Vanad

Vanad je prvek v přírodě hojně rozšířený. Jeho koncentrace v zemské kůře se pohybuje kolem 0,016%. V závislosti na stupni oxidace nabývá různých barev. Možné aplikace vanadu nejsou dosud plně prozkoumány; z velké většiny je vanad používán pro výrobu speciálních slitin následně určených pro vznik vysoce kvalitních ocelí vanadu. Některé sloučeniny vanadu (metavanadičnan amonný a oxid vanadičitý) se hojně využívají jako katalyzátory při oxidaci. Todini Chemicals nabízí tento sortiment výrobků pro keramický průmysl a jako katalyzátory.

Metavanadičnan amonný

V

 • Rodina V (Vanad)
 • CAS registry number 7803-55-6
 • Vzorec NH4VO3

Metavanadičnan amonný vzniká srážením chloridu amonného a zásaditého roztoku V2O5 nebo se získává průmyslově z minerálů vanaditu. Tato látka je dobře rozpustná v horké vodě a nerozpustná v nasyceném roztoku NH4CL. Metavanadičnan amonný se používá jako katalyzátor pro organické i anorganické sloučeniny a při výrobě barev a nátěrů.

Detail produktu

Metavanadičnan sodný

V

 • Rodina V (Vanad)
 • CAS registry number 13718-26-8
 • Vzorec NaVO3

Detail produktu

Oxid vanadičný

V

 • Rodina V (Vanad)
 • CAS registry number 1314-62-1
 • Vzorec V2O5

Detail produktu

Chlorid vanaditý

V

 • Rodina V (Vanad)
 • CAS registry number 7718-98-1
 • Vzorec VCI3

Detail produktu

Oxid vanaditý

V

 • Rodina V (Vanad)
 • CAS registry number 1314-34-7
 • Vzorec V2O3

Detail produktu

Jak vám můžeme pomoci?

Požádejte o nabídku nebo více informací a naši pracovníci vás budou co nejdříve kontaktovat.

Kontakt

Metavanadičnan draselný

V

 • Rodina V (Vanad)
 • CAS registry number 13769-43-2
 • Vzorec KVO3

Detail produktu