Tinmethansulfonat

Tilgængelighed

Det kemiske produkt tinmethansulfonat(ii). tinmethansulfonat opløsning. med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: tinmethansulfonat er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

Sn(CH3SO3)2

CAS Registry Number

53408-94-9

Spørg nu for et tilbud

Tinmethansulfonat

Fordeling af Tinmethansulfonat

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Tinmethansulfonat 300 g/l foreligger som en opløsning med en farvning der ændrer fra farveløs til bleggullig.

Opløselighed

information ikke tilgængelig

Anvendelser

Tinmethansulfonat opløsning anvendes til trykte kredsløbkort og til metallernes overfladebehandling. Det anvendes især til raffinering af tin ved høj hastighed.

Klassificering

Tinmethansulfonat forårsager forbrændinger; det er giftigt ved nedsvælgning; det kan medføre sensibilisering ved kontakt med huden; det er korrosivt.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: tinmethansulfonat er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Tinmethansulfonat(II). Tinmethansulfonat opløsning.