Inne

Oprócz pochodnych metali zamieszczonych na stronie spółki, firma Todini Chemicals uzupełniła, na prośbę klientów, listę rozprowadzanych produktów o sole i tlenki innych metali oraz o kilka innych produktów organicznych. Jest to możliwe dzięki sieci kontaktów z producentami z całego świata. Poniżej podajemy tylko kilka z najbardziej popularnych produktów.

Kwas metanodisulfonowy Sól sodowa

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 5799-70-3
 • Formuła CH2O6S2Na22H2O

Kwas metanodisulfonowy Sól sodowa jest stosowany jako dodatkowy katalizator/przyspieszacz do procesu twardego chromowania.

Szczegóły Produktu

Tlenek erbu

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 12061-16-4
 • Formuła Er203

Tlenek Erbu wykorzystywany jest jako surowiec do produkcji pigmentów ceramicznych oraz do barwienia i odbarwiania szkła.

Szczegóły Produktu

DEP 151

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 4079-68-9
 • Formuła C7H13N

DEP 151 jest półproduktem w produkcji wybłyszczaczy do niklowania.

Szczegóły Produktu

Metaliczny Ren w postaci Proszku i w postaci Kulek

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 7440-15-5
 • Formuła Re

Ren jest rzadkim metalem i nie występuje w stanie wolnym. Ren jest bardzo odporny na kwasy nieutleniające i wysokie temperatury.

Szczegóły Produktu

Wanilina

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 121-33-5
 • Formuła C8H8O3

Wanilina jest adlehydem aromatycznym, nazwa systematyczna to 4-hydroksy-3-metoksybenzaldehyd. Jest syntetycznym produktem, powstaje wskutek utleniania eugenolu nadmanganianem potasu lub ozonem, lub też w reakcji gwajakolu z formaldehydem, w powolnym procesie.

Szczegóły Produktu

Jak możemy Ci pomóc?

Zapytaj teraz o ofertę lub więcej informacji, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe, przez naszych pracowników.

Kontakt

Kwas metanodisulfonowy - Sól potasowa

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 6291-65-2
 • Formuła CH2O6S2K2

Kwas metanodisulfonowy - Sól potasowa jest stosowany jako dodatkowy katalizator/przyspieszacz do procesu twardego chromowania.

Szczegóły Produktu

Cytrynian bizmutu

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 813-93-4
 • Formuła C6H8O7.Bi

Cytrynian bizmutu to sól kwasu cytrynowego.

Szczegóły Produktu

Kwas heksafluorocyrkonowy

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 12021-95-3
 • Formuła H2ZrF6

Produkt jest roztworem diwodorku heksafluorocyrkonianu zawierającego niewielką część fluorowodoru.

Szczegóły Produktu

Kwas fluoroborowy 50%

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 16872-11-0
 • Formuła HBF4

Roztwór kwasu fluoroborowego powstaje poprzez rozpuszczenie kwasu borowego w wodnym roztworze kwasu fluorowodorowego.

Szczegóły Produktu

Cyjanek srebra 80,5%

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 506-64-9
 • Formuła AgCN

Cyjanek srebra jest związkiem chemicznym powstającym w wyniku potraktowania cyjankiem roztworów zawierających srebro.

Szczegóły Produktu

Jak możemy Ci pomóc?

Zapytaj teraz o ofertę lub więcej informacji, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe, przez naszych pracowników.

Kontakt

Roztwór azotanu srebra 50%

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 7761-88-8
 • Formuła AgNO3

Roztwór otrzymuje się w wyniku rozpuszczenia azotanu srebra w wodzie.

Szczegóły Produktu

PPS-OH

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 3918-73-8
 • Formuła C8H11NO4S

Szczegóły Produktu

Azotan srebra

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 7761-88-8
 • Formuła AgNO3

Azotan srebra jest jednoskładnikową substancją, którą można uzyskać w wyniku reakcji srebra z kwasem azotowym, w wyniku czego powstaje azotan srebra, tlen i azot.

Szczegóły Produktu

Sacharynian sodu

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 128-44-9
 • Formuła C7H4NNaO3S.2H2O

Sacharyna jest sztucznym słodzikiem, jest ok. 300 do 500 razy słodsza od sacharozy czy cukru stołowego, nie posiada jednak wartości odżywczych (nie jest trawiona przez organizm człowieka). Sacharynian sodu ma metaliczny posmak, zwłaszcza przy wysokich stężeniach. i jest używany do słodzenia produktów, takich jak napoje, cukierki, ciastka, leki i pasty do zębów.

