Kaliumstannat

Tilgængelighed

Det kemiske produkt trioxidostannat. kaliumstannat. med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: kaliumstannat er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

K2Sn(OH)6

CAS Registry Number

12027-61-1

Spørg nu for et tilbud

Kaliumstannat

Fordeling af Kaliumstannat

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Kaliumstannat er et fast krystallinsk stof.

Opløselighed

Kaliumstannat er opløseligt i vand, men i fugtige omgivelser opsuger det kuldioxid, og det medfører en lavere opsugningsevne.

Anvendelser

Kaliumstannat anvendes til fremstilling af kemiske produkter baseret på tin og til overfladebehandling ved fortinning

Klassificering

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 3, 14, 15.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: kaliumstannat er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Trioxidostannat. Kaliumstannat.