Methaansulfonzuur – Natriumzout

Beschikbaarheid

Speciale en kwaliteitsvereisten voor methaandisulfonzuur – Natriumzout zijn beschikbaar op aanvraag.

Formule

CH2O6S2Na22H2O

CAS-registratienummer

5799-70-3

Vraag een prijsopgave

Methaansulfonzuur – Natriumzout

Distributeur van chemische producten op basis van methaansulfonzuur dinatriumzout dihydraat, dinatriummethaandisulfonzuur

Beschrijving

Informatie niet beschikbaar

Uitzicht

Methaandisulfonzuur – natriumzout is een kristallijn witte vaste stof.

Oplosbaarheid

Dinatriummethaansulfonaat is makkelijk oplosbaar aan 10%.

Gebruik

Methaandisulfonzuur Natriumzout wordt gebruikt als katalysator/versnellend additief in het harde verchromingsproces.

Classificatie

Methaandisolfonzuur Natriumzout kan irritatie veroorzaken van de huid, ernstige oogletsels en irritatie van de ademhalingswegen. Vraag het Veiligheidsblad (SDS) en lees voor meer informatie. Op aanvraag worden de technische specificiteiten verstrekt, op basis van het gebruik: Methaandisolfonzuur Natriumzout wordt bewaard in de originele verpakking en in overeenstemming met de condities vermeld op het veiligheidsblad (SDS).

Veiligheid

Vraag het veiligheidsblad en raadpleeg de punten 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specificiteiten

De technische specificiteiten worden verstrekt op aanvraag, naargelang de toepassing.

Synoniemen

Methaansulfonzuur dinatriumzout dihydraat, dinatriummethaandisulfonzuur