Szczegóły Produktu

Kwas krzemowolframowy

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 12027-43-9
 • Formuła H4(W12SiO40) xH2O

Kwas krzemowolframowy jest najczęściej spotykanym heteropolikwasem.

Szczegóły Produktu

Jak możemy Ci pomóc?

Zapytaj teraz o ofertę lub więcej informacji, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe, przez naszych pracowników.

Kontakt

Kwas krzemomolibdenowy

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 11089-20-6
 • Formuła H4(Mo12SiO40).x H2O

Kwas krzemomolibdenowy jest heteropolikwasem, czyli polikwasem powstałym przez kondensację cząsteczek różnych kwasów nieorganicznych, np. kwasu krzemowego i fosforowego. Heteropolikwasy znajdują zastosowanie np. jako centra katalityczne (po wbudowaniu w matrycę polimerową).

Szczegóły Produktu

Kwas fosforowolframowy

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 12501-23-4
 • Formuła H3PW12O40 xH2O

Kwas fosforowolframowy (PTA) zwykle występuje w postaci dwuwodzianu, natomiast EPTA jest nazwą etanolowego kwasu fosforowolframowego, będącego alkoholowym roztworem stosowanym w biologii.

Szczegóły Produktu

Kwas fosforomolibdenowy

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 51429-74-4
 • Formuła H3PMo12O40 xH2O

Kwas fosforomolibdenowy, znany również jako PMA, jest składnikiem barwnika do barwienia tkanki łącznej metodą trichrom Masson.

Szczegóły Produktu

Trójtlenek arsenu

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 1327-53-3
 • Formuła As2O3

Trójtlenek arsenu to związek nieorganiczny. Pod względem komercyjnym, jest to najważniejszy związek arsenu i jest używany jako produkt wyjściowy do otrzymywania innych związków arsenu.

Szczegóły Produktu

Kadm metal

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 7440-43-9
 • Formuła Cd

Kadm jest metalem ciężkim uzyskiwanym głównie jako produkt uboczny w hutnictwie metali.

Szczegóły Produktu

Jak możemy Ci pomóc?

Zapytaj teraz o ofertę lub więcej informacji, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe, przez naszych pracowników.

Kontakt

Kwas malonowy

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 141-82-2
 • Formuła HOOC-CH2-COOH

Kwas malonowy jest kwasem karboksylowym uzyskiwanym syntetycznie z kwasu monochlorooctowego. Sole i estry kwasu malonowego to maloniany, które są bardzo ważne dla firm farmaceutycznych.

Szczegóły Produktu

Sulfaminian indu

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 66027-93-8
 • Formuła In(H2NSO3)3

Sulfaminian indu jest preferowanym źródłem indu w kąpielach galwanicznych z następujących powodów : jest stabilny, łatwy w -przechowywaniu i użyciu - nie wymagają użycia do procesu żadnych kosztownych dodatków; jedynie przy wzroście ph powyżej 3,5, jedynym wymaganym dodatkiem jest kwas sulfaminowy - sulfaminian indu ma niższą toksyczność.

Szczegóły Produktu

Difluorek amonu

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 1341-49-7
 • Formuła F2H5N

Difluorek amonu jest nieorganicznym związkiem chemicznym, wytwarzanym z amoniaku i fluorowodoru

Szczegóły Produktu

Trójzasadowy cytrynian amony

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 3458-72-8
 • Formuła C6H17N3O7

Cytrynian amonu jest trójzasadową solą kwasu cytrynowego. Powstaje w wyniku neutralizacji kwasu cytrynowego wysokiej czystości wodorotlenkiem amonu.

Szczegóły Produktu

Metawolframian amonu

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 12028-48-7
 • Formuła H4N.1/6H2O40W12

Metawolframian amonu jest znany najczęściej jako AMT. Jest to związek wolframu występujący najczęściej w postaci łatwo rozpuszczalnych, uwodnionych kryształów.

Szczegóły Produktu

Jak możemy Ci pomóc?

Zapytaj teraz o ofertę lub więcej informacji, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe, przez naszych pracowników.

Kontakt

1,2,3-benzotriazol

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 95-14-7
 • Formuła C6H5N3

Benzotriazol (BTA) to heterocykliczny, organiczny związek chemiczny o wzorze sumarycznym C6H5N3. Zbudowany jest z pierścienia benzenowego i połączonego z nim pierścienia triazolowego. Benzotriazol istnieje w postaci dwóch form tautomerycznych: 1H-benzotriazolu i 2H-benzotriazolu. Benzotriazol posiada właściwości amfoteryczne - reaguje zarówno z kwasami (ulega protonacji), jak i zasadami (ulega deprotonacji).

