Specialista na soli a oxidy neželezných kovů

Abychom uspokojili nejdůležitější odvětví našeho trhu, v průběhu let jsme vybudovali řadu chemických produktů se specifickými stupni čistoty. Produktové portfolio Todini Chemicals se neustále vyvíjí, aby zaručilo kvalitu a spolehlivost dodávaných produktů.

1,2,3-Benztriazol

...

 • Rodina ... (Ostatní chemické produkty)
 • ‎CAS registry number 95-14-7
 • Vzorec C6H5N3

Detail produktu

2-(2-propynyloxy) ethanol

...

 • Rodina ... (Ostatní chemické produkty)
 • ‎CAS registry number 3973-18-0
 • Vzorec C5H8O2

Detail produktu

3-(1-pyridin)-1-propansulfonát (PPS)

...

 • Rodina ... (Ostatní chemické produkty)
 • ‎CAS registry number 15471-17-7
 • Vzorec C8H11NO3S

Detail produktu

Amoniak 20%

...

 • Rodina ... (Ostatní chemické produkty)
 • ‎CAS registry number 1336-21-6
 • Vzorec H5NO

Amoniak je sloučenina na bázi vodíku a dusíku a vyznačuje se velmi silným zápachem. Podílí se na výživových potřebách organismů a je považován za předchůdce hnojiv. Amoniak se používá pro syntézu mnoha farmaceutických produktů a také jako přísada do čistících prostředků. Přestože se nachází hojně i v přírodě a běžně se používá, patří mezi žiraviny a ve své koncentrované formě může být velmi nebezpečný.

Detail produktu

Jak vám můžeme pomoci?

Požádejte o nabídku nebo více informací a naši pracovníci vás budou co nejdříve kontaktovat.

Kontakt

Benzalaceton

...

 • Rodina ... (Ostatní chemické produkty)
 • ‎CAS registry number 122-57-6
 • Vzorec C10H10O

Benzalaceton je meziprodukt ve výrobě zjasňovačů pro pokovování zinkem.

Detail produktu

Bezkyslíkatá Měď

Cu

 • Rodina Cu (Měď)
 • ‎CAS registry number 7440-50-8
 • Vzorec Cu

Měď ve formě měděných klipsů má celou řadu výhod: jednoduchou povrchovou strukturu; povrch anod postrádající tření; jsou kompletně rozpustitelné v kyselých lázních a urychlují proces kalení. Bezkyslíkaté měděné klipsy rychle vytvoří souvislý film než mohou být použity v další lázni.

Detail produktu

Bismut Citrát

Bi

 • Rodina Bi (Bismut)
 • ‎CAS registry number 813-93-4
 • Vzorec C6H8O7.Bi

Bismut citrát je sůl kyseliny citronové.

Detail produktu

Bismut kov

Bi

 • Rodina Bi (Bismut)
 • ‎CAS registry number 7440-69-9
 • Vzorec Bi

Detail produktu

Jak vám můžeme pomoci?

Požádejte o nabídku nebo více informací a naši pracovníci vás budou co nejdříve kontaktovat.

Kontakt

Butylhydroxytoluen - BHT

...

 • Rodina ... (Ostatní chemické produkty)
 • ‎CAS registry number 128-37-0
 • Vzorec C15H24O

Butylovaný hydroxytoluen (BHT) je chemická sloučenina ze skupiny toluenových derivátů. Je velmi užitečné díky svým antioxidačním vlastnostem. Látka je průmyslově vyráběna a používána, ale nenastává v přírodě. Evropské a americké Orgány umožňují použití drobných stop jako doplňkové látky.

Detail produktu

Chlorid Amonný

...

 • Rodina ... (Ostatní chemické produkty)
 • ‎CAS registry number 12125-02-9
 • Vzorec NH4Cl

Chlorid amonný je anorganická látka známá taktéž pod názvem salmiak. Tato sůl se průmyslově vyrábí reakcí amoniaku s kyselinou chlorovodíkovou.

Detail produktu

Chlorid Cínatý

Sn

 • Rodina Sn (Cín)
 • ‎CAS registry number 7772-99-8
 • Vzorec SnCl2

Chlorid cínatý dihydrát se připraví účinkem suchého plynného chlorovodíku na kovovém cínu.

Detail produktu

Chlorid Cínatý dihydrát

Sn

 • Rodina Sn (Cín)
 • ‎CAS registry number 10025-69-1
 • Vzorec SnCl2.2H2O

Chlorid cínatý dihydrát je hydratovaná forma chloridu cínatého. Díky své chemické stabilitě se hojně využívá v mnoha průmyslových odvětvích.

Detail produktu

Jak vám můžeme pomoci?

Požádejte o nabídku nebo více informací a naši pracovníci vás budou co nejdříve kontaktovat.

Kontakt

Chlorid Cínatý roztok

Sn

 • Rodina Sn (Cín)
 • ‎CAS registry number 7772-99-8
 • Vzorec SnCl2.2H2O

Tento produkt je roztok chloridu cínu obsahující malé procento kyseliny chlorovodíkové.

Detail produktu

Chlorid Inditý Bezvodý

In

 • Rodina In (Indium)
 • ‎CAS registry number 10025-82-8
 • Vzorec InCI3

Detail produktu

Chlorid kobaltnatý

Co

 • Rodina Co (Kobalt)
 • ‎CAS registry number 7791-13-1
 • Vzorec CoCl2.6H2O

Detail produktu

Chlorid měďnatý

Cu

 • Rodina Cu (Měď)
 • ‎CAS registry number 10125-13-0
 • Vzorec CuCl2.2H20

Detail produktu

Jak vám můžeme pomoci?

Požádejte o nabídku nebo více informací a naši pracovníci vás budou co nejdříve kontaktovat.

Kontakt

Chlorid Měďnatý roztok

Cu

 • Rodina Cu (Měď)
 • ‎CAS registry number 1344-67-8
 • Vzorec Cl2Cu

Roztoky chloridu měďnatého jsou kapalné roztoky se střední až silnou koncentrací chloridu měďnatého. Tento produkt je vynikajícím zdrojem chloridu mědi pro aplikace vyžadující rozpustné materiály.

Detail produktu

Chlorid nikelnatý

Ni

 • Rodina Ni (Nikl)
 • ‎CAS registry number 7791-20-0
 • Vzorec NiCl2.6H2O

Detail produktu

Chlorid vanaditý

V

 • Rodina V (Vanad)
 • ‎CAS registry number 7718-98-1
 • Vzorec VCI3

Detail produktu

Chlorid zinečnatý

Zn

 • Rodina Zn (Zinek)
 • ‎CAS registry number 7646-85-7
 • Vzorec ZnCl2

Detail produktu

Jak vám můžeme pomoci?

Požádejte o nabídku nebo více informací a naši pracovníci vás budou co nejdříve kontaktovat.

Kontakt

Cíničitan draselný

Sn

 • Rodina Sn (Cín)
 • ‎CAS registry number 12027-61-1
 • Vzorec K2Sn(OH)6

Detail produktu

Cíničitan sodný

Sn

 • Rodina Sn (Cín)
 • ‎CAS registry number 12027-70-2
 • Vzorec Na2SnO3.3H2O

Detail produktu

Citrát Triamonný

...

 • Rodina ... (Ostatní chemické produkty)
 • ‎CAS registry number 3458-72-8
 • Vzorec C6H17N3O7

Citrát triamonný je triamonná sůl kyseliny citronové, která vzniká úplnou neutralizací kyseliny citronové s ryzím hydroxidem amonným.

Detail produktu

Citronan amonno-železitý (hnědý)

...

