Jod

Jod jest jednym z najrzadszych pierwiastków niemetalicznych i w przyrodzie nie występuje w stanie wolnym, ale zawsze w połaczeniu z innymi pierwiastkami; jest obecny w skałach, glebach i wodach morskich i jest bardzo ważny dla roślin i zwierząt. Jod występuje w postaci substancji ziarnistej lub połyskliwych brunatno-brązowych łusek o charakterystycznym zapachu. Opary jodu powodują silne podrażnienia błon śluzowych i w zależności od natężenia mogą powodować łzawienie, zapalenie spojówek i zapalenie dróg oddechowych. W medycynie jod jest stosowany do leczenia chorób tarczycy lub ze względu na właściwości bakteriobójcze i przeciwpasożytnicze dodawany do maści. Todini Chemicals prowadzi dystrybucję jodu i jego soli w sektorze zootechnicznym, rolniczym, farmaceutycznym i przemysłowym.

Jodan wapnia bezwodny

I

 • Rodzina I (Jod)
 • CAS registry number 7789-80-2
 • Formuła Ca(IO3)2

Jodan wapnia to nieorganiczny związek chemiczny o wzorze Ca(IO3)2, sól kwasu jodowego i wapnia. Może być utworzony poprzez anodowe utlenianie jodku wapnia lub przepuszczenie chloru przez gorący roztwór wapnia, w którym rozpuszczony został jod.

Szczegóły Produktu

Jod

I

 • Rodzina I (Jod)
 • CAS registry number 7753-56-2
 • Formuła I2

Jod występuje w przyrodzie w skałach, glebie i morzu; jest pierwiastkiem niezbędnym dla roślin i zwierząt, warto zwrócić uwagę na fakt, że woda morska zawiera od 0,025 mg do 0,05mg jodu na litr. Jod w temperaturze pokojowej występuje w postaci stałej, jako połyskliwa, niebiesko-czarna substancja krystaliczna sublimująca po podgrzaniu i dająca fioletowe opary o charakterystycznej drażniącej woni. Pary jodu można łatwo zestalić na chłodniejszej powierzchni w procesie resublimacji. ; jego charakterystyczną cechą jest nierozpuszczalność w wodzie, dość dobrze rozpuszcza się natomiast w roztworach jodków alkalicznych. Warto podkreślić, że opary jodu podrażniają błony śluzowe i mogą spowodować zapalenie spojówek i dróg oddechowych.

Szczegóły Produktu

Jodan potasu FCC

I

 • Rodzina I (Jod)
 • CAS registry number 7758-05-6
 • Formuła KIO3

Jodan potasu – związek nieorganiczny związek chemiczny, sól potasowa kwasu jodowego. Jest to związek jonowy, zbudowany z kationu K(+) i anionu IO3(-) w stos. 1:1. Jodan potasu jest białym ciałem stałym, bez zapachu, umiarkowanie rozpuszczalnym w wodzie (4,7 g/100 g H2O). pH jego wodnych roztworów wynosi 5,0–8,0 (50 g/l H2O, 20 °C). W temperaturze topnienia (560 °C) rozkłada się z wydzieleniem jodu. Ma właściwości utleniające, może powodować pożar w reakcji z materiałami łatwopalnymi oraz z reduktorami. Jodan potasu w zetknięciu z płomieniem nabiera charakterystycznej fioletowej barwy, świadczącej o zawartości potasu. Substancję można otrzymać w reakcji zasad zawierających potas, jak np. wodorotlenek potasu z kwasem jodowym: HIO3 + KOH → KIO3 + H2O. Innym sposobem jest dodanie jodu do gorącego, stężonego roztworu wodorotlenku potasu: 3I2 + 6KOH → KIO3 + 5KI + 3H2O. Jodan potasu można również uzyskać poprzez połączeniu jodku potasu z chloranem, bromianem lub nadchloranem potasu, po rozpuszczeniu roztwór poddaje się ekstrakcji wodą - jodan potasu wyodrębnia się z roztworu przez krystalizację: KI + KClO3 → KIO3 + KCl. Warunki/substancje, których w przypadku jodanu potasu należy unikać to: ciepło, uderzenia, tarcie, materiały łatwopalne, substancje redukujące, aluminium, związki organiczne, węgiel, nadtlenek wodoru i siarczki.

