Ostatní chemické produkty

Seznam distribuovaných produktů společnosti Todini Chemicals byl integrován se solí a oxidy jiných vedlejších kovů a některé ekologické produkty jsou dostupné prostřednictvím naší globální sítě dodavatelů a výrobců. Zde uvedené produkty jsou jen některé z nejžádanějších, ale můžeme nabídnout ad-hoc řešení a speciální chemikálie se specifickou čistotou.

Chlorid zinečnatý

...

 • Rodina (Ostatní chemické produkty)
 • CAS registry number 7646-85-7
 • Vzorec ZnCl2

Detail produktu

Oxid Erbitý

...

 • Rodina (Ostatní chemické produkty)
 • CAS registry number 12061-16-4
 • Vzorec Er203

Oxid erbitý se používá jako surovina pro výrobu pigmentů v keramice a pro barvení nebo odbarvování skla.

Detail produktu

Kyselina Methandisulfonová 50%

...

 • Rodina (Ostatní chemické produkty)
 • CAS registry number 503-40-2
 • Vzorec CH4O6S2

Kyselina methandisulfonová se využívá při povrchové úpravě kovů a funguje také jako katalyzátor/akcelerátor při chromování.

Detail produktu

Dusičnan Olovnatý

...

 • Rodina (Ostatní chemické produkty)
 • CAS registry number 10099-74-8
 • Vzorec Pb(NO3)2

Dusičnan olovnatý se hojně využívá při povrchové úpravě kovů.

Detail produktu

Síran Vanadylu roztok

...

 • Rodina (Ostatní chemické produkty)
 • CAS registry number 27774-13-6
 • Vzorec VSO5

Vanadyl sulfát je komplexní sloučenina vanadu, je to síran kovů. Roztok síranu vanadylu působí jako katalyzátor a používá se jako surovina ve farmaceutickém průmyslu, při povrchové úpravě kovů a u polymerů.

Detail produktu

Jak vám můžeme pomoci?

Požádejte o nabídku nebo více informací a naši pracovníci vás budou co nejdříve kontaktovat.

Kontakt

DEP 151

...

 • Rodina (Ostatní chemické produkty)
 • CAS registry number 4079-68-9
 • Vzorec C7H13N

DEP 151 je meziprodukt ve výrobě zjasňovačů pro pokovování niklem.

Detail produktu

Benzalaceton

...

 • Rodina (Ostatní chemické produkty)
 • CAS registry number 122-57-6
 • Vzorec C10H10O

Benzalaceton je meziprodukt ve výrobě zjasňovačů pro pokovování zinkem.

Detail produktu

Sodná sůl kyseliny methandisulfonové

...

 • Rodina (Ostatní chemické produkty)
 • CAS registry number 5799-70-3
 • Vzorec CH2O6S2Na22H2O

Sodná sůl kyseliny methandisulfonové se používá jako katalyzátor/akcelerátor při chromování.

Detail produktu

Rhenium Kovový Prášek a Pelety

...

 • Rodina (Ostatní chemické produkty)
 • CAS registry number 7440-15-5
 • Vzorec Re

Rhenium je vzácný kov a není ve volném stavu. Rhenium je vysoce odolný proti neoxidujícím kyselinám a při vysokých teplotách.

Detail produktu

Vanilin

...

 • Rodina (Ostatní chemické produkty)
 • CAS registry number 121-33-5
 • Vzorec C8H8O3

Vanilin je aromatický aldehyd, přesněji řečeno je to 4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyd. Synteticky vyráběný vanilin vzniká oxidací eugenolu s manganistanem draselným nebo ozonem nebo pomalou reakcí guajakolu s formaldehydem.

Detail produktu

Jak vám můžeme pomoci?

Požádejte o nabídku nebo více informací a naši pracovníci vás budou co nejdříve kontaktovat.

Kontakt

Draselná sůl kyseliny methandisulfonové

...

 • Rodina (Ostatní chemické produkty)
 • CAS registry number 6291-65-2
 • Vzorec CH2O6S2K2

Dipotassium methanedisulphonate se používá jako katalyzátor/akcelerátor při chromování.

Detail produktu

Bismut Citrát

...

 • Rodina (Ostatní chemické produkty)
 • CAS registry number 813-93-4
 • Vzorec C6H8O7.Bi

Bismut citrát je sůl kyseliny citronové.

Detail produktu

Kyselina Hexafluor Zirkoničitá

...