 • Rodina ... (Ostatní chemické produkty)
 • ‎CAS registry number 1185-57-5
 • Vzorec C6H8O7.Fe.NH3

Citronan amonno-železitý má formu červených až hnědých vloček. Je rozpustný ve vodě, nerozpustný v alkoholech. Uplatňuje se především v medicíně a veterinárním lékařství.

Detail produktu

Jak vám můžeme pomoci?

Požádejte o nabídku nebo více informací a naši pracovníci vás budou co nejdříve kontaktovat.

Kontakt

Cobaltum(2+)-disulfamát roztok

Co

 • Rodina Co (Kobalt)
 • ‎CAS registry number 14017-41-5
 • Vzorec Co.2H3NO3S

Detail produktu

DEP 151

...

 • Rodina ... (Ostatní chemické produkty)
 • ‎CAS registry number 4079-68-9
 • Vzorec C7H13N

DEP 151 je meziprodukt ve výrobě zjasňovačů pro pokovování niklem.

Detail produktu

Depolarizované niklové anody

Ni

 • Rodina Ni (Nikl)
 • ‎CAS registry number 7440-02-0
 • Vzorec Ni

Depolarizované niklové anody se využívají především pro galvanické pokovování s cílem zabránit korozi materiálu, zejména u slitin železa.

Detail produktu

Dikyanozlatňan Draselný

...

 • Rodina ... (Ostatní chemické produkty)
 • ‎CAS registry number 13967-50-5
 • Vzorec K[Au(CN)2]

Dikyanozlatňan draselný je kov anorganického původu získaný z kyanidu. Tento kov se vyrábí úpravou kyanovodíku vodným roztokem hydroxidu draselného a následným odpařením roztoku.

Detail produktu

Jak vám můžeme pomoci?

Požádejte o nabídku nebo více informací a naši pracovníci vás budou co nejdříve kontaktovat.

Kontakt

Draselná sůl kyseliny methandisulfonové

...

 • Rodina ... (Ostatní chemické produkty)
 • ‎CAS registry number 6291-65-2
 • Vzorec CH2O6S2K2

Dipotassium methanedisulphonate se používá jako katalyzátor/akcelerátor při chromování.

Detail produktu

Dusičnan kobaltnatý

Co

 • Rodina Co (Kobalt)
 • ‎CAS registry number 10026-22-9
 • Vzorec Co(NO3)2.6H2O

Dusičnan kobaltnatý je kobaltnatá sůl, která se připravuje rozpouštěním uhličitanu kobaltnatého v kyselině dusičné. Při pokojové teplotě se jeví jako pevná červenohnědá látka se slabým zápachem. Může krystalizovat jako hexahydrát. Dusičnan kobaltnatý je sloučenina škodlivá, může vyvolat alergickou reakci.

Detail produktu

Dusičnan lithný

Li

 • Rodina Li (Lithium)
 • ‎CAS registry number 7790-69-4
 • Vzorec LiNO3

Detail produktu

Dusičnan nikelnatý (krystaly)

Ni

 • Rodina Ni (Nikl)
 • ‎CAS registry number 13478-00-7
 • Vzorec Ni(NO3).6H2O

Nádoby s dusičnanem nikelnatým musí být pevně zataveny a uskladněny na suchém a chladném místě. Vzhledem k výbušnosti dusičnanu nikelnatého se doporučuje zabránit jeho kontaktu s oxidovatelnými látkami.

Detail produktu

Jak vám můžeme pomoci?

Požádejte o nabídku nebo více informací a naši pracovníci vás budou co nejdříve kontaktovat.

Kontakt

Dusičnan nikelnatý (roztok)

Ni

 • Rodina Ni (Nikl)
 • ‎CAS registry number 13478-00-7
 • Vzorec Ni(NO3).6H2O

Detail produktu

Dusičnan Olovnatý

Pb

 • Rodina Pb (Olovo)
 • ‎CAS registry number 10099-74-8
 • Vzorec Pb(NO3)2

Dusičnan olovnatý se hojně využívá při povrchové úpravě kovů.

Detail produktu

Dusičnan Stříbrný

...

 • Rodina ... (Ostatní chemické produkty)
 • ‎CAS registry number 7761-88-8
 • Vzorec AgNO3

Dusičnan stříbrný je jednosložková látka, kterou lze připravit reakcí stříbra s kyselinou dusičnou.

Detail produktu

Dusičnan Stříbrný roztok 50%

...

 • Rodina ... (Ostatní chemické produkty)
 • ‎CAS registry number 7761-88-8
 • Vzorec AgNO3

Roztok vzniká zředěním dusičnanu stříbrného s vodou.

Detail produktu

Jak vám můžeme pomoci?

Požádejte o nabídku nebo více informací a naši pracovníci vás budou co nejdříve kontaktovat.

Kontakt

Elektrolytická Měď

Cu

 • Rodina Cu (Měď)
 • ‎CAS registry number 7440-50-8
 • Vzorec Cu

Měď ve formě měděných klipsů má celou řadu výhod: jednoduchou povrchovou strukturu; povrch anod postrádající tření; jsou kompletně rozpustitelné v kyselých lázních a urychlují proces kalení. Bezkyslíkaté měděné klipsy rychle vytvoří souvislý film než mohou být použity v další lázni.

Detail produktu

Fluorid Amonný

...

 • Rodina ... (Ostatní chemické produkty)
 • ‎CAS registry number 12125-01-8
 • Vzorec FH4N

Fluorid amonný je anorganická sloučenina, která vzniká reakcí amoniaku a fluorovodíku.

Detail produktu

Fluorid lithný

Li

 • Rodina Li (Lithium)
 • ‎CAS registry number 7789-24-4
 • Vzorec LiF

Detail produktu

Fluorid Nikelnatý 32%

Ni

 • Rodina Ni (Nikl)
 • ‎CAS registry number 13940-83-5
 • Vzorec NIF2.4H2O

Fluorid nikelnatý je dodáván ve formš zeleného prášku. Na rozdíl od ostatních fluoridů je vůči oxidaci látkou stabilní.

Detail produktu

Jak vám můžeme pomoci?

Požádejte o nabídku nebo více informací a naši pracovníci vás budou co nejdříve kontaktovat.

Kontakt

Fosfornan Sodný Monohydrát

...

 • Rodina ... (Ostatní chemické produkty)
 • ‎CAS registry number 10039-56-2
 • Vzorec NaH2PO2.H2O

Fosfornan sodný (NaPO2H2, také známý jako fosfinát sodný) je sodná sůl kyseliny fosforné a často se vyskytuje jako monohydrát, NaPO2H2 · H2O.

Detail produktu

Fosforová Měď

Cu

 • Rodina Cu (Měď)
 • ‎CAS registry number 7440-50-8
 • Vzorec Cu

Měď ve formě měděných klipsů má celou řadu výhod: jednoduchou povrchovou strukturu; povrch anod postrádající tření; jsou kompletně rozpustitelné v kyselých lázních a urychlují proces kalení. Bezkyslíkaté měděné klipsy rychle vytvoří souvislý film než mohou být použity v další lázni.

Detail produktu

Hexaammonium Wolframate

W

 • Rodina W (Wolfram)
 • ‎CAS registry number 12028-48-7
 • Vzorec H4N.1/6H2O40W12

Hexaammonium-wolframate je chemická látka wolframu, velmi známá také pod názvem AMT, ve formě velmi dobře rozpustných hydratovaných krystalů.

