Měď

Ryzí měď se v přírodě nachází, ale vzácně ve větším množství a vyskytuje se tedy převážně ve sloučeninách s koncentrací rovnající se 0,030%. Čistá měď je kovový prvek s lesklým načervenalým nádechem. Vyznačuje se velmi dobrou kujností a tažností. Měď je vynikajícím vodičem elektrického proudu i tepla, i když případné nečistoty mohou tyto vlastnosti mědi negativně ovlivnit. Díky své vysoké tvrdosti se měď využívá v elektrotechnickém průmyslu a při výrobě slitin, jako bronz a mosaz. V chemickém průmyslu pak slouží jako katalyzátor a v zemědělství se používá jako insekticid a fungicid.

Elektrolytická Měď

Cu

 • Rodina Cu (Měď)
 • CAS registry number 7440-50-8
 • Vzorec Cu

Měď ve formě měděných klipsů má celou řadu výhod: jednoduchou povrchovou strukturu; povrch anod postrádající tření; jsou kompletně rozpustitelné v kyselých lázních a urychlují proces kalení. Bezkyslíkaté měděné klipsy rychle vytvoří souvislý film než mohou být použity v další lázni.

Detail produktu

Chlorid Měďnatý roztok

Cu

 • Rodina Cu (Měď)
 • CAS registry number 1344-67-8
 • Vzorec Cl2Cu

Roztoky chloridu měďnatého jsou kapalné roztoky se střední až silnou koncentrací chloridu měďnatého. Tento produkt je vynikajícím zdrojem chloridu mědi pro aplikace vyžadující rozpustné materiály.

Detail produktu

Bezkyslíkatá Měď

Cu

 • Rodina Cu (Měď)
 • CAS registry number 7440-50-8
 • Vzorec Cu

Měď ve formě měděných klipsů má celou řadu výhod: jednoduchou povrchovou strukturu; povrch anod postrádající tření; jsou kompletně rozpustitelné v kyselých lázních a urychlují proces kalení. Bezkyslíkaté měděné klipsy rychle vytvoří souvislý film než mohou být použity v další lázni.

Detail produktu

Uhličitan měďnatý

Cu

 • Rodina Cu (Měď)
 • CAS registry number 12069-69-1
 • Vzorec CuCO3.Cu(OH)2

Detail produktu

Chlorid měďnatý

Cu

 • Rodina Cu (Měď)
 • CAS registry number 10125-13-0
 • Vzorec CuCl2.2H20

Detail produktu

Jak vám můžeme pomoci?

Požádejte o nabídku nebo více informací a naši pracovníci vás budou co nejdříve kontaktovat.

Kontakt

Hydroxid měďnatý

Cu

 • Rodina Cu (Měď)
 • CAS registry number 20427-59-2
 • Vzorec Cu(OH)2

Hydroxid měďnatý je látka na vzduchu poměrně stabilní, při teplotách přesahujících 100°C se lehce rozkládá.

Detail produktu

Jodid měďný

Cu

 • Rodina Cu (Měď)
 • CAS registry number 7681-65-4
 • Vzorec Cul

Detail produktu

Oxid Měďnatý

Cu

 • Rodina Cu (Měď)
 • CAS registry number 1317-38-0
 • Vzorec CuO

Oxid měďnatý vzniká kalcinací hydroxidu nebo dusičnanu měďnatého při teplotě zhruba 300°C. Při vysokých teplotách se snadno redukuje na kov.

Detail produktu

Síran měďnatý

Cu

 • Rodina Cu (Měď)
 • CAS registry number 7758-99-8
 • Vzorec CuSO4.5H2O

Detail produktu

Methansulfonát Měďnatý

Cu

 • Rodina Cu (Měď)
 • CAS registry number 5425-36-2
 • Vzorec Cu(CH3SO3)2

Měďnatý methansulfonát je měděná sůl methansulfonové kyseliny CH4O3S. Produkt je dostupný ve vodném roztoku s obsahem Cu ve výši 125 g / l.

Detail produktu

Jak vám můžeme pomoci?

Požádejte o nabídku nebo více informací a naši pracovníci vás budou co nejdříve kontaktovat.

Kontakt

Fosforová Měď

Cu

 • Rodina Cu (Měď)
 • CAS registry number 7440-50-8
 • Vzorec Cu

Měď ve formě měděných klipsů má celou řadu výhod: jednoduchou povrchovou strukturu; povrch anod postrádající tření; jsou kompletně rozpustitelné v kyselých lázních a urychlují proces kalení. Bezkyslíkaté měděné klipsy rychle vytvoří souvislý film než mohou být použity v další lázni.

Detail produktu