Antimon

Antimon je stříbrolesklý prvek s namodralým nádechem, který se v přírodě vyskytuje jako doprovodný kov, především jako sloučenina minerálu stiban. Antimon se uplatňuje v mnoha oblastech: používá se při výrobě barev a nátěrových hmot; ve farmaceutickém průmyslu slouží jako antiemetikum; ve zbrojním průmyslu se využívá pro výrobu zápalek a výbušnin; v textilním průmyslu slouží sloučeniny antimonu pro výrobu pigmentů. Antimon jako kov má poměrně nízkou toxicitu, zatímco výpary antimonu jsou po vdechnutí velmi škodlivé. Společnost Todini Chemicals se specializuje na distribuci solí antimonu pro výrobu skla a keramiky a v galvanické technologii.

Oxid antimonitý

Sb

  • Rodina Sb (Antimon)
  • CAS registry number 1309-64-4
  • Vzorec Sb2O3

Oxid antimonitý je bílá práškovitá látka, která má při zahřívání tendenci žloutnout. Je nerozpustný ve vodě a v kyselině dusičné, lépe rozpustný ve zředěné kyselině sírové a chlorovodíkové.Chlorovodíkový roztok oxidu antimonitého ošetřený sirovodíkem vytváří usazeninu oranžové barvy rozpustnou v sulfidu amonném. Oxid antimonitý, známý také pod názvem Timonox se uplatňuje v chemickém průmyslu pro přípravu antimonidu sodného. Ve sklářském a keramickém průmyslu pak slouží jako pigment nebo kalící činidlo.

Detail produktu

Hexahydroxoantimoničnan Sodný

Sb

  • Rodina Sb (Antimon)
  • CAS registry number 33908-66-6
  • Vzorec NaSbO3.3H2O

Hexahydroxoantimoničnan sodný je sodná sůl hypotetické antimonové kyseliny H3SbO4.

Detail produktu