Detail produktu

Hexahydroxoantimoničnan Sodný

Sb

 • Rodina Sb (Antimon)
 • ‎CAS registry number 33908-66-6
 • Vzorec NaSbO3.3H2O

Hexahydroxoantimoničnan sodný je sodná sůl hypotetické antimonové kyseliny H3SbO4.

Detail produktu

Jak vám můžeme pomoci?

Požádejte o nabídku nebo více informací a naši pracovníci vás budou co nejdříve kontaktovat.

Kontakt

Hydrogenfluorid Amonný

...

 • Rodina ... (Ostatní chemické produkty)
 • ‎CAS registry number 1341-49-7
 • Vzorec F2H5N

Hydrogenfluorid amonný je anorganická sloučenina. Vyrábí se z amoniaku a kyseliny fluorovodíkové. Tato bezbarvá sůl se používá ve sklářském průmyslu a jako meziprodukt pro získání kyseliny fluorovodíkové.

Detail produktu

Hydroxid kobaltnatý

Co

 • Rodina Co (Kobalt)
 • ‎CAS registry number 21041-93-0
 • Vzorec Co(OH)2

Detail produktu

Hydroxid lithný

Li

 • Rodina Li (Lithium)
 • ‎CAS registry number 1310-66-3
 • Vzorec LiOH.H2O

Hydroxid lithný je bílý krystalický prášek; je rozpustný ve vodě, méně rozpustný v etylalkoholu a etheru. Hydroxid lithný je široce používán při získávání solí z lithia a při přípravě lithiových mýdel. Tato látka je také výborným katalyzátorem při esterifikaci. Své využití nachází také při výrobě alkalických baterií a v keramickém průmyslu. V případě kontaktu s pokožkou doporučujeme opláchnout postižené místo dostatečným množstvím vody, protože hydroxid lithný je látka velmi škodlivá a může dráždit pokožku i sliznice.

Detail produktu

Hydroxid měďnatý

Cu

 • Rodina Cu (Měď)
 • ‎CAS registry number 20427-59-2
 • Vzorec Cu(OH)2

Hydroxid měďnatý je látka na vzduchu poměrně stabilní, při teplotách přesahujících 100°C se lehce rozkládá.

Detail produktu

Jak vám můžeme pomoci?

Požádejte o nabídku nebo více informací a naši pracovníci vás budou co nejdříve kontaktovat.

Kontakt

Hydroxid nikelnatý

Ni

 • Rodina Ni (Nikl)
 • ‎CAS registry number 12054-48-7
 • Vzorec Ni(OH)2

Detail produktu

Indium (3+) Trisulphamate

In

 • Rodina In (Indium)
 • ‎CAS registry number 66027-93-8
 • Vzorec In(H2NSO3)3

Indium (3+) trisulphamate se hojně využívá jako lázeň při pokovování indiem a to především z následujících důvodů: a) je stabilní a snadno se zpracovává, b)jeho využití nezvyžaduje použití jiných nákladných přísad pro pokovování; v případě, že pH roztoku překročí 3,5, jedinou požadovanou přísadou je kyselina sulfamová, c) má sníženou toxicitu.

Detail produktu

Jod

I

 • Rodina I (Jod)
 • ‎CAS registry number 7553-56-2
 • Vzorec I2

Detail produktu

Jodičnan draselný FCC

I

 • Rodina I (Jod)
 • ‎CAS registry number 7758-05-6
 • Vzorec KIO3

Jodičnan draselný při zahřívání plamenem vykazuje typickou purpurovou barvu indikující přítomnost draslíku.

Detail produktu

Jak vám můžeme pomoci?

Požádejte o nabídku nebo více informací a naši pracovníci vás budou co nejdříve kontaktovat.

Kontakt

Jodičnan sodný

I

 • Rodina I (Jod)
 • ‎CAS registry number 7681-55-2
 • Vzorec NaIO3

Detail produktu

Jodičnan vápenatý bezvodý

I

 • Rodina I (Jod)
 • ‎CAS registry number 7789-80-2
 • Vzorec Ca(IO3)2

Detail produktu

Jodid draselný

I

 • Rodina I (Jod)
 • ‎CAS registry number 7681-11-0
 • Vzorec KI

Detail produktu

Jodid draselný

I

 • Rodina I (Jod)
 • ‎CAS registry number 7681-11-0
 • Vzorec KI

Detail produktu

Jak vám můžeme pomoci?

Požádejte o nabídku nebo více informací a naši pracovníci vás budou co nejdříve kontaktovat.

Kontakt

Jodid draselný

I

 • Rodina I (Jod)
 • ‎CAS registry number 7681-11-0
 • Vzorec KI

Detail produktu

Jodid Měďný

Cu

 • Rodina Cu (Měď)
 • ‎CAS registry number 7681-65-4
 • Vzorec Cul

Detail produktu

Jodid měďný

I

 • Rodina I (Jod)
 • ‎CAS registry number 7681-65-4
 • Vzorec Cul

Detail produktu

Jodid sodný

I

 • Rodina I (Jod)
 • ‎CAS registry number 7681-82-5
 • Vzorec NaI

Jodid sodný má vzhled čtvercových krystalků nebo krystalického prášku, který má na vzduchu a na světle tendenci žloutnout jako důsledek na reakci jodu. Při zahřívání plamenem získává žlutou barvu.

Detail produktu

Jak vám můžeme pomoci?

Požádejte o nabídku nebo více informací a naši pracovníci vás budou co nejdříve kontaktovat.

Kontakt

Jodistan sodný

I

 • Rodina I (Jod)
 • ‎CAS registry number 7790-28-5
 • Vzorec NaIO4

Detail produktu

Kadmium

Cd

 • Rodina Cd (Kadmium)
 • ‎CAS registry number 7440-43-9
 • Vzorec Cd

Kadmium je těžký kov, který se v přírodě vyskytuje jako příměs rud zinku a někdy i olova, z nichž se také společně získává.

Detail produktu

Karbid křemíku

...

 • Rodina ... (Ostatní chemické produkty)
 • ‎CAS registry number 409-21-2
 • Vzorec CSI

Karbid křemíku je sloučenina chemicky velmi stabilní, nereaguje s kyselinou dusičnou, sírovou ani chlorovodíkovou. Díky své tvrdosti se používá jako brusivo pevných i flexibilních materiálů. Dále pak slouží při zpracování kovových materiálů, které mají nízkou odolnost vůči tahu.

Detail produktu

Karbidy wolframu

W

 • Rodina W (Wolfram)
 • ‎CAS registry number 12070-12-1
 • Vzorec WC, W2C

Wolfram tvoří s uhlíkem dvě sloučeniny: karbid wolframu a semikarbid wolframu, které se připravují použitím kovového prášku.

Detail produktu

Jak vám můžeme pomoci?

Požádejte o nabídku nebo více informací a naši pracovníci vás budou co nejdříve kontaktovat.

Kontakt

Kobalt (Kov)

Co

 • Rodina Co (Kobalt)
 • ‎CAS registry number 7440-48-4
 • Vzorec Co

Kobalt je tvrdý kov s typickým šedým zabarvením, který při vysokých teplotách ztrácí feromagnetické vlastnosti a stává se z něj kov kujný. V hydratované podobě původně namodralý kobalt získává růžovou barvu. Kobalt je kov v přírodě poměrně rozšířený a vždy se vyskytuje v kombinaci s jinými kovy.

Detail produktu

Kyanid Stříbrný 80,5%

...

 • Rodina ... (Ostatní chemické produkty)
 • ‎CAS registry number 506-64-9
 • Vzorec AgCN

Kyanid stříbrný je chemická sloučenina, která vzniká zpracováním roztoků obsahujících stříbro s kyanidem.