 • Rodina (Ostatní chemické produkty)
 • CAS registry number 12021-95-3
 • Vzorec H2ZrF6

Kyselina hexafluor zirkoničitá je roztok dihydrogenu hexafluorozirkonátu, který obsahuje malé procento fluorovodíku.

Detail produktu

Kyselina Tetrafluorboritá 50%

...

 • Rodina (Ostatní chemické produkty)
 • CAS registry number 16872-11-0
 • Vzorec HBF4

Roztok kyseliny tetrafluorborité vzniká rozpuštěním kyseliny borité ve vodném roztoku kyseliny fluorovodíkové.

Detail produktu

Kyanid Stříbrný 80,5%

...

 • Rodina (Ostatní chemické produkty)
 • CAS registry number 506-64-9
 • Vzorec AgCN

Kyanid stříbrný je chemická sloučenina, která vzniká zpracováním roztoků obsahujících stříbro s kyanidem.

Detail produktu

Jak vám můžeme pomoci?

Požádejte o nabídku nebo více informací a naši pracovníci vás budou co nejdříve kontaktovat.

Kontakt

Dusičnan Stříbrný roztok 50%

...

 • Rodina (Ostatní chemické produkty)
 • CAS registry number 7761-88-8
 • Vzorec AgNO3

Roztok vzniká zředěním dusičnanu stříbrného s vodou.

Detail produktu

PPS-OH

...

 • Rodina (Ostatní chemické produkty)
 • CAS registry number 3918-73-8
 • Vzorec C8H11NO4S

Detail produktu

Dusičnan Stříbrný

...

 • Rodina (Ostatní chemické produkty)
 • CAS registry number 7761-88-8
 • Vzorec AgNO3

Dusičnan stříbrný je jednosložková látka, kterou lze připravit reakcí stříbra s kyselinou dusičnou.

Detail produktu

Sacharin Sodný

...

 • Rodina (Ostatní chemické produkty)
 • CAS registry number 128-44-9
 • Vzorec C7H4NNaO3S.2H2O

Sacharin sodný je umělé sladidlo, které je zhruba 300 až 400 krát sladší než sacharóza nebo běžný stolní cukr, ale nemá žádný energetický obsah. Sacharin sodný po požití nechává kovovou pachuť, zejména při vysokých koncentracích. Používá se k oslazení výrobků jako jsou nápoje, bonbóny, sušenky, léky a zubní pasta.

Detail produktu

Kyselina Křemičitowolframová

...

 • Rodina (Ostatní chemické produkty)
 • CAS registry number 12027-43-9
 • Vzorec H4(W12SiO40) xH2O

Složená kyselina křemičitowolframová je nejčastěji se vyskytující heteropolykyselinou.

Detail produktu

Jak vám můžeme pomoci?

Požádejte o nabídku nebo více informací a naši pracovníci vás budou co nejdříve kontaktovat.

Kontakt

Kyselina Silikomolybdenová

...

 • Rodina (Ostatní chemické produkty)
 • CAS registry number 11089-20-6
 • Vzorec H4(Mo12SiO40).x H2O

Kyselina silikomolybdenová patří do třídy kyselin složených z kombinace vodíku a kyslíku s některými kovy a nekovy. Tento typ kyselin se používá jako recyklovatelný katalyzátor při chemických reakcích.

Detail produktu

Kyselina Fosfowolframová

...

 • Rodina (Ostatní chemické produkty)
 • CAS registry number 12501-23-4
 • Vzorec H3PW12O40 xH2O

Kyselina fosfowolframová (PTA) je běžně přítomná jako dehydratovaná látka. EPTA je název etanolového roztoku kyseliny fosfowolframové používaného v biologii.

Detail produktu

Kyselina Fosfomolybdenová

...

 • Rodina (Ostatní chemické produkty)
 • CAS registry number 51429-74-4
 • Vzorec H3PMo12O40 xH2O

Kyselina fosfomolybdenová známá také jako PMA je jednou ze složek Massonova trichromu.

Detail produktu

TEPA

...

 • Rodina (Ostatní chemické produkty)
 • CAS registry number 90640-66-7
 • Vzorec C6H12N3OP

TEPA je organická látka složená z více složek včetně aminů, amidů, imidazilonů a to v různém množství. Tyto látky mohou být výsledkem chemické reakce mezi mastnými kyselinami, dimerizovanými mastnými kyselinami a polyethylenpolyaminy. Tetraethylenpentamin je považován za látku UVCB (tzn. látka s proměnlivým nebo neznámým složením).

Detail produktu

Oxid Arzenitý

...

