Tinmonoxid

Tilgængelighed

Det kemiske produkt tinmonoxid, oxidstannat. med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: tinmonoxid er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

SnO

CAS Registry Number

21651-19-4

Fordeling af Tinmonoxid

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Tinmonoxid er et sort pulver.

Opløselighed

Tinmonoxid er uopløseligt i vand.

Anvendelser

Tinmonoxid finder anvendelse til metallernes overfladebehandling og som råstof til fremstilling af pigmenter.

Klassificering

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 3, 14, 15.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: tinmonoxid er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Tinmonoxid, oxidstannat.