Detail produktu

Kyselina 2-hydroxypropanová

...

 • Rodina ... (Ostatní chemické produkty)
 • ‎CAS registry number 50-21-5
 • Vzorec C3H6O3

Kyselina 2-hydroxypropanová je nažloutlá sirupovitá kapalina s tendencí absorbovat vodu. Známá také pod názvem kyselina 2-hydroxypropionová je přítomna v kyselém mléce, másle, žaludečních šťávách či v mozku. Jako látka vzniká mléčnou fermentací cukrů, ale je možné ji vyrobit i synteticky.

Detail produktu

Kyselina Fosfomolybdenová

Mo

 • Rodina Mo (Molybden)
 • ‎CAS registry number 51429-74-4
 • Vzorec H3PMo12O40 xH2O

Kyselina fosfomolybdenová známá také jako PMA je jednou ze složek Massonova trichromu.

Detail produktu

Jak vám můžeme pomoci?

Požádejte o nabídku nebo více informací a naši pracovníci vás budou co nejdříve kontaktovat.

Kontakt

Kyselina Fosfowolframová

W

 • Rodina W (Wolfram)
 • ‎CAS registry number 12501-23-4
 • Vzorec H3PW12O40 xH2O

Kyselina fosfowolframová (PTA) je běžně přítomná jako dehydratovaná látka. EPTA je název etanolového roztoku kyseliny fosfowolframové používaného v biologii.

Detail produktu

Kyselina Hexafluor Zirkoničitá

Zn

 • Rodina Zn (Zinek)
 • ‎CAS registry number 12021-95-3
 • Vzorec H2ZrF6

Kyselina hexafluor zirkoničitá je roztok dihydrogenu hexafluorozirkonátu, který obsahuje malé procento fluorovodíku.

Detail produktu

Kyselina Křemičitowolframová

W

 • Rodina W (Wolfram)
 • ‎CAS registry number 12027-43-9
 • Vzorec H4(W12SiO40) xH2O

Složená kyselina křemičitowolframová je nejčastěji se vyskytující heteropolykyselinou.

Detail produktu

Kyselina Malonová

...

 • Rodina ... (Ostatní chemické produkty)
 • ‎CAS registry number 141-82-2
 • Vzorec HOOC-CH2-COOH

Kyselina malonová je nasycená dikarboxylová kyselina. Tato kyselina vzniká syntézním procesem kyseliny chloroctové. Soli a estery kyseliny malonové jsou malonáty a hrají velmi důležitou roli ve farmaceutickém průmyslu.

Detail produktu

Jak vám můžeme pomoci?

Požádejte o nabídku nebo více informací a naši pracovníci vás budou co nejdříve kontaktovat.

Kontakt

Kyselina Methandisulfonová 50%

...

 • Rodina ... (Ostatní chemické produkty)
 • ‎CAS registry number 503-40-2
 • Vzorec CH4O6S2

Kyselina methandisulfonová se využívá při povrchové úpravě kovů a funguje také jako katalyzátor/akcelerátor při chromování.

Detail produktu

Kyselina methansulfonová

...

 • Rodina ... (Ostatní chemické produkty)
 • ‎CAS registry number 75-75-2
 • Vzorec CH4SO3

Detail produktu

Kyselina molybdenová

Mo

 • Rodina Mo (Molybden)
 • ‎CAS registry number 7782-91-4
 • Vzorec H2MoO4

Detail produktu

Kyselina Silikomolybdenová

...

 • Rodina ... (Ostatní chemické produkty)
 • ‎CAS registry number 11089-20-6
 • Vzorec H4(Mo12SiO40).x H2O

Kyselina silikomolybdenová patří do třídy kyselin složených z kombinace vodíku a kyslíku s některými kovy a nekovy. Tento typ kyselin se používá jako recyklovatelný katalyzátor při chemických reakcích.

Detail produktu

Jak vám můžeme pomoci?

Požádejte o nabídku nebo více informací a naši pracovníci vás budou co nejdříve kontaktovat.

Kontakt

Kyselina sulfosalicylová

...

 • Rodina ... (Ostatní chemické produkty)
 • ‎CAS registry number 97-05-2
 • Vzorec C7H6O6S

Roztok kyseliny sulfosalicylové se používá pro zjištění přítomnosti bílkovin v moči. Tento chemický produkt způsobuje usazování rozpuštěných bílkovin, které je měřeno pomocí stupňů kalnosti. Kyselina sulfosalicylová se používá pro integrální barevné eloxování. V roztoku s vodou se využívá při chemické analýze CAS pro testování sideroforu.

Detail produktu

Kyselina Tetrafluorboritá 50%

...

 • Rodina ... (Ostatní chemické produkty)
 • ‎CAS registry number 16872-11-0
 • Vzorec HBF4

Roztok kyseliny tetrafluorborité vzniká rozpuštěním kyseliny borité ve vodném roztoku kyseliny fluorovodíkové.

Detail produktu

Kyselina wolframová

W

 • Rodina W (Wolfram)
 • ‎CAS registry number 7783-03-1
 • Vzorec H2W04

Kyselina wolframová se získává rozkladem minerálu obsahujícího wolfram vápenatý s kyselinou chlorovodíkovou. Je prakticky nerozpustná ve vodě a ve většině kyselin s výjimkou kyseliny chlorovodíkové. Naopak dobře se rozpouští v alkalických hydroxidech a v amoniaku. Kyselina wolframová se používá v textilním průmyslu při výrobě wolframových vláken, dále pak při výrobě plastů.

Detail produktu

Lithium (kov)

Li

 • Rodina Li (Lithium)
 • ‎CAS registry number 7439-93-2
 • Vzorec Li

Lithium se v přírodě nevyskytuje ve volném stavu, ale jako sloučenina mnoha minerálů. Lithium je látka stříbřitě lesklého vzhledu a na rozdíl od sodíku, který reaguje prudce s vodou, lithium v reakci s vodou nezpůsobuje výbušnost. Lithium se uplaňuje v jaderné energetice a ve farmaceutickém průmyslu při syntéze vitaminu C. Naopak sloučeniny lithia se používají v keramickém a sklářském průmyslu.

Detail produktu

Jak vám můžeme pomoci?

Požádejte o nabídku nebo více informací a naši pracovníci vás budou co nejdříve kontaktovat.

Kontakt

Metavanadičnan amonný

V

 • Rodina V (Vanad)
 • ‎CAS registry number 7803-55-6
 • Vzorec NH4VO3

Metavanadičnan amonný vzniká srážením chloridu amonného a zásaditého roztoku V2O5 nebo se získává průmyslově z minerálů vanaditu. Tato látka je dobře rozpustná v horké vodě a nerozpustná v nasyceném roztoku NH4CL. Metavanadičnan amonný se používá jako katalyzátor pro organické i anorganické sloučeniny a při výrobě barev a nátěrů.

Detail produktu

Metavanadičnan draselný

V

 • Rodina V (Vanad)
 • ‎CAS registry number 13769-43-2
 • Vzorec KVO3

Detail produktu

Metavanadičnan sodný

V

 • Rodina V (Vanad)
 • ‎CAS registry number 13718-26-8
 • Vzorec NaVO3

Detail produktu

Methansulfonan Cínatý

Sn

 • Rodina Sn (Cín)
 • ‎CAS registry number 53408-94-9
 • Vzorec Sn(CH3SO3)2

Methansulfonan cínatý (roztok) je vodný roztok cínu a kyseliny methansulfonové. Dodává se s obsahem cínu 300 g / l.

Detail produktu

Jak vám můžeme pomoci?

