Všeobecné podmínky užívání

Vlastníkem webových stránek https://wwww.todini.com (dále jen "web") je:

Informace a jakýkoli jiný typ dat a interakcí s uživatelem jako např. odkazy, obrázky, videa, formuláře apod. (dále jen “informace”) těchto webových stránek jsou zveřejňovány a spravovány společností Todini and Co. S.p.a. a veškerými ostatními účastníky zapojenými do tvorby, realizace a publikace těchto webových stránek.

Přístup k těmto webovým stránkám a jejich následné používání se řídí obecnými podmínkami uvedenými níže. Uživatel je povinnen se s nimi seznámit a vyjádřit souhlas s našimi zásadami týkajícími se souborů cookie. Používáním tohoto webu dává uživatel souhlas se všeobecnými podmínkami užívání; v případě, že uživatel nesouhlasí (zcela nebo částečně) s našimi zásadami o užívání těchto webových stránek, má zákaz je používat. Společnost Todini má právo kdykoliv a bez předchozího upozornění změnit podmínky užívání. Tudíž je uživatel povinnen se s těmito podmínkami seznámit při každé návštěvě tohoto webu.

Obecné právní informace o používání webu a omezení odpovědnosti

Společnost Todini si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění omezit či ukončit přístup na webové stránky nebo způsob jejich využití.

Todini nenese žádnou odpovědnost za užívání tohoto webu ani za údaje, které jsou na něm prezentovány. Případná rizika plynoucí z používání těchto stránek jsou zcela na uživateli a provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Společnost Todini nenese žádnou právní odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním těchto internetových stránek. Nenese odpovědnost ani za škody, způsobené eventuální chybou, změnou dat, neoprávněným přístupem na web, výpadkem/přerušením provozu služby, vymazáním obsahu, viry, problémy s připojením k síti apod.

Uživatel je jedinou osobou zodpovědnou za úschovu a správné užívání svých osobních údajů, včetně osobních dokladů, které umožňují přístup k důvěrným službám jakož i za případné škody nebo újmy, které by mohly vzniknout společnosti Todini v důsledku nesprávného použití, ztráty nebo odstranění těchto informací.

Veškerá komunikace a údaje poskytnuté společnosti Todini budou považovány za nedůvěryhodné; takový přenos dat se může uskutečnit pouze pod podmínkou uznání skutečnosti, že společnost Todini má neodvolatelné právo reprodukovat, upravovat, publikovat, překládat, distribuovat nebo jinak používat bezplatně získané údaje. Uživatel je výhradně zodpovědný za obsah a pravdivost poskytnutých informací jakož i za případné porušení práv duševního vlastnictví ostatních.

Obsah webu

Společnost Todini se snaží o to, aby informace dostupné na těchto webových stránkách byly co možná nejpřesnější a aktuální, ale nepřijímá jakoukoliv odpovědnost za správnost, úplnost či aktuálnost údajů, které jsou na nich prezentovány; obsah těchto internetových stránek má pouze informativní a nezávazný charakter a nepředstavuje ani nenahrazuje formální žádost o technický a bezpečnostní list jednotlivých produktů a služeb společnosti Todini; tudíž je žádoucí, aby uživatel zkontroloval informace obsažené na webu a kontaktoval příslušné orgány ohledně požadavků týkajících se produktů a služeb společnosti Todini.

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na externí stránky, provozované třetími stranami (dále jen “odkazy”). Společnost Todini nezaručuje ani neprohlašuje, že jsou tyto materiály aktuální, přesné, úplné či spolehlivé a nepřebírá žádnou odpovědnost za údaje publikované na stránkách třetích stran ani za pravidla jimi přijatá. Uživatel, který využívá odkazy na stránky třetích stran, nese za svoje jednání plnou a výhradní odpovědnost.

Duševní vlastnictví

Informace na těchto internetových stránkách, pokud není uvedeno jinak, jsou zcela a výlučně majetkem společnosti Todini. Jakékoliv neoprávněné užití materiálů obsažených na těchto stránkách může být sankciováno v souladu s platnými právními předpisy.

Rozhodné právo a řešení sporů

Tyto podmínky užívání webových stránek se řídí výhradně italským právem; v případě sporu ve vztahu k nim anebo z nich vyplývajícím nese výlučnou pravomoc soud v Monze.