Inne

Oprócz pochodnych metali zamieszczonych na stronie spółki, firma Todini Chemicals uzupełniła, na prośbę klientów, listę rozprowadzanych produktów o sole i tlenki innych metali oraz o kilka innych produktów organicznych. Jest to możliwe dzięki sieci kontaktów z producentami z całego świata. Poniżej podajemy tylko kilka z najbardziej popularnych produktów.

Kwas metanodisulfonowy Sól sodowa

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 5799-70-3
 • Formuła CH2O6S2Na22H2O

Kwas metanodisulfonowy Sól sodowa jest stosowany jako dodatkowy katalizator/przyspieszacz do procesu twardego chromowania.

Szczegóły Produktu

Tlenek erbu

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 12061-16-4
 • Formuła Er203

Tlenek Erbu wykorzystywany jest jako surowiec do produkcji pigmentów ceramicznych oraz do barwienia i odbarwiania szkła.

Szczegóły Produktu

DEP 151

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 4079-68-9
 • Formuła C7H13N

DEP 151 jest półproduktem w produkcji wybłyszczaczy do niklowania.

Szczegóły Produktu

Wanilina

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 121-33-5
 • Formuła C8H8O3

Wanilina jest adlehydem aromatycznym, nazwa systematyczna to 4-hydroksy-3-metoksybenzaldehyd. Jest syntetycznym produktem, powstaje wskutek utleniania eugenolu nadmanganianem potasu lub ozonem, lub też w reakcji gwajakolu z formaldehydem, w powolnym procesie.

Szczegóły Produktu

Kwas metanodisulfonowy - Sól potasowa

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 6291-65-2
 • Formuła CH2O6S2K2

Kwas metanodisulfonowy - Sól potasowa jest stosowany jako dodatkowy katalizator/przyspieszacz do procesu twardego chromowania.

Szczegóły Produktu

Jak możemy Ci pomóc?

Zapytaj teraz o ofertę lub więcej informacji, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe, przez naszych pracowników.

Kontakt

Kwas fluoroborowy 50%

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 16872-11-0
 • Formuła HBF4

Roztwór kwasu fluoroborowego powstaje poprzez rozpuszczenie kwasu borowego w wodnym roztworze kwasu fluorowodorowego.

Szczegóły Produktu

Cyjanek srebra 80,5%

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 506-64-9
 • Formuła AgCN

Cyjanek srebra jest związkiem chemicznym powstającym w wyniku potraktowania cyjankiem roztworów zawierających srebro.

Szczegóły Produktu

Roztwór azotanu srebra 50%

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 7761-88-8
 • Formuła AgNO3

Roztwór otrzymuje się w wyniku rozpuszczenia azotanu srebra w wodzie.

Szczegóły Produktu

PPS-OH

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 3918-73-8
 • Formuła C8H11NO4S

Szczegóły Produktu

Azotan srebra

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 7761-88-8
 • Formuła AgNO3

Azotan srebra jest jednoskładnikową substancją, którą można uzyskać w wyniku reakcji srebra z kwasem azotowym, w wyniku czego powstaje azotan srebra, tlen i azot.

Szczegóły Produktu

Jak możemy Ci pomóc?

Zapytaj teraz o ofertę lub więcej informacji, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe, przez naszych pracowników.

Kontakt

Sacharynian sodu

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 128-44-9
 • Formuła C7H4NNaO3S.2H2O

Sacharyna jest sztucznym słodzikiem, jest ok. 300 do 500 razy słodsza od sacharozy czy cukru stołowego, nie posiada jednak wartości odżywczych (nie jest trawiona przez organizm człowieka). Sacharynian sodu ma metaliczny posmak, zwłaszcza przy wysokich stężeniach. i jest używany do słodzenia produktów, takich jak napoje, cukierki, ciastka, leki i pasty do zębów.

Szczegóły Produktu

Kwas krzemomolibdenowy

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 11089-20-6
 • Formuła H4(Mo12SiO40).x H2O

Kwas krzemomolibdenowy jest heteropolikwasem, czyli polikwasem powstałym przez kondensację cząsteczek różnych kwasów nieorganicznych, np. kwasu krzemowego i fosforowego. Heteropolikwasy znajdują zastosowanie np. jako centra katalityczne (po wbudowaniu w matrycę polimerową).