Požádejte o nabídku nebo více informací a naši pracovníci vás budou co nejdříve kontaktovat.

Kontakt

Methansulfonan olovnatý

Pb

 • Rodina Pb (Olovo)
 • ‎CAS registry number 17570-76-2
 • Vzorec CH3SO32Pb

informace nedostupná

Detail produktu

Methansulfonát Měďnatý

Cu

 • Rodina Cu (Měď)
 • ‎CAS registry number 5425-36-2
 • Vzorec Cu(CH3SO3)2

Měďnatý methansulfonát je měděná sůl methansulfonové kyseliny CH4O3S. Produkt je dostupný ve vodném roztoku s obsahem Cu ve výši 125 g / l.

Detail produktu

Molybdenan amonný

Mo

 • Rodina Mo (Molybden)
 • ‎CAS registry number 12054-85-2
 • Vzorec (NH4)6Mo7O24.4H2O

Molybdenan amonný se získává krystalizací, rozpouštěním oxidu molybdenového v amoniaku.

Detail produktu

Molybdenan lithný

Li

 • Rodina Li (Lithium)
 • ‎CAS registry number 13568-40-6
 • Vzorec Li2MoO4

Detail produktu

Jak vám můžeme pomoci?

Požádejte o nabídku nebo více informací a naši pracovníci vás budou co nejdříve kontaktovat.

Kontakt

Molybdenan sodný

Mo

 • Rodina Mo (Molybden)
 • ‎CAS registry number 10102-40-6
 • Vzorec Na2MoO4.2H20

Detail produktu

Nikl (kov)

Ni

 • Rodina Ni (Nikl)
 • ‎CAS registry number 7440-02-0
 • Vzorec Ni

Nikl se používá především při elektrolytickém niklování, kdy jsou předměty určené k poniklování (působící jako katoda) vloženy do elektrolytické lázně. Do stejné lázně jsou vloženy tyče kovu, který je určen k niklování a připojí se k anodě. Při spuštění proudu mají kladné ionty niklu tendenci se přemístit směrem k zápornému pólu kde vytváří kovovou vrstvu.

Detail produktu

Nikl (kov)

Ni

 • Rodina Ni (Nikl)
 • ‎CAS registry number 7440-02-0
 • Vzorec Ni

Nikl se používá především při elektrolytickém niklování, kdy jsou předměty určené k poniklování (působící jako katoda) vloženy do elektrolytické lázně. Do stejné lázně jsou vloženy tyče kovu, který je určen k niklování a připojí se k anodě. Při spuštění proudu mají kladné ionty niklu tendenci se přemístit směrem k zápornému pólu kde vytváří kovovou vrstvu.

Detail produktu

Nikl (kov)

Ni

 • Rodina Ni (Nikl)
 • ‎CAS registry number 7440-02-0
 • Vzorec Ni

Nikl se používá především při elektrolytickém niklování, kdy jsou předměty určené k poniklování (působící jako katoda) vloženy do elektrolytické lázně. Do stejné lázně jsou vloženy tyče kovu, který je určen k niklování a připojí se k anodě. Při spuštění proudu mají kladné ionty niklu tendenci se přemístit směrem k zápornému pólu kde vytváří kovovou vrstvu.

Detail produktu

Jak vám můžeme pomoci?

Požádejte o nabídku nebo více informací a naši pracovníci vás budou co nejdříve kontaktovat.

Kontakt

Nikl Prášek (99,9%)

Ni

 • Rodina Ni (Nikl)
 • ‎CAS registry number 7440-02-0
 • Vzorec Ni

Nikl se v přírodě nevyskytuje ve volném stavu, ale jako sloučenina s mnoha dalšími minerály; je to bílý, lesklý a kujný kov. Je stěží rozpustitelný v kyselině sírové, zatímco se lépe rozpouští v kyselině dusičné. Ve formě prášku, známého také jako Raneyův nikl, je velmi účinným katalyzátorem.

Detail produktu

Nikl-sulfamát (krystaly)

Ni

 • Rodina Ni (Nikl)
 • ‎CAS registry number 13770-89-3
 • Vzorec H3NO3S.1/2 Ni

Detail produktu

Nikl-Sulfamát (Roztok)

Ni

 • Rodina Ni (Nikl)
 • ‎CAS registry number 13770-89-3
 • Vzorec Ni(NH2SO3).4H2O

Sulfamát niklu v podobě roztoku patří do kategorie kyselých lázní při elektrodepozici pro separaci niklu. Tato kyselá lázeň obvykle obsahuje soli niklu, v tomto případě nikl sulfamát, který poskytuje dostatečné množství niklu potřebného pro jeho uložení na kov. Vytváří sloučeniny, jako chlorid nikelnatý, který podporuje vazbu anod a nebo vytváří sloučeninu, která má tamponační účinky, neboli zabraňuje změnám PH a udržuje jej beze změny.

Detail produktu

Niklové anody

Ni

 • Rodina Ni (Nikl)
 • ‎CAS registry number 7440-02-0
 • Vzorec Ni

Elektrolytické niklové korunky se využívají hlavně pro galvanické pokovování s cílem zabránit korozi materiálu, zejména u slitin železa.

Detail produktu

Jak vám můžeme pomoci?

Požádejte o nabídku nebo více informací a naši pracovníci vás budou co nejdříve kontaktovat.

Kontakt

Niklové katody

Ni

 • Rodina Ni (Nikl)
 • ‎CAS registry number 7440-02-0
 • Vzorec Ni

Nikl se používá především při elektrolytickém niklování, kdy jsou předměty určené k poniklování (působící jako katoda) vloženy do elektrolytické lázně. Do stejné lázně jsou vloženy tyče kovu, který je určen k niklování a připojí se k anodě. Při spuštění proudu mají kladné ionty niklu tendenci se přemístit směrem k zápornému pólu kde vytváří kovovou vrstvu.

Detail produktu

Octan kobaltnatý

Co

 • Rodina Co (Kobalt)
 • ‎CAS registry number 6147-53-1
 • Vzorec Co(C2H3O2)2.4H2O

Detail produktu

Octan lithný

Li

 • Rodina Li (Lithium)
 • ‎CAS registry number 6108-17-4
 • Vzorec CH3COOLI.2H2O

Detail produktu

Octan manganatý

Mn

 • Rodina Mn (Mangan)
 • ‎CAS registry number 6156-78-1
 • Vzorec Mn(C2H3O2)2.4H2O

Octan manganatý je krystalická látka světle růžové barvy; je dobře rozpustný ve vodě, v etylalkoholu e v metyalkoholu. Uplatňuje se převážně v textilním průmyslu, dále pak v chemickém kde slouží jako přenašeč kyslíku při oxidaci.

Detail produktu

Jak vám můžeme pomoci?

Požádejte o nabídku nebo více informací a naši pracovníci vás budou co nejdříve kontaktovat.

Kontakt

Octan Nikelnatý

Ni

 • Rodina Ni (Nikl)
 • ‎CAS registry number 6018-89-9
 • Vzorec Ni(CH3COO)2.4H2O

Octan nikelnatý je anorganická sloučenina niklu a kyseliny octové. Běžně se vyskytuje ve formě tetrahydrátu. Tato anorganická sloučenina vzniká sloučením niklu nebo uhličitanu nikelnatého a kyseliny octové. Struktura octanu nikelnatého je definována pomocí krystalografie a rentgenových paprsků. Octan nikelnatý je jablkově zelená krystalická látka vyzařující typický zápach kyseliny octové. Je dobře rozpustný ve vodě, ale nerozpustný v alkoholu.

