DEP 151

Beschikbaarheid

Speciale en kwaliteitsvereisten voor DEP 151 zijn beschikbaar op aanvraag.

Formule

C7H13N

CAS-registratienummer

4079-68-9

Distributeur van chemische producten op basis van dietilammina propino, dietilpropargilammina.

Beschrijving

Informatie niet beschikbaar

Uitzicht

DEP151 is een kleurloze tot lichtgele vloeistof.

Oplosbaarheid

Oplosbaarheid in water: 30 g/l bij 20°C.

Gebruik

DEP 151 is een bemiddelaar bij de productie van glansmiddelen voor de plating van Nikkel.

Classificatie

DEP 151 is toxisch bij contact met de huid en bij inademing. Kan brandwonden aan de huid en oogletsels veroorzaken. Vraag het Veiligheidsblad (SDS) en raadpleeg de punten 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Op aanvraag kunnen de technische specificiteiten verstrekt worden, op basis van het gebruik: DEP151 wordt bewaard in de originele verpakking en in overeenstemming met de condities vermeld op het veiligheidsblad (SDS).

Veiligheid

Vraag het veiligheidsblad en raadpleeg de punten 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specificiteiten

De technische specificiteiten worden verstrekt op aanvraag, naargelang de toepassing.

Synoniemen

Dietilammina propino, Dietilpropargilammina.