Nikl

Nikl se v přírodě nachází v koncentraci rovnající se 0,0042%. Obvykle se nevyskytuje ve volném stavu, ale jako sloučenina s mnoha dalšími kovy. Nikl má bílý lesklý vzhled a jako kov se používá v metalurgii slitin, zatímco sloučeniny niklu se uplatňují v mnoha různých oblastech: v ropném a chemickém průmyslu, v galvanotechnice, v elektrotechnice při přípravě suchých baterií a v chemických laboratořích. Společnost Todini Chemicals distribuuje niklovaný kov a kompletní sortiment solí a oxidů, které zaujímají vedoucí postavení na domácím i mezinárodním trhu.

Niklové anody

Ni

 • Rodina Ni (Nikl)
 • CAS registry number 7440-02-0
 • Vzorec Ni

Elektrolytické niklové korunky se využívají hlavně pro galvanické pokovování s cílem zabránit korozi materiálu, zejména u slitin železa.

Detail produktu

Depolarizované niklové anody

Ni

 • Rodina Ni (Nikl)
 • CAS registry number 7440-02-0
 • Vzorec Ni

Depolarizované niklové anody se využívají především pro galvanické pokovování s cílem zabránit korozi materiálu, zejména u slitin železa.

Detail produktu

Uhličitan Nikelnatý zásaditý hydrát

Ni

 • Rodina Ni (Nikl)
 • CAS registry number 12607-70-4
 • Vzorec Ni3CO3(OH)4

Uhličitan nikelnatý je anorganická sloučenina nebo směs anorganických sloučenin obsahujících nikl a uhličitan. Nejdůležitějším uhličitanem niklu je zásaditý uhličitan nikelnatý s chemickým vzorcem Ni4CO3(OH)6(H2O)4.

Detail produktu

Síran Nikelnatý roztok

Ni

 • Rodina Ni (Nikl)
 • CAS registry number 7786-81-4
 • Vzorec NISO4.XH2O

Roztoky síranu nikelnatého jsou středně až vysoce koncentrované roztoky, tudíž jsou vynikajícím zdrojem síranu nikelnatého pro aplikace, které vyžadují solubilizované materiály.

Detail produktu

Uhličitan Nikelnatý (Prášek)

Ni

 • Rodina Ni (Nikl)
 • CAS registry number 3333-67-3
 • Vzorec NICO3

Uhličitan nikelnatý ve formě prášku je krystalická látka s typickým zeleným zabarvením. Je nerozpustný ve vodě, ale poměrně dobře se rozpouští v kyselinách. Při redukci uhličitanu nikelnatého vodíkem (za teploty vyšší než 300°C) vzniká rozštěpený nikl, který se hojně využívá při katalýze.

Detail produktu

Jak vám můžeme pomoci?

Požádejte o nabídku nebo více informací a naši pracovníci vás budou co nejdříve kontaktovat.

Kontakt

Octan Nikelnatý

Ni

 • Rodina Ni (Nikl)
 • CAS registry number 6018-89-9
 • Vzorec Ni(CH3COO)2.4H2O

Octan nikelnatý je anorganická sloučenina niklu a kyseliny octové. Běžně se vyskytuje ve formě tetrahydrátu. Tato anorganická sloučenina vzniká sloučením niklu nebo uhličitanu nikelnatého a kyseliny octové. Struktura octanu nikelnatého je definována pomocí krystalografie a rentgenových paprsků. Octan nikelnatý je jablkově zelená krystalická látka vyzařující typický zápach kyseliny octové. Je dobře rozpustný ve vodě, ale nerozpustný v alkoholu.

Detail produktu

Uhličitan Nikelnatý (Pasta)

Ni

 • Rodina Ni (Nikl)
 • CAS registry number 12607-70-4
 • Vzorec Ni3CO3(OH)4

Karbonátová pasta niklu reaguje rychleji než prášek a používá se jako prostředek pro úpravu pH pro roztoky niklu.

Detail produktu

Chlorid nikelnatý

Ni

 • Rodina Ni (Nikl)
 • CAS registry number 7791-20-0
 • Vzorec NiCl2.6H2O

Detail produktu

Fluorid Nikelnatý 32%

Ni

 • Rodina Ni (Nikl)
 • CAS registry number 13940-83-5
 • Vzorec NIF2.4H2O

Fluorid nikelnatý je dodáván ve formš zeleného prášku. Na rozdíl od ostatních fluoridů je vůči oxidaci látkou stabilní.

Detail produktu

Hydroxid nikelnatý

Ni

 • Rodina Ni (Nikl)
 • CAS registry number 12054-48-7
 • Vzorec Ni(OH)2

Detail produktu

Jak vám můžeme pomoci?

Požádejte o nabídku nebo více informací a naši pracovníci vás budou co nejdříve kontaktovat.

Kontakt

Nikl (kov)

Ni

 • Rodina Ni (Nikl)
 • CAS registry number 7440-02-0
 • Vzorec Ni

Nikl se používá především při elektrolytickém niklování, kdy jsou předměty určené k poniklování (působící jako katoda) vloženy do elektrolytické lázně. Do stejné lázně jsou vloženy tyče kovu, který je určen k niklování a připojí se k anodě. Při spuštění proudu mají kladné ionty niklu tendenci se přemístit směrem k zápornému pólu kde vytváří kovovou vrstvu.

