Dimethaansulfonzuur 50%

Beschikbaarheid

Speciale en kwaliteitsvereisten voor Methaandisulfonzuur 50% zijn beschikbaar op aanvraag. Methaandisulfonzuur is normaal beschikbaar in oplossing.

Formule

CH4O6S2

CAS-registratienummer

503-40-2

Vraag een prijsopgave

Dimethaansulfonzuur 50%

Distributeur van chemische producten op basis van methaandisulfonzuur, zoutzuur, methaandisulfonzuur, disulfonmethaan

Beschrijving

Informatie niet beschikbaar

Uitzicht

Methaandisulfonzuur doet zich voor als een witte vloeistof.

Oplosbaarheid

Informatie niet beschikbaar

Gebruik

Methaandisulfonzuur wordt gebruikt in de platingindustrie en werkt als katalysator/versnellend additief in het hard verchromingsproces.

Classificatie

Methaandisolfonzuur is schadelijk bij inhalatie; veroorzaakt irritatie aan de ogen, de ademhalingswegen en de huid. Vraag het Veiligheidsblad (SDS) en raadpleeg de punten 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Op aanvraag kunnen de technische specificiteiten verstrekt worden, op basis van het gebruik. Methaandisolfonzuur wordt bewaard in de originele verpakking en in overeenstemming met de condities vermeld op het Veiligheidsblad (SDS).

Veiligheid

Vraag het veiligheidsblad en raadpleeg de punten 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specificiteiten

De technische specificiteiten worden verstrekt op aanvraag, naargelang de toepassing.

Synoniemen

Methaandisulfonzuur, Zoutzuur, Methaandisulfonzuur, Disulfonmethaan