Szczegóły Produktu

Jodek potasu ACS

I

 • Rodzina I (Jod)
 • CAS registry number 7681-11-0
 • Formuła KI

Jodek potasu to nieorganiczny związek chemiczny, sól potasowa kwasu jodowodorowego o wzorze KI. Ma budowę jonową, składa się z kationu K(+) i anionu I(-). Może występować pod postacią sześciennych kryształków (krystalizuje w strukturze chlorku sodu) lub w postaci krystalicznego proszku. Jest jednym z najbardziej istotnych handlowo związków jodu. Na skalę przemysłową produkuje się go poprzez traktowanie jodu wodorotlenkiem potasu (KOH). Jodek potasu jest mniej higroskopijny niż jodek sodu, co ułatwia z nim pracę. W miarę upływu czasu, w wyniku przedłużającej się ekspozycji na działanie powietrza, jak również w wyniku zanieczyszczenia, jodek potasu zaczyna żółknąć, na skutek utleniania do K2CO3 i elementarnego jodu: 4 KI + 2 CO2 + O2 → 2 K2CO3 + 2 I2. W wyniku elektrolizy stopionego jodku potasu powstaje jod i potas. Jon jodkowy I(-), będąc słabym czynnikiem redukującym, z łatwością zostaje utleniony do I2 przez silne czynniki redukujące, jak np. Cl2: 2 KI(aq) + Cl2(aq) → 2 KCl + I2(aq). Tę reakcję wykorzystuje się do wyizolowania jodu z jego naturalnego źródła. Podobnie jak inne sole jodkowe, KI w połączeniu z elementarnym jodem tworzy trijodki: KI(aq) + I2(s) → KI3(aq). W odróżnieniu od I2, sole zawierające I3(-) są wysoce rozpuszczalne. Dzięki powyższej reakcji, jod wykorzystuje się w redoksymetrii. Wodny roztwór KI3 (czyli jod rozpuszczony w roztworze wodnym jodku potasu) to płyn Lugola, wykorzystywany jako środek dezynfekujący. Jodek potasu jest prekursorem jodku srebra (I), wykorzystywanego w fotografii: KI(aq) + AgNO3(aq) → AgI(s) + KNO3(aq). Jodek potasu jest również źródłem jodku w syntezie organicznej. Użyteczne zastosowanie to uzyskiwanie jodków arylu z soli diazoniowych. Jodek potasu, jako źródło jodku, może również działać jako katalizator nukleofilowy alkilowania chloroalkilowców, bromoalkilowców i mesylanów.

Szczegóły Produktu

Jodek Potasu Paszowy

I

 • Rodzina I (Jod)
 • CAS registry number 7681-11-0
 • Formuła KI

Jodek potasu to nieorganiczny związek chemiczny, sól potasowa kwasu jodowodorowego o wzorze KI. Ma budowę jonową, składa się z kationu K(+) i anionu I(-). Może występować pod postacią sześciennych kryształków (krystalizuje w strukturze chlorku sodu) lub w postaci krystalicznego proszku. Jest jednym z najbardziej istotnych handlowo związków jodu. Na skalę przemysłową produkuje się go poprzez traktowanie jodu wodorotlenkiem potasu (KOH). Jodek potasu jest mniej higroskopijny niż jodek sodu, co ułatwia z nim pracę. W miarę upływu czasu, w wyniku przedłużającej się ekspozycji na działanie powietrza, jak również w wyniku zanieczyszczenia, jodek potasu zaczyna żółknąć, na skutek utleniania do K2CO3 i elementarnego jodu: 4 KI + 2 CO2 + O2 → 2 K2CO3 + 2 I2. W wyniku elektrolizy stopionego jodku potasu powstaje jod i potas. Jon jodkowy I(-), będąc słabym czynnikiem redukującym, z łatwością zostaje utleniony do I2 przez silne czynniki redukujące, jak np. Cl2: 2 KI(aq) + Cl2(aq) → 2 KCl + I2(aq). Tę reakcję wykorzystuje się do wyizolowania jodu z jego naturalnego źródła. Podobnie jak inne sole jodkowe, KI w połączeniu z elementarnym jodem tworzy trijodki: KI(aq) + I2(s) → KI3(aq). W odróżnieniu od I2, sole zawierające I3(-) są wysoce rozpuszczalne. Dzięki powyższej reakcji, jod wykorzystuje się w redoksymetrii. Wodny roztwór KI3 (czyli jod rozpuszczony w roztworze wodnym jodku potasu) to płyn Lugola, wykorzystywany jako środek dezynfekujący. Jodek potasu jest prekursorem jodku srebra (I), wykorzystywanego w fotografii: KI(aq) + AgNO3(aq) → AgI(s) + KNO3(aq). Jodek potasu jest również źródłem jodku w syntezie organicznej. Użyteczne zastosowanie to uzyskiwanie jodków arylu z soli diazoniowych. Jodek potasu, jako źródło jodku, może również działać jako katalizator nukleofilowy alkilowania chloroalkilowców, bromoalkilowców i mesylanów.

