Cyna

Cyna jest trudno dostępna w czystej postaci i jej ilość w skorupie ziemskiej wynosi 0,0003%. Jest białym, błyszczącym metalem o wysokiej kowalności, która wzrasta w miarę podgrzewania do 100°C i drastycznie spada, kiedy temperatura osiąga 200°C. Cyna stosowana jest w przemyśle spożywczym ze względu na jej doskonałe właściwości mechaniczne i wysoką wytrzymałość na czynniki atmosferyczne. Cyna jest składnikiem stopów, szczególna forma to stopy z miedzią, zwane brązami. Todini Chemicals prowadzi dystrybucję soli i tlenków cyny od 2000 roku.

Chlorek cyny (II) dwuwodny, Dichlorek cyny dwuwodny

Sn

 • Rodzina Sn (Cyna)
 • CAS registry number 10025-69-1
 • Formuła SnCl2.2H2O

Dichlorek cyny dwuwodny jest uwodnioną formą dichlorku cyny. Znajduje zastosowanie w wielu przemysłowych aplikacjach i jest bardzo ceniony za swoją stabilność chemiczną.

Szczegóły Produktu

Roztwór chlorku cyny

Sn

 • Rodzina Sn (Cyna)
 • CAS registry number 7772-99-8
 • Formuła SnCl2.2H2O

Roztwór chlorku cyny zawiera niewielki udział procentowy kwasu solnego.

Szczegóły Produktu

Cynian Potasu

Sn

 • Rodzina Sn (Cyna)
 • CAS registry number 12027-61-1
 • Formuła K2Sn(OH)6

Cynian potasu to nieorganiczny związek chemiczny o wzorze K2[Sn(OH)]6. Wytwarza się go poprzez rozpuszczenie cyny lub tlenku cyny w wodorotlenku potasu: Sn + 2 KOH + 4 H2O → K2[Sn(OH)6] + 2 H2; SnO2 + 2 KOH + 2 H2O → K2[Sn(OH)6]. Anion [Sn(OH)6](2-) jest oktaedryczny, podobnie jak w innych cynianach, np. anion heksachlorocynianowy [SnCl6](2-).

Szczegóły Produktu

Cynian sodu

Sn

 • Rodzina Sn (Cyna)
 • CAS registry number 12027-70-2
 • Formuła Na2SnO3.3H2O

Cynian sodu to nieorganiczny związek chemiczny Na2[Sn(OH)]6. Wytwarza się go poprzez rozpuszczenie cyny lub tlenku cyny w wodorotlenku sodu: Sn + 2 NaOH + 4 H2O → Na2[Sn(OH)6] + 2 H2; SnO2 + 2 NaOH + 2 H2O → Na2[Sn(OH)6]. Anion [Sn(OH)6](2-) jest oktaedryczny, podobnie jak w innych cynianach, np. anion heksachlorocynianowy [SnCl6](2-). Na rynku są dostępne różne rodzaje cynianu sodu, wśród nich cynian sodu chemicznie czysty i cynian sodu techniczny.

Szczegóły Produktu

Chlorek Cyny

Sn

 • Rodzina Sn (Cyna)
 • CAS registry number 7772-99-8
 • Formuła SnCl2

Chlorek cyny (chlorek cyny(II), chlorke cynawy) to nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu solnego i cyny na II stopniu utlenienia. Występuje w postaci bezwodnej (SnCl2) oraz dwuwodnej (SnCl2·2H2O).

Szczegóły Produktu

Jak możemy Ci pomóc?

Zapytaj teraz o ofertę lub więcej informacji, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe, przez naszych pracowników.

Kontakt

Metanosulfonian Cyny

Sn

 • Rodzina Sn (Cyna)
 • CAS registry number 53408-94-9
 • Formuła Sn(CH3SO3)2

Sn-MSA to wodny roztwór cyny i kwasu metanosulfonowego. Występuje z zawartością cyny 300 g / l.

