Privacbeleid

In deze pagina worden de manieren beschreven waarom de website wordt beheerd, met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers van de website.

Het gaat om een verklaring krachtens art. 13 van de EU-Verordening 2016/679 inzake de bescherming van de persoonsgegevens van wie gebruik maakt van de diensten en pagina’s van de website toegankelijk via het elektronisch adres van de homepage van de website todini.com.

De verklaring heeft uitsluitend betrekking tot de website in kwestie en alle onderdelen ervan, en is niet uitbreidbaar tot andere websites of pagina’s die niet behoren tot de website zelf geraadpleegd door de gebruiker aan de hand van de link.

Door de eenvoudige raadpleging van de website of de wisselwerking ermee kunnen gegevens worden verwerkt relatief aan geïdentificeerde of identificeerbare personen.

Verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking is de onderneming Todini and Co. S.P.A., gevestigd in Corso Milano 46, 20900 Monza (MB) met BTW-nummer: 10722620159.

De verwerkingen betreffende de webdiensten van deze website vinden plaats op de voornoemde exploitatiezetel en vestiging van de verantwoordelijke voor de verwerking, en worden enkel verzorgd door technisch en operatief personeel van de aangestelde Diensten of eventuele personen belast met het onderhoud van het platform voor de verzameling van gegevens.

Communicatie van de gegevens

De verzamelde gegevens kunnen aan de eventuele verantwoordelijke voor de verwerking worden meegedeeld tijdens de verlening van de webdienst of de raadpleging van de pagina’s; ze worden niet meegedeeld aan of verspreid naar andere personen, behalve mits de uitdrukkelijke autorisatie vanwege de gebruiker of bij wettelijke verplichting.

Type van verwerkte gegevens en doeleinde van de verwerking

Navigatiegegevens

De geautomatiseerde systemen en de softwareprocedures voor de werking van deze website verwerven tijdens hun normaal bedrijf een aantal persoonsgegevens waarvan de overdracht impliciet is bij het gebruik van de communicatieprotocollen van het Internet.

Het gaat om informatie die niet wordt verzameld om te worden geassocieerd met geïdentificeerde betrokkenen, maar die omwille van hun eigen karakter en aan de hand van verwerkingen en associaties met gegevens in het bezit van derden de gebruikers kunnen identificeren.

In deze categorie van gegevens horen:

Deze gegevens worden gebruikt met het enige doeleinde anonieme statistische informatie te verkrijgen over het gebruik van de website en om het correct gebruik ervan te controleren. Ze worden onmiddellijk na de verwerking ervan gewist. De gegevens kunnen worden gebruikt voor het bepalen van verantwoordelijkheden in het geval van hypothetische cybercriminaliteit tegen de website. Voor meer informatie, lees het cookiesbeleid aanwezig op de site todini.com

Gegevens meegedeeld door de gebruiker

Het facultatief, expliciet en vrijwillig versturen van gegevens naar deze website houdt de daaropvolgende verwerving in van het e-mailadres van de betrokken afzender, wat nodig is om de vragen te beantwoorden, alsook de eventuele andere verstuurde persoonsgegevens.

De specifieke verklaring kan gedownload worden met de link in het contactformulier van de website.

Verwerking en bewaring van de gegevens

De persoonsgegevens verzameld tijdens de navigatie worden verwerkt met geautomatiseerde instrumenten, aan de hand van logica die nauw verband houden met de aangegeven doeleinden en op manieren die borg staan voor de veiligheid en vertrouwelijkheid, in overeenstemming met de bepalingen van het artikel 32 AVG.

De gegevens worden enkel bewaard voor de tijd die nodig is om het objectief te halen waarvoor ze verzameld en verwerkt worden.

Rechten van de betrokkene en voorwaarden voor de uitoefening

U hebt het recht op toegang tot uw persoonsgegevens, deze te controleren, te wissen, de verwerking ervan te beperken, zich te verzetten tegen de verwerking en overdraging ervan (art. 15 tot 22 van de EU-Verord. AVG);

U kunt uw rechten uitoefenen en de derde personen kennen aan wie uw gegevens mogelijk zijn doorgegeven door te schrijven naar het adres privacy@todini.com of door een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Klacht bij de Autoriteit

U hebt het recht klacht in te dienen bij het controleorgaan van de Autoriteit voor de bescherming van de persoonsgegevens door een aangetekende brief met bericht van ontvangst te sturen naar het adres: Piazza Monte Citorio n. 121, 00186 ROMA of een gecertificeerd e-mailbericht naar protocollo@pec.gpdp.it, of u te richten tot het bevoegd controleorgaan van een ander Land van de Europese Unie.

Laatste update: 22/10/2018