Szczegóły Produktu

Kwas 5-sulfosalicylowy

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 97-05-2
 • Formuła C7H6O6S

Kwas 5-sulfosalicylowy to organiczny związek chemiczny, o wzorze C7H6O6S·2H2O. Kwas 5-sulfosalicylowy jest białym ciałem stałym o lekko ostrym zapachu. Jest drażniący.

Szczegóły Produktu

Kwas mlekowy

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 50-21-5
 • Formuła C3H6O3

Kwas mlekowy (C2H4OHCOOH) to organiczny związek chemiczny z grupy hydroksykwasów, obecny w skwaśniałym mleku (skąd pochodzi jego nazwa) oraz powstający w mięśniach w trakcie intensywnego wysiłku fizycznego, kiedy dochodzi do procesu beztlenowej glikolizy, zwanej fermentacją mlekową. Ze względu na to, że atom węgla, do którego jest przyłączona grupa hydroksylowa jest asymetryczny, kwas mlekowy jest związkiem chiralnym i ma dwa enancjomery: - L(+) (o konfiguracji absolutnej S), - D(−) (o konfiguracji absolutnej R). W organizmie ludzkim występuje wyłącznie forma L(+) Kwas mlekowy jest cieczą o konsystencji syropu i kolorze od bezbarwnego do żółtego; ma tendencję do pochłaniania wody. Kwas mlekowy znany jest również jako kwas 2-hydroksypropanowy. W naturze występuje w kwaśnym mleku, w maśle, w soku żołądkowym, w mózgu. Uzyskuje się go w wyniku fermentacji mlekowej, ale można go też uzyskać na drodze syntetycznej.

Szczegóły Produktu

Kwas metanosulfonowy

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 75-75-2
 • Formuła CH4SO3

Kwas metanosulfonowy to organiczny związek chemiczny o wzorze CH3SO2OH. Jest jednym z najprostszych kwasów alkilosulfonowych. Sole i estry kwasu metanosulfonowego zwane są mesylanami. Kwas metanosulfonowy stosuje się jako katalizator w reakcjach kwasów organicznych, ponieważ jest nielotny, mocny i rozpuszczalny w rozpuszczalnikach organicznych. Kwas metanosulfonowy jest wygodny w zastosowaniach przemysłowych, ponieważ jest ciekły w temperaturze otoczenia , a ściśle powiązany kwasu p-toluenosulfonowy (PTSA) jest stały. Jednakże, w warunkach laboratoryjnych, zastosowanie stałego PTSA jest bardziej dogodne. Kwas metanosulfonowy może być uważany za produkt pośredni pomiędzy kwasem siarkowym (VI) (H2SO4), a metylosulfonylometanem [(CH3)2SO2], gdzie w każdym kroku następuje skuteczna zamiana grupy -OH na grupę -CH3. Model ten można przedłużyć w dowolnym kierunku, bez "uszkadzania" grupy -SO2. Kwas metanosulfonowy może być używany do produkcji boranu (BH3) - w wyniku reakcji kwasu metanosulfonowego z NaBH4 w aprotycznym rozpuszczalniku, takim jak THF lub DMS, powstaje kompleks BH3 i rozpuszczalnika.

Szczegóły Produktu

Kwas wolframowy

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 7783-03-1
 • Formuła H2W04

Kwas wolframowy występuje pod postacią amorficznego żółtego lub żółto-szarawego proszku. Otrzymuje się gopoprzez rozkład minerału, zawierającego wolframian wapnia za pomocą kwasu solnego. Kwas wolframowy jest praktycznie nierozpuszczalny w wodzie i kwasach, za wyjątkiem kwasu fluorowodorowego; jest natomiast łatwo rozpuszczalny w wodorotlenkach alkalicznych i amoniaku. Znany także pod nazwą kwasu ortowolframowego, kwas wolframowy wykorzystywany jest w przemyśle tekstylnym, w produkcji włókien wolframowych i mas plastycznych.

Szczegóły Produktu

Jak możemy Ci pomóc?

Zapytaj teraz o ofertę lub więcej informacji, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe, przez naszych pracowników.

Kontakt

Butylowany Hydroksytoluen - BHT

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 128-37-0
 • Formuła C15H24O

Butylowany hydroksytoluen (BHT) jest związkiem chemicznym z grupy pochodnych toluenu. Jest bardzo przydatny ze względu na swoje właściwości przeciwutleniające. Substancja jest produkowana przemysłowo i wykorzystywana, ale nie występuje w przyrodzie. Europejskie i amerykańskie Władze zezwalają na stosowanie drugorzędnych śladów jako dodatku paszowego.

