Natriumstannat

Tilgængelighed

Det kemiske produkt natriumstannat med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: natriumstannat er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

Na2SnO3.3H2O

CAS Registry Number

12027-70-2

Spørg nu for et tilbud

Natriumstannat

Fordeling af Natriumstannat

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Natriumstannat foreligger i form af hvide krystaller

Opløselighed

Natriumstannat er opløseligt i vand, men uopløseligt i ethylalkohol og i acetone.

Anvendelser

Natriumstannat anvendes til fremstilling af produkter baseret på tin, og til stabilisering af peroxid. Natriumstannat anvendes også til fortinningens overfladebehandling.

Klassificering

Natriumstannat er irriterende for øjne, åndedrætssystem og hud.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: natriumstannat er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Natriumstannat