Molybdenan Amonný

Dostupnost

Molybdenan Amonný je běžně dostupný. Společnost Todini se zaručuje, že výše zmíněná specifikace produktu se vztahuje na Molybdenan Amonný v jejich původním balení a odpovídá podmínkám uvedeným v Bezpečnostním listu produktu.

Vzorec

(NH4)6Mo7O24.4H2O

CAS registry number

12054-85-2

Požádat o cenovou nabídku

Molybdenan Amonný

Distribuce a prodej Molybdenan Amonný

Popis

Informace nedostupná

Vzhled

Molybdenan amonný se vyskytuje jako bílý krystalický prášek nebo ve formě větších jednoklonných slabě nazelenalých krystalů.

Rozpustnost

Molybdenan amonný je nerozpustný v ethanolu, rozpustný ve studené vodě, zatímco v teplé vodě má tendenci se rozkládat.

Použití

Molybdenan amonný má širokou škálu využití: při výzdobě keramiky, při chemických analýzách sloužících k odhalení přítomnosti fosfátů, arsenu či olova. V chemickém průmyslu je zdrojem iontů molybdenu. Molybdenan amonný lze využít také při přípravě katalyzátorů v reakcích dehydrogenace a odsíření nebo při procesech galvanického pokovování.

Klasifikace

Vyžádejte si Bezpečnostní list produktu (SDS) a a prostudujte body 3, 14, 15.

Bezpečnost

Vyžádejte si Bezpečnostní list produktu (SDS) a prostudujte body 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikace

Technická specifikace produktů je k dispozici na vyžádání, v závislosti na použití.

Další název

Molybdenan amonný tetrahydrát, heptamolydbenan hexamonný tetrahydrát, ammonium molybdate tetrahydrate