Szczegóły Produktu

Tlenek bizmutu

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 1304-76-3
 • Formuła Bi2O3

Tlenek bizmutu jest najprawdopodobniej najważniejszym przemysłowo związkiem bizmutu. Jest również częstym punktem wyjścia w chemii bizmutu. Tlenek bizmutu występuje w naturze w minerale o nazwie ochra bizmutowa oraz w bizmutycie, ale zwykle otrzymuje się go jako produkt uboczny z wytapiania rud miedzi i ołowiu . Jest żółtym proszkiem o charakterystycznych romboidalnych lub sześciennych kryształach. Tlenek bizmutu pod wpływem ogrzewania przybiera brunatną barwę, a w wyniku chłodzenia powraca do barwy wyjściowej. Związek ten znany jest także pod nazwą tlenku bizmutawego. Wykorzystuje się go przede wszystkim w przemyśle chemicznym jako katalizator, w ceramice i przemyśle szklarskim. Jest również używany w fajerwerkach, jako zastępstwo tzw. czerwonego ołowiu.

Szczegóły Produktu

Węglan Kadmu

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 5137-80-0
 • Formuła CdCO3

Węglan kadmu jest minerałem zwanym otawitem, który po raz pierwszy opisano w 1906 r. W Namibii. Większość monowęglanu kadmu dzisiaj odzyskuje się jako produkt uboczny procesu rafinacji cynku.

Szczegóły Produktu

Tlenek kadmu

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 1306-19-0
 • Formuła CdO

Tlenek kadmu to nieorganiczny związek chemiczny o wzorze CdO. Jest jednym z głównych prekursorów innych związków kadmu. Krystalizuje w formie kubicznej sieci krystalicznej, analogicznie do chlorku sodu, z ośmiościennym kationem i centralnym anionem. Występuje w przyrodzie w postaci rzadkiego minerału monteponitu. Tlenek kadmu może występować w postaci bezbarwnego amorficznego proszku lub w postaci krystalicznego proszku koloru brązowego lub czerwonego. Tlenek kadmu należy do półprzewodników typu n, z energetycznym pasmem wzbronionym 2,16 eV w temperaturze pokojowej. Ponieważ związki kadmu występują zwykle w połączeniu z rudami cynku, tlenek kadmu jest częstym efektem ubocznym rafinacji cynku. Piroliza innych związków kadmu, takich jak azotan czy węglan, również prowadzi do powstania tlenku kadmu. W czystej postaci tlenek kadmu jest czerwony, ale zwykle dostępny jest w różnych odcieniach, ze względu na tendencję do tworzenia wadliwych struktur, wynikających z obecności wolnych anionów. Komercyjnie, tlenek kadmu wytwarza się poprzez spalanie par kadmu w powietrzu.

Szczegóły Produktu

Siarczek kadmu

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 1306-23-6
 • Formuła CdS

Siarczek kadmu (CdS) – to nieorganiczny związek chemiczny z grupy siarczków, sól kwasu siarkowodorowego i kadmu. Występuje w przyrodzie jako minerał w postaci krystalicznej (grenoit, hawleit) i amorficznej (ma zabarwienie żółte, pomarańczowe lub brunatne). Najbardziej powszechnie występuje jednak jako zanieczyszczenie w podobnych struukturach rud cynkowych - sfalerycie i wurcycie, które są ze względów ekonomicznych głównym źródłem kadmu. Siarczek kadmu, jako związek, który łatwo jest wyizolować i oczyścić, jest głównym źródłem kadmu do wszystkich zastosowań komercyjnych. Siarczek kadmu można otrzymać poprzez wytrącenie z rozpuszczalnego roztworu soli kadmu (II).

Szczegóły Produktu

Jak możemy Ci pomóc?

Zapytaj teraz o ofertę lub więcej informacji, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe, przez naszych pracowników.

Kontakt

Węgliki wolframu

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 12070-12-1
 • Formuła WC, W2C

Wolfram tworzy z węglem dwa węgliki: węglik wolframu i podwójny węglik wolframu, które uzyskuje się zazwyczaj z metalu w proszku.Obydwa węgliki wolframu są nierozpuszczalne w wodzie i stosuje się je w produkcji narzędzi skrawających, nazywanych też metalami widia.