Szczegóły Produktu

Tlenek cyny

Sn

 • Rodzina Sn (Cyna)
 • CAS registry number 21651-19-4
 • Formuła SnO

Tlenek cyny to związek chemiczny o wzorze SnO - połączenie tlenu z cyną na +2 stopniu utlenienia. Istnieją dwie formy: stabilna forma granatowo-czarna oraz metastabilna forma czerwona. Granatowo-czarny SnO można otrzymać przez ogrzewanie uwodnionego tlenku cyny (II), SnO.xH2O (x<1) wytrąca się, gdy sole cyny (II) poddaje się reakcji np. z NaoH. Metastabilny, czerwony SnO można otrzymać przez łagodne ogrzewanie osadu otrzymanego w wyniku działania roztworem amoniaku na sól cyny (II). Tlenek cyny (II) może być wytwarzany jako czysta substancja w laboratorium, poprzez kontrolowane ogrzewanie szczawianu cyny (II) bez udziału powietrza: SnC2O4 → SnO + CO2 + CO. Tlenek cyny (II) spala się w powietrzu przyciemnionym, zielonym płomieniem, tworząc SnO2: 2 SnO + O2 → 2 SnO2. Podczas ogrzewania w atmosferze obojętnej, SnO2 ulega początkowo dysproporcjonowaniu do cyny metalicznej i Sn3O4, który reaguje dalej do wytworzenia SnO2 i cyny metalicznej: 4SnO → Sn3O4 + Sn; Sn3O4 → 2SnO2 + Sn. Tlenek cyny ma właściwości amfoteryczne − reaguje z silnymi kwasami dając sole cyny (II) oraz z silnymi zasadami, tworząc anion Sn(OH)(3−).

Szczegóły Produktu

Tlenek Cyny(IV)

Sn

 • Rodzina Sn (Cyna)
 • CAS registry number 18282-10-5
 • Formuła SnO2

Tlenek cyny(IV), znany również jako dwutlenek cyny lub wg starszej notyfikacji tlenek cynowy, jest nieorganicznym związkiem o wzorze SnO2. Mineralna forma SnO2 zwana jest kasyterytem i jest główną rudą cyny. Tlenek cyny(IV) jest najważniejszym surowcem w chemii związków cyny. Jest bezbarwnym, diamagnetycznym, amfoteryczym ciałem stałym. Tlenek cyny(IV) występuje naturalnie, ale jest oczyszczany poprzez redukcję do metalu, następującą w wyniku spalania cyny w powietrzu. SnO2 jest przemysłowo redukowany do metalu węglem, w piecu płomiennym w temp. 1200-1300°C.

Szczegóły Produktu

Siarczan cyny

Sn

 • Rodzina Sn (Cyna)
 • CAS registry number 7488-55-3
 • Formuła SnSO4

Siarczan cyny to nieorganiczny związek chemiczny o wzorze SnSO4, sól cynowa kwasu siarkowego (VI). Jest to białe ciało stałe, zdolne do wchłonięcia z powietrza takiej ilości wilgoci, która pozwoli na rozpuszczenie się i utworzenie roztworu. Tę właściwość nazywamy " rozpływaniem się" (absorpcja wody z atmosfery przez ciało stałe, prowadząca do utworzenia się stężonego roztworu ciała stałego). Siarczan cyny można wytworzyć w reakcji wymiany pojedynczej, pomiędzy metaliczną cyną, a siarczanem miedzi (II): Sn (s) + CuSO4 (aq) → Cu (s) + SnSO4 (aq). Otrzymywany jest również przez roztwarzanie wodorotlenku cyny, tlenku cyny lub metalicznej cyny w kwasie siarkowym. Siarczan cyny (II) jest dogodnym źródłem jonów cyny (II), nie zanieczyszczonych jonami cyny (IV).

Szczegóły Produktu