Szczegóły Produktu

Trójtlenek arsenu

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 1327-53-3
 • Formuła As2O3

Trójtlenek arsenu to związek nieorganiczny. Pod względem komercyjnym, jest to najważniejszy związek arsenu i jest używany jako produkt wyjściowy do otrzymywania innych związków arsenu.

Szczegóły Produktu

Kwas malonowy

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 141-82-2
 • Formuła HOOC-CH2-COOH

Kwas malonowy jest kwasem karboksylowym uzyskiwanym syntetycznie z kwasu monochlorooctowego. Sole i estry kwasu malonowego to maloniany, które są bardzo ważne dla firm farmaceutycznych.

Szczegóły Produktu

Difluorek amonu

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 1341-49-7
 • Formuła F2H5N

Difluorek amonu jest nieorganicznym związkiem chemicznym, wytwarzanym z amoniaku i fluorowodoru

Szczegóły Produktu

Jak możemy Ci pomóc?

Zapytaj teraz o ofertę lub więcej informacji, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe, przez naszych pracowników.

Kontakt

Trójzasadowy cytrynian amony

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 3458-72-8
 • Formuła C6H17N3O7

Cytrynian amonu jest trójzasadową solą kwasu cytrynowego. Powstaje w wyniku neutralizacji kwasu cytrynowego wysokiej czystości wodorotlenkiem amonu.

Szczegóły Produktu

1,2,3-benzotriazol

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 95-14-7
 • Formuła C6H5N3

Szczegóły Produktu

Kwas 5-sulfosalicylowy

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 97-05-2
 • Formuła C7H6O6S

Kwas 5-sulfosalicylowy to organiczny związek chemiczny, o wzorze C7H6O6S·2H2O. Kwas 5-sulfosalicylowy jest białym ciałem stałym o lekko ostrym zapachu. Jest drażniący.

Szczegóły Produktu

Kwas mlekowy

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 50-21-5
 • Formuła C3H6O3

Kwas mlekowy (C2H4OHCOOH) to organiczny związek chemiczny z grupy hydroksykwasów, obecny w skwaśniałym mleku (skąd pochodzi jego nazwa) oraz powstający w mięśniach w trakcie intensywnego wysiłku fizycznego, kiedy dochodzi do procesu beztlenowej glikolizy, zwanej fermentacją mlekową. Ze względu na to, że atom węgla, do którego jest przyłączona grupa hydroksylowa jest asymetryczny, kwas mlekowy jest związkiem chiralnym i ma dwa enancjomery: - L(+) (o konfiguracji absolutnej S), - D(−) (o konfiguracji absolutnej R). W organizmie ludzkim występuje wyłącznie forma L(+) Kwas mlekowy jest cieczą o konsystencji syropu i kolorze od bezbarwnego do żółtego; ma tendencję do pochłaniania wody. Kwas mlekowy znany jest również jako kwas 2-hydroksypropanowy. W naturze występuje w kwaśnym mleku, w maśle, w soku żołądkowym, w mózgu. Uzyskuje się go w wyniku fermentacji mlekowej, ale można go też uzyskać na drodze syntetycznej.

