Tinoctoat

Tilgængelighed

Tinoctoat fås normalt både i standard og brugertilpasset emballage.

Formel

C16H30O4Sn

CAS Registry Number

301-10-0

Fordeling af Tinoctoat

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Tinoctoat fremstår som en farveløs til en svag gul væske.

Opløselighed

Nedbrydes i vand, danner Sn(IV)

Anvendelser

Tinoctoat bruges som katalysator i produktionen af polymerer.

Klassificering

Tinoctoat kan forårsage øjen- eller hudirritation samt overfølsomhed eller allergiske reaktioner. Det kan forårsage uønskede langvarige virkninger i vandmiljøet.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: tinoctoat er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

information ikke tilgængelig