 • Rodina (Ostatní chemické produkty)
 • CAS registry number 1327-53-3
 • Vzorec As2O3

Oxid arzenitý je anorganická sloučenina. Z komerčního hlediska je oxid arsenitý nejdůležitější ze sloučenin na bázi arsenu a používá se jako základ pro další chemické sloučeniny.

Detail produktu

Jak vám můžeme pomoci?

Požádejte o nabídku nebo více informací a naši pracovníci vás budou co nejdříve kontaktovat.

Kontakt

Kadmium

...

 • Rodina (Ostatní chemické produkty)
 • CAS registry number 7440-43-9
 • Vzorec Cd

Kadmium je těžký kov, který se v přírodě vyskytuje jako příměs rud zinku a někdy i olova, z nichž se také společně získává.

Detail produktu

Kyselina Malonová

...

 • Rodina (Ostatní chemické produkty)
 • CAS registry number 141-82-2
 • Vzorec HOOC-CH2-COOH

Kyselina malonová je nasycená dikarboxylová kyselina. Tato kyselina vzniká syntézním procesem kyseliny chloroctové. Soli a estery kyseliny malonové jsou malonáty a hrají velmi důležitou roli ve farmaceutickém průmyslu.

Detail produktu

Dikyanozlatňan Draselný

...

 • Rodina (Ostatní chemické produkty)
 • CAS registry number 13967-50-5
 • Vzorec K[Au(CN)2]

Dikyanozlatňan draselný je kov anorganického původu získaný z kyanidu. Tento kov se vyrábí úpravou kyanovodíku vodným roztokem hydroxidu draselného a následným odpařením roztoku.

Detail produktu

Indium (3+) Trisulphamate

...

 • Rodina (Ostatní chemické produkty)
 • CAS registry number 66027-93-8
 • Vzorec In(H2NSO3)3

Indium (3+) trisulphamate se hojně využívá jako lázeň při pokovování indiem a to především z následujících důvodů: a) je stabilní a snadno se zpracovává, b)jeho využití nezvyžaduje použití jiných nákladných přísad pro pokovování; v případě, že pH roztoku překročí 3,5, jedinou požadovanou přísadou je kyselina sulfamová, c) má sníženou toxicitu.

Detail produktu

Amoniak 20%

...

 • Rodina (Ostatní chemické produkty)
 • CAS registry number 1336-21-6
 • Vzorec H5NO

Amoniak je sloučenina na bázi vodíku a dusíku a vyznačuje se velmi silným zápachem. Podílí se na výživových potřebách organismů a je považován za předchůdce hnojiv. Amoniak se používá pro syntézu mnoha farmaceutických produktů a také jako přísada do čistících prostředků. Přestože se nachází hojně i v přírodě a běžně se používá, patří mezi žiraviny a ve své koncentrované formě může být velmi nebezpečný.

Detail produktu

Jak vám můžeme pomoci?

Požádejte o nabídku nebo více informací a naši pracovníci vás budou co nejdříve kontaktovat.

Kontakt

Hydrogenfluorid Amonný

...

 • Rodina (Ostatní chemické produkty)
 • CAS registry number 1341-49-7
 • Vzorec F2H5N

Hydrogenfluorid amonný je anorganická sloučenina. Vyrábí se z amoniaku a kyseliny fluorovodíkové. Tato bezbarvá sůl se používá ve sklářském průmyslu a jako meziprodukt pro získání kyseliny fluorovodíkové.

Detail produktu

Citrát Triamonný

...

 • Rodina (Ostatní chemické produkty)
 • CAS registry number 3458-72-8
 • Vzorec C6H17N3O7

Citrát triamonný je triamonná sůl kyseliny citronové, která vzniká úplnou neutralizací kyseliny citronové s ryzím hydroxidem amonným.

Detail produktu

Chlorid Amonný

...

 • Rodina (Ostatní chemické produkty)
 • CAS registry number 12125-02-9
 • Vzorec NH4Cl

Chlorid amonný je anorganická látka známá taktéž pod názvem salmiak. Tato sůl se průmyslově vyrábí reakcí amoniaku s kyselinou chlorovodíkovou.

Detail produktu

Fluorid Amonný

...

 • Rodina (Ostatní chemické produkty)
 • CAS registry number 12125-01-8
 • Vzorec FH4N

Fluorid amonný je anorganická sloučenina, která vzniká reakcí amoniaku a fluorovodíku.

Detail produktu

Hexaammonium Wolframate

...