Szczegóły Produktu

Węglik krzemu

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 409-21-2
 • Formuła CSI

Węglik krzemu (karborund) - materiał ceramiczny z grupy węglików o ogólnym wzorze SiC. Występuje w naturze jako niezwykle rzadki minerał moissanit. Istnieją jego dwie odmiany krystaliczne α i β. Węglik krzemu znalazł się w obszarze zainteresowań nauki pod koniec XIX w., w związku z poszukiwaniami nowych, niedrogich materiałów ściernych. Pierwsza metoda, opatentowana przez jej wynalazcę, E. G. Achesona, polegała na reakcji krzemionki i węgla w piecu elektrycznym. Do dzisiaj jest stosowana ona w nieznacznie tylko zmodyfikowanej formie. Węglik krzemu można też otrzymywać w wyniku pirolizy polikarbosilanów. Węglik krzemu zwany jest czasami karborundem ze względu na jego twardość, która zawiera się pomiędzy twardością diamentu i korundu. Główną zaletą węglika krzemu jest jego twardość, której wartość wynosi według skali Brinella 1150, według skali Mohsa 9,5. Inną jego zaletą jest bardzo wysoka odporność termiczna. Jest to jednak materiał bardzo kruchy. W czystej postaci jest bezbarwny, spotykane najczęściej zabarwienie powodowane jest zanieczyszczeniem. Pod normalnym ciśnieniem nie ulega stopieniu, ale sublimuje w temperaturze powyżej 2000 °C. Węglik krzemu bywa stosowany do pokrywania powierzchni ciernych pracujących w wysokich temperaturach, np. powierzchni bocznych cylindrów silników, a także jako osłony termiczne w pojazdach kosmicznych. Jednym z najnowszych zastosowań węgliku krzemu jest produkcja tranzystorów mikrofalowych. Właściwości węglika krzemu: - gęstość 3,217 g/cm³; - kruchość; -wysoka stabilność termiczna; - brak reakcji z kwasami; - wrażliwość na działanie zasad; - ulega utlenianiu w temperaturze powyżej 1400 °C, tworząc warstwę ochronną z SiO2; - wykazuje wysoką przewodność cieplną i elektryczną.

Szczegóły Produktu

Cytrynian amonowo-żelazowy czerwony

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 1185-57-5
 • Formuła C6H8O7.Fe.NH3

Cytrynian amonowo-żelazowy to organiczny związek chemiczny, sól kwasu cytrynowego. Można go wytworzyć poprzez dodanie Fe(OH)3 do wodnego roztworu kwasu cytrynowego i amoniaku. Cytrynian żelazowo-amonowy znany jest jako dodatek do żywności E381, używany jako regulator kwasowości.

Szczegóły Produktu

Siarczan Indu

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 13464-82-9
 • Formuła IN2SO43

Siarczan indu to związek chemiczny powstający w wyniku reakcji indu, jego tlenku lub węglanu z kwasem siarkowym. Kation indu(III) ma właściwości słabo utleniające, należy więc trzymać go z dala od sproszkowanego aluminium i magnezu, gdyż może to doprowadzić do zajścia egzotermicznej reakcji.

Szczegóły Produktu

Octan manganu

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 6156-78-1
 • Formuła Mn(C2H3O2)2.4H2O

Octan manganu to organiczny związek chemiczny o wzorze Mn(CH3COO)2·4H2O. Octan manganu może zostać utworzony w reakcji kwasu octowego z tlenkiem manganu (II) dimanganu (III) (Mn3O4) lub z węglanem manganu (II): Mn3O4 + 2CH3COOH → Mn(CH3COO)2 + Mn2O3 + H2O. Gdy stosowany jest tlenek manganu (II) dimanganu (III), jako produkt uboczny powstaje tlenek manganu (III). W celu wytworzenia formy bezwodnej, azotan manganu (II) poddaje się reakcji z bezwodnikiem octowym. Octan magnezu stosowany jest przede wszystkim w przemyśle tekstylnym i chemicznym jako katalizator w procesie utleniania.

Szczegóły Produktu

Jak możemy Ci pomóc?

Zapytaj teraz o ofertę lub więcej informacji, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe, przez naszych pracowników.

Kontakt

Węglan manganu

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 598-62-9
 • Formuła MnCO3

Węglan manganu to nieorganiczny związek chemiczny o wzorze MnCO3. sól kwasu węglowego i manganu dwuwartościowego. Występuje w przyrodzie głównie w postaci minerału rodochrozytu. Potraktowanie wodnych roztworów soli manganu (II) węglanami metali alkalicznych prowadzi do wytrącania się lekko różowego osadu. Węglan manganu jest nierozpuszczalny w wodzie, ale po potraktowaniu kwasami hydrolizuje dając rozpuszczalne w wodzie sole. Węglan manganu w temp. 200 °C ulega rozkładowi z wydzieleniem dwutlenku węgla, dając tlenek manganu (II): MnCO3 → MnO + CO2. Podczas przechowywania substancji należy unikać jej kontaktu z wilgocią. Jest też ona czuła na światło.

