Kobalt

Kobalt je prvek v přírodě velmi rozšířený, v zemské kůře se vyskytuje v koncentraci 0,0023%. Minerály mají velmi nízký obsah kobaltu. Kobalt se vždy vyskytuje jako sloučenina s jinými kovy. Kobalt je velmi žádaný kov v mnoha odvětvích: zootechnice, keramice, metalurgii a v chemickém průmyslu. Společnost Todini Chemicals je předním distributorem solí a oxidů na bázi kobaltu a nabízí celou řadu kovů kobaltu, které pokrývají všechna průmyslová odvětví a aplikace.

Octan kobaltnatý

Co

 • Rodina Co (Kobalt)
 • CAS registry number 6147-53-1
 • Vzorec Co(C2H3O2)2.4H2O

Detail produktu

Uhličitan kobaltnatý

Co

 • Rodina Co (Kobalt)
 • CAS registry number 513-79-1
 • Vzorec CoCO3

Detail produktu

Chlorid kobaltnatý

Co

 • Rodina Co (Kobalt)
 • CAS registry number 7791-13-1
 • Vzorec CoCl2.6H2O

Detail produktu

Hydroxid kobaltnatý

Co

 • Rodina Co (Kobalt)
 • CAS registry number 21041-93-0
 • Vzorec Co(OH)2

Detail produktu

Kobalt (Kov)

Co

 • Rodina Co (Kobalt)
 • CAS registry number 7440-48-4
 • Vzorec Co

Kobalt je tvrdý kov s typickým šedým zabarvením, který při vysokých teplotách ztrácí feromagnetické vlastnosti a stává se z něj kov kujný. V hydratované podobě původně namodralý kobalt získává růžovou barvu. Kobalt je kov v přírodě poměrně rozšířený a vždy se vyskytuje v kombinaci s jinými kovy.

Detail produktu

Jak vám můžeme pomoci?

Požádejte o nabídku nebo více informací a naši pracovníci vás budou co nejdříve kontaktovat.

Kontakt

Dusičnan kobaltnatý

Co

 • Rodina Co (Kobalt)
 • CAS registry number 10026-22-9
 • Vzorec Co(NO3)2.6H2O

Dusičnan kobaltnatý je kobaltnatá sůl, která se připravuje rozpouštěním uhličitanu kobaltnatého v kyselině dusičné. Při pokojové teplotě se jeví jako pevná červenohnědá látka se slabým zápachem. Může krystalizovat jako hexahydrát. Dusičnan kobaltnatý je sloučenina škodlivá, může vyvolat alergickou reakci.

Detail produktu

Oxid Kobaltnato-Kobaltitý

Co

 • Rodina Co (Kobalt)
 • CAS registry number 1308-06-1
 • Vzorec Co3O4

Oxid Kobaltnato-Kobaltitý je škodlivou alergenní sloučeninou. Je to anorganická sloučenina a většinou se vyskytuje jako tetraoxid trikobaltu. Při pokojové teplotě se uvádí jako černá pevná látka bez zápachu

Detail produktu

Síran Kobaltnatý

Co

 • Rodina Co (Kobalt)
 • CAS registry number 10026-24-1
 • Vzorec Co(SO4).7H2O

Kobaltová Skalice je jednou z nejběžněji dostupných solí kobaltu, které reagují jako kyseliny k neutralizaci bází

Detail produktu

Síran kobaltnatý (krmný)

Co

 • Rodina Co (Kobalt)
 • CAS registry number 10026-24-1
 • Vzorec Co(SO4).7H2O

Detail produktu