 • Rodina (Ostatní chemické produkty)
 • CAS registry number 12028-48-7
 • Vzorec H4N.1/6H2O40W12

Hexaammonium-wolframate je chemická látka wolframu, velmi známá také pod názvem AMT, ve formě velmi dobře rozpustných hydratovaných krystalů.

Detail produktu

Jak vám můžeme pomoci?

Požádejte o nabídku nebo více informací a naši pracovníci vás budou co nejdříve kontaktovat.

Kontakt

Šťavelan Diamonný monohydrát

...

 • Rodina (Ostatní chemické produkty)
 • CAS registry number 6009-70-7
 • Vzorec NH4-OOC-COO-NH4H2O

Šťavelan diamonný monohydrát je šťavelanová sůl obsahující amonium.

Detail produktu

1,2,3-Benztriazol

...

 • Rodina (Ostatní chemické produkty)
 • CAS registry number 95-14-7
 • Vzorec C6H5N3

1,2,3-Benztriazol je heterocyklická krystalická sloučenina obsahující 3 atomy dusíku. Její chemický vzorec je C6H5N3. Tato polární bezbarvá aromatická sloučenina se využívá v mnoha oblastech.

Detail produktu

Kyselina sulfosalicylová

...

 • Rodina (Ostatní chemické produkty)
 • CAS registry number 97-05-2
 • Vzorec C7H6O6S

Roztok kyseliny sulfosalicylové se používá pro zjištění přítomnosti bílkovin v moči. Tento chemický produkt způsobuje usazování rozpuštěných bílkovin, které je měřeno pomocí stupňů kalnosti. Kyselina sulfosalicylová se používá pro integrální barevné eloxování. V roztoku s vodou se využívá při chemické analýze CAS pro testování sideroforu.

Detail produktu

Kyselina 2-hydroxypropanová

...

 • Rodina (Ostatní chemické produkty)
 • CAS registry number 50-21-5
 • Vzorec C3H6O3

Kyselina 2-hydroxypropanová je nažloutlá sirupovitá kapalina s tendencí absorbovat vodu. Známá také pod názvem kyselina 2-hydroxypropionová je přítomna v kyselém mléce, másle, žaludečních šťávách či v mozku. Jako látka vzniká mléčnou fermentací cukrů, ale je možné ji vyrobit i synteticky.

Detail produktu

Kyselina methansulfonová

...

 • Rodina (Ostatní chemické produkty)
 • CAS registry number 75-75-2
 • Vzorec CH4SO3

Detail produktu

Jak vám můžeme pomoci?

Požádejte o nabídku nebo více informací a naši pracovníci vás budou co nejdříve kontaktovat.

Kontakt

Kyselina wolframová

...

 • Rodina (Ostatní chemické produkty)
 • CAS registry number 7783-03-1
 • Vzorec H2W04

Kyselina wolframová se získává rozkladem minerálu obsahujícího wolfram vápenatý s kyselinou chlorovodíkovou. Je prakticky nerozpustná ve vodě a ve většině kyselin s výjimkou kyseliny chlorovodíkové. Naopak dobře se rozpouští v alkalických hydroxidech a v amoniaku. Kyselina wolframová se používá v textilním průmyslu při výrobě wolframových vláken, dále pak při výrobě plastů.

Detail produktu

Butylhydroxytoluen - BHT

...

 • Rodina (Ostatní chemické produkty)
 • CAS registry number 128-37-0
 • Vzorec C15H24O

Butylovaný hydroxytoluen (BHT) je chemická sloučenina ze skupiny toluenových derivátů. Je velmi užitečné díky svým antioxidačním vlastnostem. Látka je průmyslově vyráběna a používána, ale nenastává v přírodě. Evropské a americké Orgány umožňují použití drobných stop jako doplňkové látky.

Detail produktu

Oxid bismutitý

...

 • Rodina (Ostatní chemické produkty)
 • CAS registry number 1304-76-3
 • Vzorec Bi2O3

Oxid bismutitý je jedna z nejdůležitějších sloučenin bismutu. V přírodě se vyskytuje ve sloučeninách např. bismitu, získává se spalováním. Oxid bismutitý je žlutý prášek tvořený krystaly čtvercového až kosočtvercového vzhledu. Při zahřívání se zabarvuje do hněda a po vychlazení získává znovu svou původní barvu.

Detail produktu

Uhličitan Kademnatý

...

