Oplossing van Vanadiumsulfaat

Beschikbaarheid

Speciale en kwaliteitsvereisten voor de oplossing van Vanadiumsulfaat zijn beschikbaar op aanvraag.

Formule

VSO5

CAS-registratienummer

27774-13-6

Vraag een prijsopgave

Oplossing van Vanadiumsulfaat

Distributeur van chemische producten op basis van vanadiumsulfaat, vanadiumoxidesulfaat, vanadiumoxidesulfaat(2+).

Beschrijving

Informatie niet beschikbaar

Uitzicht

De oplossing van Vanadiumsulfaat heeft een kristalheldere blauwe kleur en is vloeisbaar.

Oplosbaarheid

Informatie niet beschikbaar

Gebruik

Vanadiumsulfaat is een coordinatie-eenheid van vanadium en een metaalsulfaat. De oplossing van vanadiumsulfaat werkt als katalysator en een grondstof gebruikt in de farmaceutische industrie, voor de oppervlaktebehandeling van metalen en polymeren.

Classificatie

De oplossing van Vanadiumdisolfaat is erg schadelijk en kan irritatie veroorzaken van de ogen, de huid en de ademhalingswegen. Vraag het Veiligheidsblad (SDS) en lees voor meer informatie. Op aanvraag worden de technische specificiteiten verstrekt, op basis van het gebruik: vanadiumdisolfaat wordt bewaard in de originele verpakking en in overeenstemming met de condities vermeld op het Veiligheidsblad (SDS).

Veiligheid

Vraag het veiligheidsblad en raadpleeg de punten 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specificiteiten

De technische specificiteiten worden verstrekt op aanvraag, naargelang de toepassing.

Synoniemen

Vanadiumsulfaat, vanadiumoxidesulfaat, vanadiumoxidesulfaat(2+).