Chrom

Chrom występuje w dużych ilościach w skorupie ziemskiej. W przemyśle wykorzystuje się chrom w postaci wolnego metalu o srebrzystoszarym kolorze oraz w postaci żelaza i chromu. Chrom stosuje się w stopach na bazie niklu, kobaltu, aluminium, w przemyśle naftowym jako katalizator, w elektrotechnice oraz w zapobieganiu korozji. Chrom może podrażniać drogi oddechowe, powodując wręcz uszkodzenie przegrody nosowej, a także uszkadzać proteiny.

Tlenek chromu

Cr

  • Rodzina Cr (Chrom)
  • CAS registry number 1308-38-9
  • Formuła Cr2O3

Tlenek chromu (III) (Cr2O3, inaczej: tlenek chromowy, zieleń chromowa) to nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków chromu, w którym chrom znajduje się na III stopniu utlenienia. Do celów laboratoryjnych można go otrzymać poprzez termiczny rozkład dichromianu amonu według równania: (NH4)2Cr2O7 → Cr2O3 + N2↑ + 4H2O↑. W technice tlenek chromu (III) otrzymuje się najczęściej przez redukcję chromianów węglem. Tlenek chromu (III) to jeden z głównych tlenków chromu i jest stosowany jako pigment. W przyrodzie występuje jako rzadki minerał eskolait.

Szczegóły Produktu