Szczegóły Produktu

Jak możemy Ci pomóc?

Zapytaj teraz o ofertę lub więcej informacji, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe, przez naszych pracowników.

Kontakt

Jodek potasu USP

I

 • Rodzina I (Jod)
 • CAS registry number 7681-11-0
 • Formuła KI

Jodek potasu to nieorganiczny związek chemiczny, sól potasowa kwasu jodowodorowego o wzorze KI. Ma budowę jonową, składa się z kationu K(+) i anionu I(-). Może występować pod postacią sześciennych kryształków (krystalizuje w strukturze chlorku sodu) lub w postaci krystalicznego proszku. Jest jednym z najbardziej istotnych handlowo związków jodu. Na skalę przemysłową produkuje się go poprzez traktowanie jodu wodorotlenkiem potasu (KOH). Jodek potasu jest mniej higroskopijny niż jodek sodu, co ułatwia z nim pracę. W miarę upływu czasu, w wyniku przedłużającej się ekspozycji na działanie powietrza, jak również w wyniku zanieczyszczenia, jodek potasu zaczyna żółknąć, na skutek utleniania do K2CO3 i elementarnego jodu: 4 KI + 2 CO2 + O2 → 2 K2CO3 + 2 I2. W wyniku elektrolizy stopionego jodku potasu powstaje jod i potas. Jon jodkowy I(-), będąc słabym czynnikiem redukującym, z łatwością zostaje utleniony do I2 przez silne czynniki redukujące, jak np. Cl2: 2 KI(aq) + Cl2(aq) → 2 KCl + I2(aq). Tę reakcję wykorzystuje się do wyizolowania jodu z jego naturalnego źródła. Podobnie jak inne sole jodkowe, KI w połączeniu z elementarnym jodem tworzy trijodki: KI(aq) + I2(s) → KI3(aq). W odróżnieniu od I2, sole zawierające I3(-) są wysoce rozpuszczalne. Dzięki powyższej reakcji, jod wykorzystuje się w redoksymetrii. Wodny roztwór KI3 (czyli jod rozpuszczony w roztworze wodnym jodku potasu) to płyn Lugola, wykorzystywany jako środek dezynfekujący. Jodek potasu jest prekursorem jodku srebra (I), wykorzystywanego w fotografii: KI(aq) + AgNO3(aq) → AgI(s) + KNO3(aq). Jodek potasu jest również źródłem jodku w syntezie organicznej. Użyteczne zastosowanie to uzyskiwanie jodków arylu z soli diazoniowych. Jodek potasu, jako źródło jodku, może również działać jako katalizator nukleofilowy alkilowania chloroalkilowców, bromoalkilowców i mesylanów.

Szczegóły Produktu

Jodopowidon

I

 • Rodzina I (Jod)
 • CAS registry number 10025-82-8
 • Formuła C6H9NOnxl

Jodopowidon (PVP-I) jest stabilnym chemicznie kompleksem jodu z poliwinylopirolidonem (PVP), o stężeniu od 9,0% do 12,0% jodu, w przeliczeniu na suchą masę. Ten unikalny kompleks został odkryty w Industrial Toxicology Laboratories przez H.A. Shelanski'ego i M.V. Shelanski'ego. Przeprowadzili oni testy w warunkach in vitro, aby wykazać przeciwbakteryjną aktywność i odkryli, że jodopowidon jest mniej toksyczny dla myszy niż jodyna. Ludzkie badania kliniczne wykazały, że produkt jest lepszy od innych preparatów jodu. Po raz pierwszy został sprzedany w 1955 roku i od tego czasu stał się powszechnie preferowanym antyseptycznym środkiem na bazie jodu.