 • Rodina (Ostatní chemické produkty)
 • CAS registry number 5137-80-0
 • Vzorec CdCO3

Uhličitan kademnatý je minerál, známý také jako otavit, který byl poprvé popsán v Namibii v roce 1906. Většina cadmium carbonate se dnes získává jako vedlejší produkt zinku.

Detail produktu

Oxid kademnatý

...

 • Rodina (Ostatní chemické produkty)
 • CAS registry number 1306-19-0
 • Vzorec CdO

Detail produktu

Jak vám můžeme pomoci?

Požádejte o nabídku nebo více informací a naši pracovníci vás budou co nejdříve kontaktovat.

Kontakt

Sulfid kademnatý

...

 • Rodina (Ostatní chemické produkty)
 • CAS registry number 1306-23-6
 • Vzorec CdS

Sulfid kademnatý se v přírodě vyskytuje v podobě nerostů a jako látka existuje ve formě krystalické i amorfní. Amorfní forma sulfidu kademnatého je žluté, oranžové nebo hnědé barvy. Existuje celá řada kademnatých pigmentů, které jsou cenné pro svou dobrou tepelnou stabilitu a odolnost vůči zásadám, ale jsou málo odolné vůči kyselinám.

Detail produktu

Karbidy wolframu

...

 • Rodina (Ostatní chemické produkty)
 • CAS registry number 12070-12-1
 • Vzorec WC, W2C

Wolfram tvoří s uhlíkem dvě sloučeniny: karbid wolframu a semikarbid wolframu, které se připravují použitím kovového prášku.

Detail produktu

Karbid křemíku

...

 • Rodina (Ostatní chemické produkty)
 • CAS registry number 409-21-2
 • Vzorec CSI

Karbid křemíku je sloučenina chemicky velmi stabilní, nereaguje s kyselinou dusičnou, sírovou ani chlorovodíkovou. Díky své tvrdosti se používá jako brusivo pevných i flexibilních materiálů. Dále pak slouží při zpracování kovových materiálů, které mají nízkou odolnost vůči tahu.

Detail produktu

Citronan amonno-železitý (hnědý)

...

 • Rodina (Ostatní chemické produkty)
 • CAS registry number 1185-57-5
 • Vzorec C6H8O7.Fe.NH3

Citronan amonno-železitý má formu červených až hnědých vloček. Je rozpustný ve vodě, nerozpustný v alkoholech. Uplatňuje se především v medicíně a veterinárním lékařství.

Detail produktu

Síran Inditý

...

 • Rodina (Ostatní chemické produkty)
 • CAS registry number 13464-82-9
 • Vzorec IN2SO43

Síran inditý je chemická sloučenina vyrobená z kovového india nebo jeho oxidu v kombinaci s kyselinou sírovou.

Detail produktu

Jak vám můžeme pomoci?

Požádejte o nabídku nebo více informací a naši pracovníci vás budou co nejdříve kontaktovat.

Kontakt

Octan manganatý

...

 • Rodina (Ostatní chemické produkty)
 • CAS registry number 6156-78-1
 • Vzorec Mn(C2H3O2)2.4H2O

Octan manganatý je krystalická látka světle růžové barvy; je dobře rozpustný ve vodě, v etylalkoholu e v metyalkoholu. Uplatňuje se převážně v textilním průmyslu, dále pak v chemickém kde slouží jako přenašeč kyslíku při oxidaci.

Detail produktu

Uhličitan manganatý

...

 • Rodina (Ostatní chemické produkty)
 • CAS registry number 598-62-9
 • Vzorec MnCO3

Detail produktu

Oxid manganatý

...

 • Rodina (Ostatní chemické produkty)
 • CAS registry number 1344-43-0
 • Vzorec MnO

Detail produktu

Rtuť 99,99%

...

 • Rodina (Ostatní chemické produkty)
 • CAS registry number 7439-97-6
 • Vzorec Hg

Rtuť je těžký kov stříbřitě bílé barvy. Při pokojové teplotě je to prvek kapalný, má tendenci zamrzat při velmi nízkých teplotách (-38,83 °C). Rtuť nemá žádný zápach a nereaguje s většinou kyselin. Tento kov, známý také pod názvem "tekuté stříbro"" může v kombinaci s jinými chemikáliemi tvořit organické nebo anorganické sloučeniny. "

Detail produktu

Olovo (prášek)

...

 • Rodina (Ostatní chemické produkty)
 • CAS registry number 7439-92-1
 • Vzorec Pb

Detail produktu

Jak vám můžeme pomoci?

Požádejte o nabídku nebo více informací a naši pracovníci vás budou co nejdříve kontaktovat.

