Jod

Jod je velmi vzácný nekovový prvek ze skupiny halogenů, který se v přírodě nevyskytuje ve volném stavu, ale pouze ve formě sloučenin; je přítomen v půdě, horninách, mořské vodě a má zásadní význam pro správný vývoj rostlin i organismů. Jod se vyskytuje ve formě granulí či vloček černohnědé barvy, s kovovým leskem a charakteristickým zápachem. Výpary jodu vyvolávají silné podráždění sliznic a v závislosti na koncentraci mohou způsobit slzení, zánět spojivek a dýchacích cest. Jod se uplatňuje především v lékařství při léčbě dysfunkcí štítné žlázy a jako antiseptikum se často přidává do mastí a pesticidů. Společnost Todini Chemicals distribuuje jod a jeho soli v zootechnickém, zemědělském, farmaceutickém a průmyslovém sektoru.

Jodičnan vápenatý bezvodý

I

 • Rodina I (Jod)
 • CAS registry number 7789-80-2
 • Vzorec Ca(IO3)2

Detail produktu

Jod

I

 • Rodina I (Jod)
 • CAS registry number 7753-56-2
 • Vzorec I2

V přírodě je jod přítomen jako sloučenina v horninách, skalách, mořské vodě; je důležitým životním prvkem pro rostliny i zvířata. Mořská voda obsahuje od 0,025mg do 0,05mg jodu na litr. Při vypařování může jod vyvolat podráždění sliznice, způsobit zánět spojivek a vést až k zánětu dýchacích cest.

Detail produktu

Jodičnan draselný FCC

I

 • Rodina I (Jod)
 • CAS registry number 7758-05-6
 • Vzorec KIO3

Jodičnan draselný při zahřívání plamenem vykazuje typickou purpurovou barvu indikující přítomnost draslíku.

Detail produktu

Jodid draselný

I

 • Rodina I (Jod)
 • CAS registry number 7681-11-0
 • Vzorec KI

Detail produktu

Jodid draselný

I

 • Rodina I (Jod)
 • CAS registry number 7681-11-0
 • Vzorec KI

Detail produktu

Jak vám můžeme pomoci?

Požádejte o nabídku nebo více informací a naši pracovníci vás budou co nejdříve kontaktovat.

Kontakt

Jodid draselný

I

 • Rodina I (Jod)
 • CAS registry number 7681-11-0
 • Vzorec KI

Detail produktu

PVP-I

I

 • Rodina I (Jod)
 • CAS registry number 10025-82-8
 • Vzorec C6H9NOnxl

Jodovaný Povidon je nejběžnějším rozpustným derivátem india. Indium rychle reaguje s chlórem za vzniku chloridu. Jedná se o Lewisovu kyselinu používanou při acylačních reakcích, jako jsou Friedel-Crafts a Diels-Alder.

Detail produktu

Jodid měďný

I

 • Rodina I (Jod)
 • CAS registry number 7681-65-4
 • Vzorec Cul

Detail produktu

Jodičnan sodný

I

 • Rodina I (Jod)
 • CAS registry number 7681-55-2
 • Vzorec NaIO3

Detail produktu

Jodid sodný

I

 • Rodina I (Jod)
 • CAS registry number 7681-82-5
 • Vzorec NaI

Jodid sodný má vzhled čtvercových krystalků nebo krystalického prášku, který má na vzduchu a na světle tendenci žloutnout jako důsledek na reakci jodu. Při zahřívání plamenem získává žlutou barvu.

Detail produktu

Jak vám můžeme pomoci?

Požádejte o nabídku nebo více informací a naši pracovníci vás budou co nejdříve kontaktovat.

Kontakt

Jodistan sodný

I

 • Rodina I (Jod)
 • CAS registry number 7790-28-5
 • Vzorec NaIO4

Detail produktu