Tinsulfat

Tilgængelighed

Det kemiske produkt tinlsulfat. sulfatstannat. med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: tinsulfat er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

SnSO4

CAS Registry Number

7488-55-3

Fordeling af Tinsulfat

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Tinsulfat foreligger som hvide krystaller.

Opløselighed

Tinsulfat er opløseligt i vand.

Anvendelser

Tinsulfat anvendes som råstof til anodisering af aluminium og i pletteringsindustrien. Tinsulfat anvendes også som råstof til fremstilling af produkter der er baseret på tin.

Klassificering

Tinsulfat er irriterende for øjne, åndedrætssystem og hud.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: tinsulfat er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Tinlsulfat. Sulfatstannat.