Szczegóły Produktu

Kwas metanosulfonowy

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 75-75-2
 • Formuła CH4SO3

Kwas metanosulfonowy to organiczny związek chemiczny o wzorze CH3SO2OH. Jest jednym z najprostszych kwasów alkilosulfonowych. Sole i estry kwasu metanosulfonowego zwane są mesylanami. Kwas metanosulfonowy stosuje się jako katalizator w reakcjach kwasów organicznych, ponieważ jest nielotny, mocny i rozpuszczalny w rozpuszczalnikach organicznych. Kwas metanosulfonowy jest wygodny w zastosowaniach przemysłowych, ponieważ jest ciekły w temperaturze otoczenia , a ściśle powiązany kwasu p-toluenosulfonowy (PTSA) jest stały. Jednakże, w warunkach laboratoryjnych, zastosowanie stałego PTSA jest bardziej dogodne. Kwas metanosulfonowy może być uważany za produkt pośredni pomiędzy kwasem siarkowym (VI) (H2SO4), a metylosulfonylometanem [(CH3)2SO2], gdzie w każdym kroku następuje skuteczna zamiana grupy -OH na grupę -CH3. Model ten można przedłużyć w dowolnym kierunku, bez "uszkadzania" grupy -SO2. Kwas metanosulfonowy może być używany do produkcji boranu (BH3) - w wyniku reakcji kwasu metanosulfonowego z NaBH4 w aprotycznym rozpuszczalniku, takim jak THF lub DMS, powstaje kompleks BH3 i rozpuszczalnika.

Szczegóły Produktu

Jak możemy Ci pomóc?

Zapytaj teraz o ofertę lub więcej informacji, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe, przez naszych pracowników.

Kontakt

Butylowany Hydroksytoluen - BHT

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 128-37-0
 • Formuła C15H24O

Butylowany hydroksytoluen (BHT) jest związkiem chemicznym z grupy pochodnych toluenu. Jest bardzo przydatny ze względu na swoje właściwości przeciwutleniające. Substancja jest produkowana przemysłowo i wykorzystywana, ale nie występuje w przyrodzie. Europejskie i amerykańskie Władze zezwalają na stosowanie drugorzędnych śladów jako dodatku paszowego.

Szczegóły Produktu

Węglik krzemu

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 409-21-2
 • Formuła CSI

Węglik krzemu (karborund) - materiał ceramiczny z grupy węglików o ogólnym wzorze SiC. Występuje w naturze jako niezwykle rzadki minerał moissanit. Istnieją jego dwie odmiany krystaliczne α i β. Węglik krzemu znalazł się w obszarze zainteresowań nauki pod koniec XIX w., w związku z poszukiwaniami nowych, niedrogich materiałów ściernych. Pierwsza metoda, opatentowana przez jej wynalazcę, E. G. Achesona, polegała na reakcji krzemionki i węgla w piecu elektrycznym. Do dzisiaj jest stosowana ona w nieznacznie tylko zmodyfikowanej formie. Węglik krzemu można też otrzymywać w wyniku pirolizy polikarbosilanów. Węglik krzemu zwany jest czasami karborundem ze względu na jego twardość, która zawiera się pomiędzy twardością diamentu i korundu. Główną zaletą węglika krzemu jest jego twardość, której wartość wynosi według skali Brinella 1150, według skali Mohsa 9,5. Inną jego zaletą jest bardzo wysoka odporność termiczna. Jest to jednak materiał bardzo kruchy. W czystej postaci jest bezbarwny, spotykane najczęściej zabarwienie powodowane jest zanieczyszczeniem. Pod normalnym ciśnieniem nie ulega stopieniu, ale sublimuje w temperaturze powyżej 2000 °C. Węglik krzemu bywa stosowany do pokrywania powierzchni ciernych pracujących w wysokich temperaturach, np. powierzchni bocznych cylindrów silników, a także jako osłony termiczne w pojazdach kosmicznych. Jednym z najnowszych zastosowań węgliku krzemu jest produkcja tranzystorów mikrofalowych. Właściwości węglika krzemu: - gęstość 3,217 g/cm³; - kruchość; -wysoka stabilność termiczna; - brak reakcji z kwasami; - wrażliwość na działanie zasad; - ulega utlenianiu w temperaturze powyżej 1400 °C, tworząc warstwę ochronną z SiO2; - wykazuje wysoką przewodność cieplną i elektryczną.

Szczegóły Produktu

Cytrynian amonowo-żelazowy czerwony

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 1185-57-5
 • Formuła C6H8O7.Fe.NH3

Cytrynian amonowo-żelazowy to organiczny związek chemiczny, sól kwasu cytrynowego. Można go wytworzyć poprzez dodanie Fe(OH)3 do wodnego roztworu kwasu cytrynowego i amoniaku. Cytrynian żelazowo-amonowy znany jest jako dodatek do żywności E381, używany jako regulator kwasowości.

