Malonzuur

Beschikbaarheid

Malonzuur is normaal beschikbaar. Todini certificeert dat de bovenstaande specificatie verwijst naar het product bewaard in de oorspronkelijke verpakking en condities vermeld op het Veiligheidsblad (SDS).

Formule

HOOC-CH2-COOH

CAS-registratienummer

141-82-2

Distributeur van chemische producten op basis van 1,3-propaanzuur

Beschrijving

Informatie niet beschikbaar

Uitzicht

Malonzuur is een geurloze kristallijne witachtige vaste stof.

Oplosbaarheid

Malonzuur is bijzonder oplosbaar in water met een waarde van 1390 g/l (20°C).

Gebruik

Malonzuur wordt gebruikt in de farmaceutische industrie, vooral in de vorm van zijn methylester in de organische synthese, meerbepaald voor de productie van barbituraten en vitamines van de groep B. Propaanzuur wordt gebruikt in de elektronische industrie, voor speciale solventen, in netpolymeren en voor de oppervlaktebehandeling van metalen.

Classificatie

Vraag het veiligheidsblad (SDS) en raadpleeg de punten 3, 14, 15.

Veiligheid

Vraag het veiligheidsblad en raadpleeg de punten 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specificiteiten

De technische specificiteiten worden verstrekt op aanvraag, naargelang de toepassing.

Synoniemen

1,3-propaanzuur