Szczegóły Produktu

Tlenek manganu

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 1344-43-0
 • Formuła MnO

Tlenek manganu (II) (MnO) to nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków zasadowych, w którym mangan występuje na II stopniu utlenienia. Występuje w przyrodzie jako bardzo rzadki minerał manganozyt. Krystalizuje w układzie regularnym i tworzy sieć przestrzenną typu NaCl. Nie rozpuszcza się w wodzie. Jest tlenkiem zasadowym. Ulega działaniu kwasów, dając sole manganu (II) o bladoróżowym zabarwieniu: MnO + H2SO4 → MnSO4 + H2O; MnO + 2HCl → MnCl2 + H2O. Tlenek manganu(II) jest związkiem niestechiometrycznym. Jego skład może wynosić pomiędzy MnO a Mn(0,957)O, zachowując jednocześnie tę samą strukturę przestrzenną. Tlenek manganu(II) otrzymuje się przemysłowo z tlenku manganu (IV) poprzez redukcję wodorem, tlenkiem węgla lub metanem w wysokich temperaturach (powyżej 800 °C): MnO2 + H2 → MnO + H2O; MnO2 + CO → MnO + CO2. Związek ten można także otrzymać w wyniku termicznego rozkładu węglanu lub szczawianu manganu (II) w atmosferze beztlenowej: MnCO3 → MnO + CO2. Ostrożna dehydratacja wodorotlenku manganu (II) w kontrolowanych warunkach i w atmosferze beztlenowej także daje tlenek manganu (II).

Szczegóły Produktu

Rtęć 99,99%

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 7439-97-6
 • Formuła Hg

Rtęć jest ciężkim, srebrzysto-białym metalem, który jest płynny w temperaturze pokojowej i zamarza w bardzo niskiej temperaturze (-38,83 ° C). Rtęć jest bezzapachowa i nie reaguje z większością kwasami. Nazywany także płynnym srebrem, metal ten można łączyć z innymi substancjami, w celu utworzenia organicznych lub nieorganicznych związków rtęci.

Szczegóły Produktu

proszek ołowiu

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 7439-92-1
 • Formuła Pb

Szczegóły Produktu

metanosulfonian ołowiu

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 17570-76-2
 • Formuła CH3SO32Pb

Szczegóły Produktu

Jak możemy Ci pomóc?

Zapytaj teraz o ofertę lub więcej informacji, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe, przez naszych pracowników.

Kontakt

PPS pirydyna propano-sulton

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 15471-17-7
 • Formuła C8H11NO3S

Szczegóły Produktu

Podfosforyn Sodu

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 10039-56-2
 • Formuła NaH2PO2.H2O

Podfosforyn sodu (NaPO2H2, znany również jako fosfinian sodu) jest solą sodową kwasu fosforowego(I) (inaczej kwasu fosfinowego, kwasu podfosforawego) i występuje najczęściej jako monohydrat, NaH2PO2·H2O.

Szczegóły Produktu

Telluryn sodu

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 10102-20-2
 • Formuła Na2TeO3

Telluryn sodu jest nieorganicznym związkiem telluru o wzorze Na2TeO3. Jest to rozpuszczalne w wodzie ciało stałe, słaby środek redukujący. Telluryn sodu jest produktem przejściowym w procesie ekstrakcji telluru; jest to produkt otrzymywany ze szlamów anodowych i jest prekursorem telluru. Głównym źródłem telluru są miedziowe szlamy anodowe, które zawierają metale szlachetne, jak i tellurki. Szlamy te praży się z weglanem sodu i tlenem, do wytworzenia tellurynu sodu: Ag2Te + Na2CO3 + O2 → 2Ag + Na2TeO3 + CO2 (400–500 °C). Jest to reakcja z tellurkiem srebra, tellurek utlenia się do tellurynu, natomiast Ag (+1) redukuje się do Ag. Elektroliza tellurynu sodu prowadzi do otrzymania oczyszczonego telluru: Anoda - 4OH(–) → 2H2O + O2 + 4e(–); Katoda - TeO3(2–) + 3H2O + 4e(–) → Te + 6OH(–).

Szczegóły Produktu

Wolframian Sodu

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 10213-10-2
 • Formuła Na2WO4.2H2O

Wolframian sodu to nieorganiczny związek chemiczny o wzorze Na2WO4·2H2O. Ta sól sodowa orthotungstatu jest użyteczna jako źródło wolframu do syntezy chemicznej. Jest półproduktem w konwersji rudy wolframu w metal.

