Politika cookies

Tento rozšířený informační list podrobně popisuje způsoby používání souborů cookies vytvořených na webových stránkách todini.com, s odkazem na zpracování osobních údajů o identifikovaných nebo identifikovatelných uživatelích, kteří k nim přistupují.

Informační list obsahuje veškeré prvky požadované dle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 a je připraven v souladu s obecným ustanovením ručitele ze dne 8.5.2014.

Správce údajů

Správcem údajů je společnost Todini and Co. S.P.A. - Corso Milano 46, 20900 Monza (MB), DIČ: 10722620159, která ke správě údajů využívá vlastních zaměstanců nebo externích osob speciálně určených a zodpovědných za zpracování osobních údajů.

1) Co je cookie a k čemu se používá?

Cookies jsou malé textové soubory, které stránky navštívené uživatelem odesílají přímo do uživatelova zařízení kde jsou tyto soubory uloženy před opětovným přenosem na stejné weby při příští návštěvě téhož uživatele (tzv. Cookies první strany). Během navigace na webu může uživatel na svém zařízení přijímat i soubory cookies z různých webových stránek či serverů (tzv. Cookies třetích stran); k tomu dochází, protože na navštívené webové stránce mohou být prvky jako jsou například obrázky, mapy, zvuky nebo specifické odkazy na webové stránky jiných domén, které se nacházejí na jiných serverech, než na kterých se nachází požadovaná stránka. Jinými slovy, jsou to soubory cookie, které jsou nastaveny jinou webovou stránkou než tou, kterou právě uživatel navštěvuje.

Soubory cookie mohou mít omezenou dobu trvání jen během jedné relace prohlížeče (tzv. Relační cookie). V takovém případě se jedná o dočasné soubory, které se automaticky vymažou po uzavření prohlížeče ze strany uživatele; nebo mohou mít předem stanovenou dobu trvání a v tomto případě zůstávají aktivní. Takové soubory jsou uloženy na pevném disku uživatele až do vypršení určeného data konce platnosti a pokračují ve shromažďování informací během navigace uživatele napříč různými doménami (tzv. Trvalé cookies).

Soubory cookies mají různé funkce. Některé jsou nezbytné pro základní technickou funkčnost webu (tzv. Technické cookies). Jiné se používají k získání statistických informací, ať agregovaných či nikoliv, o počtu uživatelů navštěvujících webové stránky a jejich způsobu využívání těchto webových stránek (tzv. Analytické nebo monitorovací soubory cookies). Ostatní se používají ke shromažďování informací o zvyklostech uživatele při vyhledávání a podle toho cílí reklamní sdělení relevantní k jeho zájmům (tzv. Reklamní a cílené cookies).

Pro podrobnější informace o různých kategoriích souborů cookies pokračujte ve čtení tohoto informačního listu. Zjistěte jak fungují, k čemu slouží a svobodně se rozhodněte zda souhlasíte s používáním souborů cookies nebo se rozhodnete je odmítnout.

2) Technické a analytické cookies první strany

jsou cookies, které přímo vytváří navštívená webová stránka. Technické soubory cookies slouží ke správnému fungování webové stránky nebo k poskytnutí služby požadované uživatelem, nepoužívají se k jiným účelům a obvykle jsou instalovány přímo vlastníkem webových stránek. Bez použití těchto souborů cookies by některé operace nemohly být provedeny, byly by složitější a/nebo méně zabezpečené (např. cookies nezbytné pro provedení a uchování identifikace uživatele během jedné relace).

Analytické soubory cookies jsou nezbytné ke shromažďování statistických informací o uživateli a jeho způsobu využívání webových stránek. Bez použití těchto souborů cookies nebude schopen majitel webu shromažďovat informace a následně poskytovat zpětnou vazbu nutnou k vylepšování webových stránek tak, aby byly uživatelsky ještě atraktivnější.

Jméno cookies Kategorie cookies Funkce cookies Zásady o ochraně osobních údajů
SESSION Technické cookies Používá se k identifikaci aktuální relace
_ga Analytické cookies Cookies využívané službou Google Analytics k identifikaci uživatele s jediným ID, anonymním způsobem policies.google.com
_gid Analytické cookies Slouží k identifikaci relace policies.google.com
_gat Analytické cookies Používá se k odlišení uživatelů policies.google.com

3) Anonymní analytické cookies třetích stran

Další analytické soubory cookies třetích stran mohou být na webových stránkách nainstalovány bez předchozího souhlasu uživatele. Díky své anonymitě jsou méně invazivní, tudíž třetí strana nemá přístup k datům na úrovní IP adresy (jinými slovy použití těchto souborů cookies znemožňuje třetí straně vysledovat identitu uživatele).

Tyto webové stránky používají anonymní analytické soubory cookies třetích stran.