Szczegóły Produktu

Jodek miedzi

I

 • Rodzina I (Jod)
 • CAS registry number 7681-65-4
 • Formuła Cul

Jodek miedzi (I) to nieorganiczny związek chemiczny, sól jodowodoru i miedzi na stopniu utlenienia +1. Jodek miedzi (I) otrzymuje się poprzez zmieszanie wodnych roztworów soli miedzi (II) (np. siarczanu miedzi) i jodku sodu lub potasu: Cu2+ + 2I− → CuI2. Powstały jodek miedzi (II) (CuI2) ulega natychmiastowej reakcji dysproporcjonowania na nierozpuszczalny jodek miedzi (I) i jod: 2 CuI2 → 2 CuI↓ + I2. Czysty jodek miedzi (I) jest biały, ale próbki są często brązowawe (jest to typowe dla związków zawierających jod, spowodowane powierzchniowym utlenianiem anionów jodowych do jodu cząsteczkowego) lub, jak w przypadku występującego w przyrodzie rzadkiego minerału marszytu, czerwono-brązowe (w tym przypadku spowodowane zanieczyszczeniami).

Szczegóły Produktu

Jodan sodu

I

 • Rodzina I (Jod)
 • CAS registry number 7681-55-2
 • Formuła NaIO3

Jodan sodu, NaIO3 – nieorganiczny związek chemiczny, sól sodowa kwasu jodowego. Jodan sodu jest czynnikiem utleniającym, w związku z czym może powodować pożar w kontakcie z materiałami palnymi lub czynnikami redukującymi. Można go wytwarzać w reakcji zasady zawierającej sód, takiej jak wodorotlenek sodu z kwasem jodowym (V), np.: HIO3 + NaOH + H2O → NaIO3. Można go również wytworzyć poprzez dodanie jodu do gorącego, stężonego roztworu wodorotlenku sodowego lub jego węglanu: 3 I2 + 6 NaOH → NaIO3 + 5 Nal + 3 H2O. Jodan sodu może zostać utleniony w środowisku wodnym do nadjodanu sodu przez podchloryn sodu lub inny silny czynnik utleniający: NaIO3 + NaOCl → NaIO4 + NaCl.

Szczegóły Produktu

Jodek sodu USP

I

 • Rodzina I (Jod)
 • CAS registry number 7681-82-5
 • Formuła NaI

Jodek sodu (łac. Natrii iodidum) – nieorganiczny związek chemiczny z grupy jodków, sól sodowa kwasu jodowodorowego. Jest to białe, higroskopijne ciało stałe o słonawym i lekko gorzkim smaku, dobrze rozpuszczalne w wodzie. Wolno żółknie, brązowieje w kontakcie z powietrzem w wyniku uwalniania jodu. Stosowany jest jako suplement w żywności i środek mukolityczny oraz do zasiewania chmur, a także do zwiększania rozpuszczalności jodu. Kryształy jodku sodu mają własność scyntylacji i używane są (czyste lub domieszkowane talem) w fizyce jądrowej i fizyce cząstek elementarnych jako detektory, przede wszystkim do pomiaru energii promienowania gamma. Radioaktywny jodek sodu – Na(131I) – stosowany jest w badaniach funkcji tarczycy. Jodek sodu można otrzymać poprzez dodanie kwasu jodowodorowego lub kwaśnego roztworu jodu do roztworu wodorotlenku sodu lub węglanu sodu, a następnie odparowanie i krystalizację: NaOH + HI → NaI + H2O. Otrzymany roztwór poddawany jest także filtracji, w celu usunięcia zanieczyszczeń. Jodek sodu jest zazwyczaj stosowany w medycynie do leczenia patologii tarczycy; jest bardzo dobrze tolerowany przez żołądek i nie jest podrażniający dla żołądka.

Szczegóły Produktu

Jak możemy Ci pomóc?

Zapytaj teraz o ofertę lub więcej informacji, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe, przez naszych pracowników.

Kontakt

Metanadjodan sodu

I

 • Rodzina I (Jod)
 • CAS registry number 7790-28-5
 • Formuła NaIO4

Nadjodan sodu – nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu nadjodowego oraz sodu. Występuje w dwóch odmianach – metanadjodan: NaIO4, sól kwasu metanadjodowego, oraz ortonadjodan: Na2H3IO6. Metanadjodan sodu może być wyizolowany podczas procesu utleniania jodku sodu z chloranem sodu i najlepiej rekrystalizacji kwasem azotowym. Łatwiejszą alternatywę dla tego procesu oferuje jednak elektrochemia.

Szczegóły Produktu