Lithium

Lithium se v přírodě nevyskytuje ve volném stavu, ale ve sloučeninách, které se v nízkých koncentracích hojně vyskytují v zemské kůře. Jeho celková koncentrace se odhaduje na 0,003%. Elementární lithium je stříbrobílý kov, který je při pokojové teplotě stabilnější než ostatní alkalické kovy. Lithium nachází své uplatnění v mnoha oblastech: v ocelářském průmyslu má tendenci snižovat viskozitu korozivzdorných ocelí; ve farmaceutickém průmyslu se využívá při syntéze vitamínu A většina lithia se však používá v lithiových bateriích.

Octan lithný

Li

 • Rodina Li (Lithium)
 • CAS registry number 6108-17-4
 • Vzorec CH3COOLI.2H2O

Detail produktu

Fluorid lithný

Li

 • Rodina Li (Lithium)
 • CAS registry number 7789-24-4
 • Vzorec LiF

Detail produktu

Hydroxid lithný

Li

 • Rodina Li (Lithium)
 • CAS registry number 1310-66-3
 • Vzorec LiOH.H2O

Hydroxid lithný je bílý krystalický prášek; je rozpustný ve vodě, méně rozpustný v etylalkoholu a etheru. Hydroxid lithný je široce používán při získávání solí z lithia a při přípravě lithiových mýdel. Tato látka je také výborným katalyzátorem při esterifikaci. Své využití nachází také při výrobě alkalických baterií a v keramickém průmyslu. V případě kontaktu s pokožkou doporučujeme opláchnout postižené místo dostatečným množstvím vody, protože hydroxid lithný je látka velmi škodlivá a může dráždit pokožku i sliznice.

Detail produktu

Lithium (kov)

Li

 • Rodina Li (Lithium)
 • CAS registry number 7439-93-2
 • Vzorec Li

Lithium se v přírodě nevyskytuje ve volném stavu, ale jako sloučenina mnoha minerálů. Lithium je látka stříbřitě lesklého vzhledu a na rozdíl od sodíku, který reaguje prudce s vodou, lithium v reakci s vodou nezpůsobuje výbušnost. Lithium se uplaňuje v jaderné energetice a ve farmaceutickém průmyslu při syntéze vitaminu C. Naopak sloučeniny lithia se používají v keramickém a sklářském průmyslu.

Detail produktu

Molybdenan lithný

Li

 • Rodina Li (Lithium)
 • CAS registry number 13568-40-6
 • Vzorec Li2MoO4

Detail produktu

Jak vám můžeme pomoci?

Požádejte o nabídku nebo více informací a naši pracovníci vás budou co nejdříve kontaktovat.

Kontakt

Dusičnan lithný

Li

 • Rodina Li (Lithium)
 • CAS registry number 7790-69-4
 • Vzorec LiNO3

Detail produktu