Kontakt

Methansulfonan olovnatý

...

 • Rodina (Ostatní chemické produkty)
 • CAS registry number 17570-76-2
 • Vzorec CH3SO32Pb

informace nedostupná

Detail produktu

3-(1-pyridin)-1-propansulfonát (PPS)

...

 • Rodina (Ostatní chemické produkty)
 • CAS registry number 15471-17-7
 • Vzorec C8H11NO3S

Detail produktu

Fosfornan Sodný Monohydrát

...

 • Rodina (Ostatní chemické produkty)
 • CAS registry number 10039-56-2
 • Vzorec NaH2PO2.H2O

Fosfornan sodný (NaPO2H2, také známý jako fosfinát sodný) je sodná sůl kyseliny fosforné a často se vyskytuje jako monohydrát, NaPO2H2 · H2O.

Detail produktu

Teluričitan sodný

...

 • Rodina (Ostatní chemické produkty)
 • CAS registry number 10102-20-2
 • Vzorec Na2TeO3

Detail produktu

Wolframan Sodný

...

 • Rodina (Ostatní chemické produkty)
 • CAS registry number 10213-10-2
 • Vzorec Na2WO4.2H2O

Wolframan disodný je anorganická sloučenina vzorce Na2WO4 • 2H2O. Tato sodná sůl orthotungstate je užitečná jako zdroj volfrámu pro chemickou syntézu. Jedná se o přechod mezi přeměnou wolframových rud na kov.

Detail produktu

Jak vám můžeme pomoci?

Požádejte o nabídku nebo více informací a naši pracovníci vás budou co nejdříve kontaktovat.

Kontakt

2-(2-propynyloxy) ethanol

...

 • Rodina (Ostatní chemické produkty)
 • CAS registry number 3973-18-0
 • Vzorec C5H8O2

Detail produktu

Oxid Telluričitý

...

 • Rodina (Ostatní chemické produkty)
 • CAS registry number 7446-07-3
 • Vzorec TeO2

Tellur je poměrně vzácný prvek; většinou se vyskytuje jako příměs dalších kovů, má značnou afinitu ke zlatu a stříbru. Přidáním kyseliny sírové do alkalického roztoku telluru získáme oxid. Na vzduchu zůstává stabilní a hoří zeleným plamenem vydávajícím bioxid. Reaguje s kyselinami za vzniku tellurových solí.

Detail produktu

Oxid titaničitý

...

 • Rodina (Ostatní chemické produkty)
 • CAS registry number 13463-67-7
 • Vzorec TiO2

Oxid titaničitý se vyskytuje ve třech přírodních formách: rutil, anatas a brookit. Důsledkem nečistot přítomných v krystalu jsou všechny tyto formy barevné. Nejběžnější z nich je rutil: každý atom titanu je osmistěnně obklopen šesti atomy kyslíku. Anatas má také tetragonální strukturu, vzhledem k rutilu značně protáhlou. Naopak brookit se vyskytuje jako kosočtverečný minerál.

Detail produktu

Oxid wolframový

...

 • Rodina (Ostatní chemické produkty)
 • CAS registry number 1314-35-8
 • Vzorec WO3

Detail produktu

Oxid zinečnatý

...

 • Rodina (Ostatní chemické produkty)
 • CAS registry number 1314-222-5
 • Vzorec ZnO

Detail produktu

Jak vám můžeme pomoci?

Požádejte o nabídku nebo více informací a naši pracovníci vás budou co nejdříve kontaktovat.

Kontakt

Zinek (prášek)

...

 • Rodina (Ostatní chemické produkty)
 • CAS registry number 7440-66-6
 • Vzorec Zn

Zinek je bílý měkký kov; je dodáván ve formě odlitků, bloků, tyčí nebo granulí různých forem a velikostí. Zinek ve formě prášku je látka tmavě šedé barvy. V organické chemii se používá jako redukční činidlo, dále se uplatňuje v hydrometalurgii a jako antikorozní ochrana nátěrových hmot.

Detail produktu

Chlorid Inditý Bezvodý

...

 • Rodina (Ostatní chemické produkty)
 • CAS registry number 10025-82-8
 • Vzorec InCI3

Detail produktu

Rhenistan Amonný

...

 • Rodina (Ostatní chemické produkty)
 • CAS registry number 13598-65-7
 • Vzorec NH4ReO4

Rhenistan amonný je nejčastější formou léčby reninu a je dostupný v katalogu chemických produktů společnosti Todini v různých čistkách.

Detail produktu