Detail produktu

Olovo (prášek)

Pb

 • Rodina Pb (Olovo)
 • ‎CAS registry number 7439-92-1
 • Vzorec Pb

Detail produktu

Orthofosforečnan nikelnatý roztok

Ni

 • Rodina Ni (Nikl)
 • ‎CAS registry number 10381-36-9
 • Vzorec Ni3O8P2

Detail produktu

Oxid antimonitý

Sb

 • Rodina Sb (Antimon)
 • ‎CAS registry number 1309-64-4
 • Vzorec Sb2O3

Oxid antimonitý je bílá práškovitá látka, která má při zahřívání tendenci žloutnout. Je nerozpustný ve vodě a v kyselině dusičné, lépe rozpustný ve zředěné kyselině sírové a chlorovodíkové.Chlorovodíkový roztok oxidu antimonitého ošetřený sirovodíkem vytváří usazeninu oranžové barvy rozpustnou v sulfidu amonném. Oxid antimonitý, známý také pod názvem Timonox se uplatňuje v chemickém průmyslu pro přípravu antimonidu sodného. Ve sklářském a keramickém průmyslu pak slouží jako pigment nebo kalící činidlo.

Detail produktu

Jak vám můžeme pomoci?

Požádejte o nabídku nebo více informací a naši pracovníci vás budou co nejdříve kontaktovat.

Kontakt

Oxid Arzenitý

...

 • Rodina ... (Ostatní chemické produkty)
 • ‎CAS registry number 1327-53-3
 • Vzorec As2O3

Oxid arzenitý je anorganická sloučenina. Z komerčního hlediska je oxid arsenitý nejdůležitější ze sloučenin na bázi arsenu a používá se jako základ pro další chemické sloučeniny.

Detail produktu

Oxid bismutitý

Bi

 • Rodina Bi (Bismut)
 • ‎CAS registry number 1304-76-3
 • Vzorec Bi2O3

Oxid bismutitý je jedna z nejdůležitějších sloučenin bismutu. V přírodě se vyskytuje ve sloučeninách např. bismitu, získává se spalováním. Oxid bismutitý je žlutý prášek tvořený krystaly čtvercového až kosočtvercového vzhledu. Při zahřívání se zabarvuje do hněda a po vychlazení získává znovu svou původní barvu.

Detail produktu

Oxid chromitý (zelený)

Cr

 • Rodina Cr (Chrom)
 • ‎CAS registry number 1308-38-9
 • Vzorec Cr2O3

Detail produktu

Oxid cínatý

Sn

 • Rodina Sn (Cín)
 • ‎CAS registry number 21651-19-4
 • Vzorec SnO

Detail produktu

Jak vám můžeme pomoci?

Požádejte o nabídku nebo více informací a naši pracovníci vás budou co nejdříve kontaktovat.

Kontakt

Oxid cíničitý

Sn

 • Rodina Sn (Cín)
 • ‎CAS registry number 18282-10-5
 • Vzorec SnO2

Detail produktu

Oxid Erbitý

...

 • Rodina ... (Ostatní chemické produkty)
 • ‎CAS registry number 12061-16-4
 • Vzorec Er203

Oxid erbitý se používá jako surovina pro výrobu pigmentů v keramice a pro barvení nebo odbarvování skla.

Detail produktu

Oxid kademnatý

Cd

 • Rodina Cd (Kadmium)
 • ‎CAS registry number 1306-19-0
 • Vzorec CdO

Detail produktu

Oxid Kobaltnato-Kobaltitý

Co

 • Rodina Co (Kobalt)
 • ‎CAS registry number 1308-06-1
 • Vzorec Co3O4

Oxid Kobaltnato-Kobaltitý je škodlivou alergenní sloučeninou. Je to anorganická sloučenina a většinou se vyskytuje jako tetraoxid trikobaltu. Při pokojové teplotě se uvádí jako černá pevná látka bez zápachu

Detail produktu

Jak vám můžeme pomoci?

Požádejte o nabídku nebo více informací a naši pracovníci vás budou co nejdříve kontaktovat.

Kontakt

Oxid manganatý

Mn

 • Rodina Mn (Mangan)
 • ‎CAS registry number 1344-43-0
 • Vzorec MnO

Detail produktu

Oxid Měďnatý

Cu

 • Rodina Cu (Měď)
 • ‎CAS registry number 1317-38-0
 • Vzorec CuO

Oxid měďnatý vzniká kalcinací hydroxidu nebo dusičnanu měďnatého při teplotě zhruba 300°C. Při vysokých teplotách se snadno redukuje na kov.

Detail produktu

Oxid měďný

Cu

 • Rodina Cu (Měď)
 • ‎CAS registry number 1317-39-1
 • Vzorec Cu2O

Detail produktu

Oxid molybdenový

Mo

 • Rodina Mo (Molybden)
 • ‎CAS registry number 1313-27-5
 • Vzorec MoO3

Detail produktu

Jak vám můžeme pomoci?

Požádejte o nabídku nebo více informací a naši pracovníci vás budou co nejdříve kontaktovat.

Kontakt

Oxid Nikelnatý (Zelený)

Ni

 • Rodina Ni (Nikl)
 • ‎CAS registry number 1313-99-1
 • Vzorec NiO

Oxid nikelnatý je zelený prášek nerozpustný ve vodě, rozpustný v koncetrovaných kyselinách. Používá se především pro přípravu katalyzátorů (oxidace i redukce).

Detail produktu

Oxid Niklitý (Černý)

Ni

 • Rodina Ni (Nikl)
 • ‎CAS registry number 12035-36-8
 • Vzorec Ni2O3

Oxid niklitý (černý) je načernalý prášek prakticky nerozpustný ve vodě a málo rozpustný v chladných kyselinách. Při zahřívání se stává rozpustným v kyselině chlorovodíkové nebo v kyselině sírové. Hojně se užívá pro výrobu akumulátorů Edison a pro přípravu elektrod.

Detail produktu

Oxid Seleničitý

Se

 • Rodina Se (Selen)
 • ‎CAS registry number 7446-08-4
 • Vzorec SeO2

Selenium Dioxide se připravuje oxidací selénu spalováním ve vzduchu, kyselinou dusičnou nebo reakcí s peroxidem vodíku, ale možná nejvhodnější přípravou je dehydratace kyseliny selenové. To je také nejběžnější nalezená sloučenina selenu.

Detail produktu

Oxid Telluričitý

Te

 • Rodina Te (Tellur)
 • ‎CAS registry number 7446-07-3
 • Vzorec TeO2

Tellur je poměrně vzácný prvek; většinou se vyskytuje jako příměs dalších kovů, má značnou afinitu ke zlatu a stříbru. Přidáním kyseliny sírové do alkalického roztoku telluru získáme oxid. Na vzduchu zůstává stabilní a hoří zeleným plamenem vydávajícím bioxid. Reaguje s kyselinami za vzniku tellurových solí.

Detail produktu

Jak vám můžeme pomoci?

Požádejte o nabídku nebo více informací a naši pracovníci vás budou co nejdříve kontaktovat.

Kontakt

Oxid titaničitý

...

 • Rodina ... (Ostatní chemické produkty)
 • ‎CAS registry number 13463-67-7
 • Vzorec TiO2

Oxid titaničitý se vyskytuje ve třech přírodních formách: rutil, anatas a brookit. Důsledkem nečistot přítomných v krystalu jsou všechny tyto formy barevné. Nejběžnější z nich je rutil: každý atom titanu je osmistěnně obklopen šesti atomy kyslíku. Anatas má také tetragonální strukturu, vzhledem k rutilu značně protáhlou. Naopak brookit se vyskytuje jako kosočtverečný minerál.

