Stannochlorid Opløsning

Tilgængelighed

Det kemiske produkt med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: stannochlorid opløsning er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

SnCl2.2H2O

CAS Registry Number

7772-99-8

Spørg nu for et tilbud

Stannochlorid Opløsning

Fordeling af Stannochlorid Opløsning

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

farveløs væske med en karakteristisk lugt af hydrogenchlorid.

Opløselighed

information ikke tilgængelig

Anvendelser

Stannochlorid opløsningen anvendes hovedsagligt som katalysator og som mellemmiddel men også i cement-, i pletterings- og i forzinkningsindustrien. Stannochloridopløsningen anvendes også i tekstilindustrien, i lægemiddel- og i fødevareindustrierne.

Klassificering

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 3, 14, 15.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: stannochlorid opløsning er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

information ikke tilgængelig