Detail produktu

Nikl (kov)

Ni

 • Rodina Ni (Nikl)
 • CAS registry number 7440-02-0
 • Vzorec Ni

Nikl se používá především při elektrolytickém niklování, kdy jsou předměty určené k poniklování (působící jako katoda) vloženy do elektrolytické lázně. Do stejné lázně jsou vloženy tyče kovu, který je určen k niklování a připojí se k anodě. Při spuštění proudu mají kladné ionty niklu tendenci se přemístit směrem k zápornému pólu kde vytváří kovovou vrstvu.

Detail produktu

Nikl (kov)

Ni

 • Rodina Ni (Nikl)
 • CAS registry number 7440-02-0
 • Vzorec Ni

Nikl se používá především při elektrolytickém niklování, kdy jsou předměty určené k poniklování (působící jako katoda) vloženy do elektrolytické lázně. Do stejné lázně jsou vloženy tyče kovu, který je určen k niklování a připojí se k anodě. Při spuštění proudu mají kladné ionty niklu tendenci se přemístit směrem k zápornému pólu kde vytváří kovovou vrstvu.

Detail produktu

Niklové katody

Ni

 • Rodina Ni (Nikl)
 • CAS registry number 7440-02-0
 • Vzorec Ni

Nikl se používá především při elektrolytickém niklování, kdy jsou předměty určené k poniklování (působící jako katoda) vloženy do elektrolytické lázně. Do stejné lázně jsou vloženy tyče kovu, který je určen k niklování a připojí se k anodě. Při spuštění proudu mají kladné ionty niklu tendenci se přemístit směrem k zápornému pólu kde vytváří kovovou vrstvu.

Detail produktu

Dusičnan nikelnatý (krystaly)

Ni

 • Rodina Ni (Nikl)
 • CAS registry number 13478-00-7
 • Vzorec Ni(NO3).6H2O

Nádoby s dusičnanem nikelnatým musí být pevně zataveny a uskladněny na suchém a chladném místě. Vzhledem k výbušnosti dusičnanu nikelnatého se doporučuje zabránit jeho kontaktu s oxidovatelnými látkami.

Detail produktu

Jak vám můžeme pomoci?

Požádejte o nabídku nebo více informací a naši pracovníci vás budou co nejdříve kontaktovat.

Kontakt

Dusičnan nikelnatý (roztok)

Ni

 • Rodina Ni (Nikl)
 • CAS registry number 13478-00-7
 • Vzorec Ni(NO3).6H2O

Detail produktu

Oxid Niklitý (Černý)

Ni

 • Rodina Ni (Nikl)
 • CAS registry number 1313-99-1
 • Vzorec Ni2O3

Oxid niklitý (černý) je načernalý prášek prakticky nerozpustný ve vodě a málo rozpustný v chladných kyselinách. Při zahřívání se stává rozpustným v kyselině chlorovodíkové nebo v kyselině sírové. Hojně se užívá pro výrobu akumulátorů Edison a pro přípravu elektrod.

Detail produktu

Oxid Nikelnatý (Zelený)

Ni

 • Rodina Ni (Nikl)
 • CAS registry number 1313-99-1
 • Vzorec NiO

Oxid nikelnatý je zelený prášek nerozpustný ve vodě, rozpustný v koncetrovaných kyselinách. Používá se především pro přípravu katalyzátorů (oxidace i redukce).

Detail produktu

Nikl Prášek (99,9%)

Ni

 • Rodina Ni (Nikl)
 • CAS registry number 7440-02-0
 • Vzorec Ni

Nikl se v přírodě nevyskytuje ve volném stavu, ale jako sloučenina s mnoha dalšími minerály; je to bílý, lesklý a kujný kov. Je stěží rozpustitelný v kyselině sírové, zatímco se lépe rozpouští v kyselině dusičné. Ve formě prášku, známého také jako Raneyův nikl, je velmi účinným katalyzátorem.

Detail produktu

Nikl-sulfamát (krystaly)

Ni

 • Rodina Ni (Nikl)
 • CAS registry number 13770-89-3
 • Vzorec H3NO3S.1/2 Ni

Detail produktu

Jak vám můžeme pomoci?

Požádejte o nabídku nebo více informací a naši pracovníci vás budou co nejdříve kontaktovat.

Kontakt

Nikl-Sulfamát (Roztok)

Ni

 • Rodina Ni (Nikl)
 • CAS registry number 13770-89-3
 • Vzorec Ni(NH2SO3).4H2O

Sulfamát niklu v podobě roztoku patří do kategorie kyselých lázní při elektrodepozici pro separaci niklu. Tato kyselá lázeň obvykle obsahuje soli niklu, v tomto případě nikl sulfamát, který poskytuje dostatečné množství niklu potřebného pro jeho uložení na kov. Vytváří sloučeniny, jako chlorid nikelnatý, který podporuje vazbu anod a nebo vytváří sloučeninu, která má tamponační účinky, neboli zabraňuje změnám PH a udržuje jej beze změny.

Detail produktu

Síran nikelnatý

Ni

 • Rodina Ni (Nikl)
 • CAS registry number 10101-97-0
 • Vzorec NiSO4.6H2O

Detail produktu