3.A) Neanonymní analytické cookies třetích stran

Další analytické soubory cookies třetích stran mohou být na webových stránkách nainstalovány pouze s předchozím souhlasem uživatele. Údaje, které tyto soubory cookies sbírají nejsou agregované , proto nejsou anonymní a tudíž mohou umožnit přístup k údajům třetím stranám na úrovni IP (jinými slovy, třetí strana může pomocí těchto souborů cookies vysledovat totožnost uživatele prostřednictvím IP adresy).

Tato webová stránka nepoužívá anonymní analytické soubory třetích stran.

4) Reklamní a cílené cookies

Reklamní a cílené soubory cookies jsou navrženy tak, aby sledovaly profil zájmů uživatele během navigace ve webové aplikaci a následně se využívají k zobrazení reklamních zpráv v souladu s jeho preferencemi. S ohledem na vysoce invazivní povahu těchto souborů cookies vůči uživatelům ze soukromé sféry, italská a evropská legislativa vyžaduje, aby byl uživatel náležitě informován o jejich používání a aby vyjádřil svůj platný souhlas: použití těchto souborů cookies ve skutečnosti vyžaduje předběžný souhlas uživatele prostřednictvím banneru, který je uživatelům uveřejněn při první návštěvě webové stránky.

Tato webová stránka nepoužívá reklamní a cílené cookies.

5) Social button A widget (soubory cookies pro sociální sítě)

Social buttons jsou konkrétní “tlačítka” na webu, která zobrazují ikony sociálních sítí (např. Facebook nebo Twitter) a umožňují uživatelům vyjádřit jejich reakci na sociálních platformách pouhým kliknutím.

Widget jsou miniaplikace, ve kterých může uživatel prostřednictvím grafického rozhraní ovládat různé programy, aplikace či webové stránky.

Tato webová stránka nepoužívá widget.

Soubory cookies pro sociální sítě na webových stránkách jsou odkazy, které zpětně odkazují na uživatelský účet na zobrazených sociálních sítích. Použitím těchto tlačítek nedochází na webu k instalaci souborů cookies třetích stran.

Tato webová stránka nevyužívá soubory cookies pro sociální sítě.

6) Trackingové soubory cookies

Trackingové soubory cookies jsou nástroje a technologie sledující chování uživatelů webu. Slouží k analýze prodejních kanálů a pomáhají k vylepšení uživatelského prožitku.

Tyto soubory cookies mohou používat odeslané informace k různým účelům jako např. odesílání personalizovaných reklamních materiálů, analýza chování uživatelů webu nebo zpřístupnění služeb na webu (přístup do komentářů nebo na sociální sítě) a mnoho dalších. Ve většině případů jsou takto shromážděné informace anonymní nebo pseudonymizované; někdy však data nepodléhají takovému zpracování, tudíž mohou přímo identifikovat určitého uživatele.

Použití této technologie může mít vliv na rychlost při navigaci na webu a především neposkytuje dostatečnou ochranu údajů důvěrného charakteru.

Tyto webové stránky používají následující nástroje sledování:

Jméno (Správce) Typ Odkaz na zásady o ochraně osobních údajů
Google Analytics Analýza webu www.google.com/intl/en/policies/privacy

7) Volitelné poskytování údajů

Většina údajů o uživateli získaných prostřednictvím souborů cookies je nepovinná.

Chcete-li zjistit, jak lze soubory cookie spravovat nebo je smazat, můžete se v závislosti na použitém prohlížeči (Edge, Internet Explorer, Mozilla, Safari, Chrome) připojit na webové stránky aboutcookies.org nebo přímo na jednotlivé prohlížeče:

Chrome; Firefox; Internet Explorer; Opera; Safari; Edge.

8) Způsob zpracování a doba uchování osobních údajů

Ke zpracovávání osobních údajů se používají automatizované nástroje a získané údaje jsou uchovávány jen po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelů, výše uvedených v tomto prohlášení.

Jsou dodržována zvláštní bezpečnostní opatření, která zabraňují ztrátě údajů, jejich nedovolenému a nesprávnému použití nebo neoprávněnému přístupu.

9) Práva zúčastněných stran

Dle článku (čl. 15 až 22 obecného nařízení GDPR) má uživatel následující práva:

Příslušnou žádost pro správce údajů můžete zaslat na následující email: privacy@todini.com

Uživatel je oprávněn podat stížnost k dozorovému orgánu pro ochranu osobních údajů zasláním doporučeného dopisu s potvrzením o přijetí na adresu: Piazza Monte Citorio n. 121, 00186 ROMA; nebo zasláním poštovní datové zprávy na adresu protocollo@pec.gpdp.it , nebo kontaktovat příslušný dozorový orgán jiné země EU.

Tyto informace byly aktualizovány dne 27/09/2018.