Szczegóły Produktu

Rtęć 99,99%

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 7439-97-6
 • Formuła Hg

Rtęć jest ciężkim, srebrzysto-białym metalem, który jest płynny w temperaturze pokojowej i zamarza w bardzo niskiej temperaturze (-38,83 ° C). Rtęć jest bezzapachowa i nie reaguje z większością kwasami. Nazywany także płynnym srebrem, metal ten można łączyć z innymi substancjami, w celu utworzenia organicznych lub nieorganicznych związków rtęci.

Szczegóły Produktu

PPS pirydyna propano-sulton

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 15471-17-7
 • Formuła C8H11NO3S

Szczegóły Produktu

Jak możemy Ci pomóc?

Zapytaj teraz o ofertę lub więcej informacji, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe, przez naszych pracowników.

Kontakt

Podfosforyn Sodu

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 10039-56-2
 • Formuła NaH2PO2.H2O

Podfosforyn sodu (NaPO2H2, znany również jako fosfinian sodu) jest solą sodową kwasu fosforowego(I) (inaczej kwasu fosfinowego, kwasu podfosforawego) i występuje najczęściej jako monohydrat, NaH2PO2·H2O.

Szczegóły Produktu

Pme 900

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 3973-18-0
 • Formuła C5H8O2

Szczegóły Produktu

Tlenek tytanu (IV)

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 13463-67-7
 • Formuła TiO2

Tlenek tytanu (IV), znany również jako dwutlenek tytanu, jest naturalnie występującym tlenkiem tytanu o wzorze TiO2. Jest to nieorganiczny związek chemiczny, tlenek tytanu na +4 stopniu utlenienia. Dwutlenek tytanu występuje naturalnie w trzech odmianach polimorficznych: jako minerały rutyl i anataz o strukturze tetragonalnej oraz rombowy brukit. Dwie ostatnie przechodzą w najtrwalszy rutyl powyżej temperatury 800-900 °C. Dwutlenek tytanu jest najpowszechniejszym i najtrwalszym tlenkiem tytanu. Jest to biały proszek o temperaturze topnienia ok. 1830 °C i temperaturze wrzenia ok. 2500 °C. Ma właściwości amfoteryczne – reaguje ze stężonym kwasem siarkowym, a stapiany z wodorotlenkami, węglanami lub tlenkami innych metali przechodzi w tytaniany. Nie jest rozpuszczalny w wodzie. Używany w produkcji pigmentów nosi nazwę bieli tytanowej, Pigment White 6 (PW 6) lub CI 77891. Generalnie pozyskiwany jest z ilmenitu, rutylu i anatazu. Ma szeroki wachlarz zastosowań, od farb, przez ochronę przeciwsłoneczną do barwienia żywności. Używany jako barwnik do żywności nosi nazwę E171.

Szczegóły Produktu

Benzylidenoaceton BA 77

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 122-57-6
 • Formuła C10H10O

Benzylidenoaceton jest półproduktem w produkcji rozjaśniaczy do cynkowania galwanicznego.

Szczegóły Produktu

Kwas metanodisulfonowy 50%

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 503-40-2
 • Formuła CH4O6S2

Kwas metanodisulfonowy stosowany jest w przemyśle galwanicznym i działa jako dodatkowy katalizator/przyspieszacz do procesu twardego chromowania.

Szczegóły Produktu

Jak możemy Ci pomóc?

Zapytaj teraz o ofertę lub więcej informacji, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe, przez naszych pracowników.

Kontakt

Roztwór siarczanu wanadylu

...

 • Rodzina (Inne)
 • CAS registry number 27774-13-6
 • Formuła VSO5

Siarczan wanadylu jest jest jednostką koordynującą wanadę i siarczan metalu. Roztwór siarczanu wanadylu działa jak katalizator i jest surowcem stosowanym w przemyśle farmaceutycznym, obróbce powierzchni metalowej i polimerach.

Szczegóły Produktu