Privacybeleid krachtens art. 13 van het AVG betreffende de gegevens rechtstreeks meegedeeld door de belanghebbende

De Europese Verordening inzake de bescherming van de persoonsgegevens legt in art. 13, lid 1 de plicht op om de betrokkene te informeren over de rechtstreekse verzameling van zijn gegevens en de fundamentele aspecten van de verwerking ervan, in § 1, lett. a/f.

De onderhavige onderneming informeert u derhalve over het volgende:

1-A) De onderneming die de gegevens verwerkt is TODINI AND CO. S.P.A.

Gevestigd in:MONZA 20900 (MB), CORSO MILANO 46
E-mail:privacy@todini.com
Telefoon:039-2302495

1-B) De gegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden:

De rechtsgrond berust op:

1-C) De bestemmelingen of de eventuele categorieën van bestemmelingen zijn:

1-D) De gegevens kunnen worden overgedragen buiten het grondgebied van de EU of aan een internationale organisatie op basis van bindende regels (art. 47), zijnde juridisch bindende Standaard Contractvoorwaarden goedgekeurd door de Europese Commissie en van toepassing op alle betrokken leden van het concern bestaande uit ondernemingen die een gemeenschappelijke economische activiteit uitvoeren, inclusief hun werknemers, verder verlenen deze relaties aan de betrokkenen uitdrukkelijk de rechten voorzien in het AVG betreffende de verwerking van hun persoonsgegevens;

Extra bijkomende informatie nodig voor een correcte en transparante verwerking.

2-A) De periode voor het bewaren van de persoonsgegevens in de relatieve gegevensbanken:

Hoelang worden de gegevens betreffende de potentiële klanten/leveranciers bewaard

Hoelang worden de gegevens van een klant / leverancier bewaard

2-B) U hebt het recht ons toegang te vragen tot uw persoonsgegevens, ze te corrigeren, te wissen, de verwerking ervan te beperken, zich te verzetten tegen de verwerking of overdraging ervan;

2-C) U hebt het recht klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie.

2-D) De communicatie van uw persoonsgegevens: