Tinoxid

Tilgængelighed

Det kemiske produkt tindioxid. tin(iv)oxid. med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: tinoxid er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

SnO2

CAS Registry Number

18282-10-5

Fordeling af Tinoxid

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Tinoxid foreligger som et hvidt pulver

Opløselighed

Tindioxid er uopløseligt i vand, men opløseligt i koncentreret svovlsyre og i klorsyre

Anvendelser

Tinoxid anvendes som pigment i keramiksektoren.

Klassificering

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 3, 14, 15.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: tinoxid er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Tindioxid. Tin(IV)oxid.