Szczegóły Produktu

Pme 900

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 3973-18-0
 • Formuła C5H8O2

Szczegóły Produktu

Jak możemy Ci pomóc?

Zapytaj teraz o ofertę lub więcej informacji, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe, przez naszych pracowników.

Kontakt

Dwutlenek Telluru

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 7446-07-3
 • Formuła TeO2

Tellur jest pierwiastkiem rzadkim - prawie nigdy nie występuje jako samodzielny pierwiastek, lecz w połączeniu z innymi metalami, takimi jak złoto i srebro. Dwutlenek telluru to stały tlenek telluru. Występuje w dwóch odmianach, jako żółty rombowy minerał telluryt β-TeO2 i syntetyczny, bezbarwny tetragonalny paratelluryt α-TeO2. Dwutlenek telluru można również otrzymać poprzez dodanie kwasu siarkowego do alkalicznego roztworu telluru.

Szczegóły Produktu

Tlenek tytanu (IV)

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 13463-67-7
 • Formuła TiO2

Tlenek tytanu (IV), znany również jako dwutlenek tytanu, jest naturalnie występującym tlenkiem tytanu o wzorze TiO2. Jest to nieorganiczny związek chemiczny, tlenek tytanu na +4 stopniu utlenienia. Dwutlenek tytanu występuje naturalnie w trzech odmianach polimorficznych: jako minerały rutyl i anataz o strukturze tetragonalnej oraz rombowy brukit. Dwie ostatnie przechodzą w najtrwalszy rutyl powyżej temperatury 800-900 °C. Dwutlenek tytanu jest najpowszechniejszym i najtrwalszym tlenkiem tytanu. Jest to biały proszek o temperaturze topnienia ok. 1830 °C i temperaturze wrzenia ok. 2500 °C. Ma właściwości amfoteryczne – reaguje ze stężonym kwasem siarkowym, a stapiany z wodorotlenkami, węglanami lub tlenkami innych metali przechodzi w tytaniany. Nie jest rozpuszczalny w wodzie. Używany w produkcji pigmentów nosi nazwę bieli tytanowej, Pigment White 6 (PW 6) lub CI 77891. Generalnie pozyskiwany jest z ilmenitu, rutylu i anatazu. Ma szeroki wachlarz zastosowań, od farb, przez ochronę przeciwsłoneczną do barwienia żywności. Używany jako barwnik do żywności nosi nazwę E171.

Szczegóły Produktu

Trójtlenek wolframu

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 1314-35-8
 • Formuła WO3

Trójtlenek wolframu, znany również jako tlenek wolframu (VI) lub bezwodnik wolframowy, to nieorganiczny związek chemiczny o wzorze WO3. Uzyskuje się go jako związek pośredni podczas odzyskiwania wolframu z jego minerałów. Rudy wolframu traktuje się alkaliami, w celu wytworzenia WO3. W wyniku dalszej reakcji z węglem lub gazowym wodorem, następuje redukcja trójtlenku wolframu do czystego metalu: 2 WO3 + 3 C → 2 W + 3 CO2 (wysoka temp.), WO3 + 3 H2 → W + 3 H2O (550 - 850 °C). Tlenek wolframu (VI) występuje naturalnie w postaci hydratów, zawartych w minerałach: tungstyt WO3·H2O, mejmacyt WO3·2H2O i hydrotungstyt (o takim samym składzie jak mejmacyt, jednak czasem zapisywany jako H2WO4). Minerały te są rzadkimi lub bardzo rzadkimi minerałami wtórnego wolframu. Trójtlenek molibdenu może być wytwarzany na kilka różnych sposobów. Można otrzymać go w wyniku ogrzewania związków wolframu w atmosferze tlenu. Inny sposób to potraktowanie wolframianu wapnia CaWO4 (szelit) kwasem solnym do wytworzenia kwasu wolframowego, który w wysokich temperaturach rozkłada się do WO3 i H2O: CaWO4 + 2 HCl → CaCl2 + H2WO4; H2WO4 → H2O + WO3. Innym popularnym sposobem syntezy WO3 jest kalcynacja parawolframianu amonu (APT) w warunkach utleniających: (NH4)10[H2W12O42]•4H2O → 12 WO3 + 10 NH3 + 11 H2O. Struktura krystaliczna tlenku wolframu(VI) jest zależna od temperatury. Może on przyjmować następujące struktury: - tetragonalną, w temp. >740 °C; - rombową, w temp. 330–740 °C; - jednoskośną, w temp.od 17–330 °C; - trójskośną, w temp. <17 °C.

