Chloridstannat

Tilgængelighed

Det kemiske produkt chloridstannat. dichlorid stannat. dichlortin. dichlortin (ii). stannochloriddihydrat. med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: chloridstannat er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

SnCl2

CAS Registry Number

7772-99-8

Spørg nu for et tilbud

Chloridstannat

Fordeling af Chloridstannat

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Chloridstannat foreligger i form af hvidt krystallinsk pulver.

Opløselighed

Tinchlorid er opløseligt i vand

Anvendelser

Tinchlorid anvendes som råstof til katalysatorer og i pletteringsindustrien, og som bejdsemiddel i tekstilindustrien.

Klassificering

Tinchlorid er farligt ved nedsvælgning og medfører forbrændinger Anmod om sikkerhedsdatablad og se punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: chloridstannat er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Chloridstannat. Dichlorid stannat. Dichlortin. Dichlortin (II). Stannochloriddihydrat.