cu(OH)2 oraz CuCO3. Można to zjawisko opisać równaniem: 2 Cu (s) + H2O (g) + CO2 (g) + O2 (g) → Cu(OH)2 (s) + CuCO3 (s). Jest to dobrze znana patyna, która tworzy się na przedmiotach z brązu lub innych stopów miedzi (np. wieże lub dachy pokrywanych blachą miedzianą; pomniki). Wodorotlenek miedzi może być otrzymywany przez dodanie niedużej ilości wodorotlenku sodu do rozcieńczonego roztworu siarczanu miedzi (CuSO4·5H2O). Uzyskany jednak w ten sposób osad często zawiera cząsteczki wody i sporą ilość wodorotlenku sodu. Czystszy produkt można osiągnąć, gdy przed reakcją od roztworu doda się chlorek amonu. Uzyskanie całkowicie czystego produktu jest jednak praktycznie niemożliwe. Procesy prowadzące do wyeliminowania zanieczyszczeń powodują rozkład wodorotlenku i powstawanie bardziej stabilnego tlenku CuO. Innym sposobem otrzymywania wodorotlenku miedzi jest elektroliza wody z niedużą ilością rozpuszczonego siarczanu miedzi z użyciem miedzianej anody. Wilgotne próbki wodorotlenku miedzi powoli czernieją na skutek tworzenia się tlenku miedzi CuO. Jednak suchy wodorotlenek miedzi nie ulega rozkładowi poniżej temperatury 185 °C. Wodorotlenek miedzi reaguje z wodą amoniakalną i tworzy roztwór o głębokim błękitnym kolorze pochodzącym od jonu kompleksowego [Cu(NH3)4]2+. Wodorotlenek miedzi w roztworze amoniaku, znany jako odczynnik Schweizera, ma interesującą właściwość — zdolność rozpuszczania celulozy. Ta cecha spowodowała, że jest on wykorzystywany przy produkcji włókien celulozowych (włókna wiskozowe). Wodorotlenek miedzi jest lekko amfoteryczny i rozpuszcza się nieznacznie w bardzo stężonych alkaliach, tworząc kompleksowe aniony [Cu(OH)4]2−.

Szczegóły Produktu

Wodorotlenek niklu

Ni

 • Rodzina Ni (Nikiel)
 • ‎CAS registry number 12054-48-7
 • Formuła Ni(OH)2

Wodorotlenek niklu to nieorganiczny związek chemiczny niklu z grupy wodorotlenków o wzorze Ni(OH)2. Wodorotlenek niklu (II) można otrzymać np. w reakcji wodorotlenku sodu z chlorkiem niklu (II) w środowisku wodnym: 2NaOH + NiCl2 → Ni(OH)2↓ + 2NaCl. W reakcji wytrąca się nierozpuszczalny jasnozielony wodorotlenek niklu (II). Wodorotlenek niklu to związek o silnych właściwościach typu redox i powszechnych zastosowaniach przemysłowych i laboratoryjnych.

Szczegóły Produktu

Jak możemy Ci pomóc?

Zapytaj teraz o ofertę lub więcej informacji, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe, przez naszych pracowników.

Kontakt

Wodorowęglan niklu

Ni

 • Rodzina Ni (Nikiel)
 • ‎CAS registry number 12607-70-4
 • Formuła Ni3CO3(OH)4

Zwrot "węglan niklu" opisuje jeden związek lub mieszaninę związków nieorganicznych zawierających nikiel i resztę kwasu węglowego. Z przemysłowego punktu widzenia, najważniejszym węglanem niklu jest zasadowy węglan niklu o wzorze Ni4CO3(OH)6(H2O)4.

Szczegóły Produktu

Wolframian Sodu

W

 • Rodzina W (Wolfram)
 • ‎CAS registry number 10213-10-2
 • Formuła Na2WO4.2H2O

Wolframian sodu to nieorganiczny związek chemiczny o wzorze Na2WO4·2H2O. Ta sól sodowa orthotungstatu jest użyteczna jako źródło wolframu do syntezy chemicznej. Jest półproduktem w konwersji rudy wolframu w metal.

Szczegóły Produktu