Detail produktu

Oxid vanadičný

V

 • Rodina V (Vanad)
 • ‎CAS registry number 1314-62-1
 • Vzorec V2O5

Detail produktu

Oxid vanaditý

V

 • Rodina V (Vanad)
 • ‎CAS registry number 1314-34-7
 • Vzorec V2O3

Detail produktu

Oxid wolframový

W

 • Rodina W (Wolfram)
 • ‎CAS registry number 1314-35-8
 • Vzorec WO3

Detail produktu

Jak vám můžeme pomoci?

Požádejte o nabídku nebo více informací a naši pracovníci vás budou co nejdříve kontaktovat.

Kontakt

Oxid zinečnatý

Zn

 • Rodina Zn (Zinek)
 • ‎CAS registry number 1314-222-5
 • Vzorec ZnO

Detail produktu

PPS-OH

...

 • Rodina ... (Ostatní chemické produkty)
 • ‎CAS registry number 3918-73-8
 • Vzorec C8H11NO4S

Detail produktu

PVP-I

I

 • Rodina I (Jod)
 • ‎CAS registry number 10025-82-8
 • Vzorec C6H9NOnxl

Jodovaný Povidon je nejběžnějším rozpustným derivátem india. Indium rychle reaguje s chlórem za vzniku chloridu. Jedná se o Lewisovu kyselinu používanou při acylačních reakcích, jako jsou Friedel-Crafts a Diels-Alder.

Detail produktu

Pyrofosforečnan diměďnatý

Cu

 • Rodina Cu (Měď)
 • ‎CAS registry number 10102-90-6
 • Vzorec Cu2P2O7

Detail produktu

Jak vám můžeme pomoci?

Požádejte o nabídku nebo více informací a naši pracovníci vás budou co nejdříve kontaktovat.

Kontakt

Rhenistan Amonný

Re

 • Rodina Re (Rhenium)
 • ‎CAS registry number 13598-65-7
 • Vzorec NH4ReO4

Rhenistan amonný je nejčastější formou léčby reninu a je dostupný v katalogu chemických produktů společnosti Todini v různých čistkách.

Detail produktu

Rhenium Kovový Prášek a Pelety

Re

 • Rodina Re (Rhenium)
 • ‎CAS registry number 7440-15-5
 • Vzorec Re

Rhenium je vzácný kov a není ve volném stavu. Rhenium je vysoce odolný proti neoxidujícím kyselinám a při vysokých teplotách.

Detail produktu

Rtuť 99,99%

...

 • Rodina ... (Ostatní chemické produkty)
 • ‎CAS registry number 7439-97-6
 • Vzorec Hg

Rtuť je těžký kov stříbřitě bílé barvy. Při pokojové teplotě je to prvek kapalný, má tendenci zamrzat při velmi nízkých teplotách (-38,83 °C). Rtuť nemá žádný zápach a nereaguje s většinou kyselin. Tento kov, známý také pod názvem "tekuté stříbro"" může v kombinaci s jinými chemikáliemi tvořit organické nebo anorganické sloučeniny. "

Detail produktu

Sacharin Sodný

...

 • Rodina ... (Ostatní chemické produkty)
 • ‎CAS registry number 128-44-9
 • Vzorec C7H4NNaO3S.2H2O

Sacharin sodný je umělé sladidlo, které je zhruba 300 až 400 krát sladší než sacharóza nebo běžný stolní cukr, ale nemá žádný energetický obsah. Sacharin sodný po požití nechává kovovou pachuť, zejména při vysokých koncentracích. Používá se k oslazení výrobků jako jsou nápoje, bonbóny, sušenky, léky a zubní pasta.

Detail produktu

Jak vám můžeme pomoci?

Požádejte o nabídku nebo více informací a naši pracovníci vás budou co nejdříve kontaktovat.

Kontakt

Selen Prášek (99,5%)

Se

 • Rodina Se (Selen)
 • ‎CAS registry number 7782-49-2
 • Vzorec Se

Selen se vyskytuje v přírodě především ve spojení se sírou. Existuje v různých formách: pevné, kapalné či plynné.

Detail produktu

Selen Prášek (99,9%)

Se

 • Rodina Se (Selen)
 • ‎CAS registry number 7782-49-2
 • Vzorec Se

Selen se vyskytuje v přírodě především ve spojení se sírou. Existuje v různých formách: pevné, kapalné či plynné.

Detail produktu

Selenan Sodný

Se

 • Rodina Se (Selen)
 • ‎CAS registry number 13410-01-0
 • Vzorec Na2SeO4

Selenan sodný je sůl kyseliny selenové. Tato látka je často přidávána do hnojiv, čímž je obohacuje o selen.

Detail produktu

Seleničitan barnatý

Se

 • Rodina Se (Selen)
 • ‎CAS registry number 13718-59-7
 • Vzorec BaSeO3

Detail produktu

Jak vám můžeme pomoci?

Požádejte o nabídku nebo více informací a naši pracovníci vás budou co nejdříve kontaktovat.

Kontakt

Seleničitan Sodný (45%)

Se

 • Rodina Se (Selen)
 • ‎CAS registry number 10102-18-8
 • Vzorec Na2SeO3

Seleničitan sodný je nejběžnější vodou rozpustná sloučenina selenu. Sodium Selenite se obvykle připravuje reakcí oxidu seleničitého s hydroxidem sodným.

Detail produktu

Selenitičan Zinečnatý

Se

 • Rodina Se (Selen)
 • ‎CAS registry number 13597-46-1
 • Vzorec ZnSeO3

Selenitičan zinečnatý je zinečnatá sůl kyseliny selenové H2SeO3.

Detail produktu

Síran cínatý

Sn

 • Rodina Sn (Cín)
 • ‎CAS registry number 7488-55-3
 • Vzorec SnSO4

Detail produktu

Síran Inditý

In

 • Rodina In (Indium)
 • ‎CAS registry number 13464-82-9
 • Vzorec IN2SO43

Síran inditý je chemická sloučenina vyrobená z kovového india nebo jeho oxidu v kombinaci s kyselinou sírovou.

Detail produktu

Jak vám můžeme pomoci?

Požádejte o nabídku nebo více informací a naši pracovníci vás budou co nejdříve kontaktovat.

Kontakt

Síran Kobaltnatý

Co

 • Rodina Co (Kobalt)
 • ‎CAS registry number 10026-24-1
 • Vzorec Co(SO4).7H2O

Kobaltová Skalice je jednou z nejběžněji dostupných solí kobaltu, které reagují jako kyseliny k neutralizaci bází

Detail produktu

Síran kobaltnatý (krmný)

Co

 • Rodina Co (Kobalt)
 • ‎CAS registry number 10026-24-1
 • Vzorec Co(SO4).7H2O

Detail produktu

Síran měďnatý

Cu

 • Rodina Cu (Měď)
 • ‎CAS registry number 7758-99-8
 • Vzorec CuSO4.5H2O

Detail produktu

Síran nikelnatý

Ni

 • Rodina Ni (Nikl)
 • ‎CAS registry number 10101-97-0
 • Vzorec NiSO4.6H2O

Detail produktu

Jak vám můžeme pomoci?

Požádejte o nabídku nebo více informací a naši pracovníci vás budou co nejdříve kontaktovat.

Kontakt

Síran Nikelnatý roztok

Ni

 • Rodina Ni (Nikl)
 • ‎CAS registry number 7786-81-4
 • Vzorec NISO4.XH2O

Roztoky síranu nikelnatého jsou středně až vysoce koncentrované roztoky, tudíž jsou vynikajícím zdrojem síranu nikelnatého pro aplikace, které vyžadují solubilizované materiály.