Szczegóły Produktu

Tlenek cynku

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 1314-222-5
 • Formuła ZnO

Tlenek cynku (II) to związek nieorganiczny, jest otrzymywany w wyniku prażenia rudy cynkowej: siarczku cynku (ZnS) lub węglanu cynku (ZnCO3) w obecności powietrza. Tlenek cynku występuje w postaci białego, bezwonnego proszku; Podgrzanie powoduje jego zabarwienie na żółto, zaś w wyniku ochłodzenia powraca on do swojego naturalnego koloru. Tlenek cynku nie jest rozpuszczalny w wodzie i w alkoholu etylowym, łatwiej rozpuszcza się w kwasie octowym i w amoniaku. Jest stosowany głównie do produkcji pigmentów do farb, lakierów i dla ceramiki, do produkcji cementów, w przemyśle gumowym i w medycynie, w stomatologii oraz jako środek antyseptyczny podczas przygotowywania maści, proszków i plastrów.

Szczegóły Produktu

Cynk proszek

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 7440-66-6
 • Formuła Zn

Cynk na skalę przemysłową otrzymuje się metodą pirometalurgiczną bądź hydrometalurgiczną. Proces pirometalurgiczny polega zazwyczaj na prażeniu spiekającym koncentratów zawierających siarczek cynku, a następnie redukcji otrzymanego w wyniku prażenia tlenku cynku w piecach szybowych specjalnej konstrukcji, wyposażonych w kondensator do szybkiego skraplania powstających par cynku. Dawniej proces ten prowadzono najczęściej w tzw. muflach poziomych. W procesie hydrometalurgicznym koncentrat poddaje się ługowaniu roztworem kwasu siarkowego, otrzymany roztwór siarczanu cynku oczyszcza się, i wydziela się z niego metaliczny cynk drogą elektrolizy. Następnie okresowo zdziera się cynk z katod, przetapia i odlewa w tzw. gąski Cynk jest białym metalem; w handlu występuje w postaci bloczków, tafli, sztabek lub granulek o różnych kształtach i wielkościach. Cynk sproszkowany, zwany również tucją lub kalaminem, ma ciemnoszare zabarwienie i znajduje zastosowanie jako czynnik redukujący w chemii organicznej, w hydrometalurgii oraz jako środek przeciwrdzewny w przemyśle lakierniczym.

Szczegóły Produktu

Jak możemy Ci pomóc?

Zapytaj teraz o ofertę lub więcej informacji, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe, przez naszych pracowników.

Kontakt

Chlorek Indu(III)

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 10025-82-8
 • Formuła InCI3

Chlorek indu(III) jest najbardziej dostępną, rozpuszczalną pochodną indu. Jako metal względnie elektrododatni, ind reaguje szybko z chlorem tworząc trójchlorek. Syntezę opisywano za pomocą ogniwa elektrochemicznego w mieszanym roztworze metanolu i benzenu. Chlorek indu jest katalizatorem - kwasem Lewisa - w organicznych reakcjach takich jak alkilowanie metodą Friedel-Craftsa lub reakcja Dielsa-Aldera.

Szczegóły Produktu

Nadrenian Amonu

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 13598-65-7
 • Formuła NH4ReO4

Nadrenian amonu jest najczęstszą formą występowania renu i jest dostępny w katalogu produktów chemicznych firmy Todini w różnych czystościach.

Szczegóły Produktu

Benzylidenoaceton BA 77

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 122-57-6
 • Formuła C10H10O

Benzylidenoaceton jest półproduktem w produkcji rozjaśniaczy do cynkowania galwanicznego.

Szczegóły Produktu

Azotan ołowiu

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 10099-74-8
 • Formuła Pb(NO3)2

Azotan ołowiu jest stosowany głównie do obróbki powierzchni metalu.

Szczegóły Produktu

Kwas metanodisulfonowy 50%

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 503-40-2
 • Formuła CH4O6S2

Kwas metanodisulfonowy stosowany jest w przemyśle galwanicznym i działa jako dodatkowy katalizator/przyspieszacz do procesu twardego chromowania.

Szczegóły Produktu

Jak możemy Ci pomóc?

Zapytaj teraz o ofertę lub więcej informacji, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe, przez naszych pracowników.

Kontakt

Roztwór siarczanu wanadylu

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 27774-13-6
 • Formuła VSO5

Siarczan wanadylu jest jest jednostką koordynującą wanadę i siarczan metalu. Roztwór siarczanu wanadylu działa jak katalizator i jest surowcem stosowanym w przemyśle farmaceutycznym, obróbce powierzchni metalowej i polimerach.

Szczegóły Produktu

Chlorek cynku

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 7646-85-7
 • Formuła ZnCl2

Szczegóły Produktu