Detail produktu

Síran Vanadylu roztok

...

 • Rodina ... (Ostatní chemické produkty)
 • ‎CAS registry number 27774-13-6
 • Vzorec VSO5

Vanadyl sulfát je komplexní sloučenina vanadu, je to síran kovů. Roztok síranu vanadylu působí jako katalyzátor a používá se jako surovina ve farmaceutickém průmyslu, při povrchové úpravě kovů a u polymerů.

Detail produktu

Sodná sůl kyseliny methandisulfonové

...

 • Rodina ... (Ostatní chemické produkty)
 • ‎CAS registry number 5799-70-3
 • Vzorec CH2O6S2Na22H2O

Sodná sůl kyseliny methandisulfonové se používá jako katalyzátor/akcelerátor při chromování.

Detail produktu

Šťavelan Diamonný monohydrát

...

 • Rodina ... (Ostatní chemické produkty)
 • ‎CAS registry number 6009-70-7
 • Vzorec NH4-OOC-COO-NH4H2O

Šťavelan diamonný monohydrát je šťavelanová sůl obsahující amonium.

Detail produktu

Jak vám můžeme pomoci?

Požádejte o nabídku nebo více informací a naši pracovníci vás budou co nejdříve kontaktovat.

Kontakt

Sulfid kademnatý

Cd

 • Rodina Cd (Kadmium)
 • ‎CAS registry number 1306-23-6
 • Vzorec CdS

Sulfid kademnatý se v přírodě vyskytuje v podobě nerostů a jako látka existuje ve formě krystalické i amorfní. Amorfní forma sulfidu kademnatého je žluté, oranžové nebo hnědé barvy. Existuje celá řada kademnatých pigmentů, které jsou cenné pro svou dobrou tepelnou stabilitu a odolnost vůči zásadám, ale jsou málo odolné vůči kyselinám.

Detail produktu

Sulfid molybdeničitý

Mo

 • Rodina Mo (Molybden)
 • ‎CAS registry number 1317-33-5
 • Vzorec MoS2

Sulfid molybdeničitý se v přírodě nachází ve formě rudy molybdenu a vzhledově je velmi podobný grafitu.

Detail produktu

Teluričitan sodný

Te

 • Rodina Te (Tellur)
 • ‎CAS registry number 10102-20-2
 • Vzorec Na2TeO3

Detail produktu

TEPA

...

 • Rodina ... (Ostatní chemické produkty)
 • ‎CAS registry number 90640-66-7
 • Vzorec C6H12N3OP

TEPA je organická látka složená z více složek včetně aminů, amidů, imidazilonů a to v různém množství. Tyto látky mohou být výsledkem chemické reakce mezi mastnými kyselinami, dimerizovanými mastnými kyselinami a polyethylenpolyaminy. Tetraethylenpentamin je považován za látku UVCB (tzn. látka s proměnlivým nebo neznámým složením).

Detail produktu

Jak vám můžeme pomoci?

Požádejte o nabídku nebo více informací a naši pracovníci vás budou co nejdříve kontaktovat.

Kontakt

Todox

Mo

 • Rodina Mo (Molybden)
 • ‎CAS registry number 86089-09-0
 • Vzorec MoO3

Molybdenum sulfide se používá jako katalyzátor při odsíření a je také surovinou při výrobě pigmentů a fritů v keramice.

Detail produktu

Uhličitan Kademnatý

Cd

 • Rodina Cd (Kadmium)
 • ‎CAS registry number 513-78-0
 • Vzorec CdCO3

Uhličitan kademnatý je minerál, známý také jako otavit, který byl poprvé popsán v Namibii v roce 1906. Většina cadmium carbonate se dnes získává jako vedlejší produkt zinku.

Detail produktu

Uhličitan kobaltnatý

Co

 • Rodina Co (Kobalt)
 • ‎CAS registry number 513-79-1
 • Vzorec CoCO3

Detail produktu

Uhličitan lithný

Li

 • Rodina Li (Lithium)
 • ‎CAS registry number 554-13-2
 • Vzorec Li2CO3

Detail produktu

Jak vám můžeme pomoci?

Požádejte o nabídku nebo více informací a naši pracovníci vás budou co nejdříve kontaktovat.

Kontakt

Uhličitan manganatý

Mn

 • Rodina Mn (Mangan)
 • ‎CAS registry number 598-62-9
 • Vzorec MnCO3

Detail produktu

Uhličitan měďnatý

Cu

 • Rodina Cu (Měď)
 • ‎CAS registry number 12069-69-1
 • Vzorec CuCO3.Cu(OH)2

Detail produktu

Uhličitan Nikelnatý (Pasta)

Ni

 • Rodina Ni (Nikl)
 • ‎CAS registry number 12607-70-4
 • Vzorec Ni3CO3(OH)4

Karbonátová pasta niklu reaguje rychleji než prášek a používá se jako prostředek pro úpravu pH pro roztoky niklu.

Detail produktu

Uhličitan Nikelnatý (Prášek)

Ni

 • Rodina Ni (Nikl)
 • ‎CAS registry number 3333-67-3
 • Vzorec NICO3

Uhličitan nikelnatý ve formě prášku je krystalická látka s typickým zeleným zabarvením. Je nerozpustný ve vodě, ale poměrně dobře se rozpouští v kyselinách. Při redukci uhličitanu nikelnatého vodíkem (za teploty vyšší než 300°C) vzniká rozštěpený nikl, který se hojně využívá při katalýze.

Detail produktu

Jak vám můžeme pomoci?

Požádejte o nabídku nebo více informací a naši pracovníci vás budou co nejdříve kontaktovat.

Kontakt

Uhličitan Nikelnatý zásaditý hydrát

Ni

 • Rodina Ni (Nikl)
 • ‎CAS registry number 12607-70-4
 • Vzorec Ni3CO3(OH)4

Uhličitan nikelnatý je anorganická sloučenina nebo směs anorganických sloučenin obsahujících nikl a uhličitan. Nejdůležitějším uhličitanem niklu je zásaditý uhličitan nikelnatý s chemickým vzorcem Ni4CO3(OH)6(H2O)4.

Detail produktu

Vanilin

...

 • Rodina ... (Ostatní chemické produkty)
 • ‎CAS registry number 121-33-5
 • Vzorec C8H8O3

Vanilin je aromatický aldehyd, přesněji řečeno je to 4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyd. Synteticky vyráběný vanilin vzniká oxidací eugenolu s manganistanem draselným nebo ozonem nebo pomalou reakcí guajakolu s formaldehydem.

Detail produktu

Wolframan Sodný

W

 • Rodina W (Wolfram)
 • ‎CAS registry number 10213-10-2
 • Vzorec Na2WO4.2H2O

Wolframan disodný je anorganická sloučenina vzorce Na2WO4 • 2H2O. Tato sodná sůl orthotungstate je užitečná jako zdroj volfrámu pro chemickou syntézu. Jedná se o přechod mezi přeměnou wolframových rud na kov.

Detail produktu

Zinek (prášek)

Zn

 • Rodina Zn (Zinek)
 • ‎CAS registry number 7440-66-6
 • Vzorec Zn

Zinek je bílý měkký kov; je dodáván ve formě odlitků, bloků, tyčí nebo granulí různých forem a velikostí. Zinek ve formě prášku je látka tmavě šedé barvy. V organické chemii se používá jako redukční činidlo, dále se uplatňuje v hydrometalurgii a jako antikorozní ochrana nátěrových hmot.

Detail produktu