Silicomolybdeenzuur

Beschikbaarheid

Silicomolybdeenzuur is normaal beschikbaar. Todini certificeert dat de bovenstaande specificatie verwijst naar het product bewaard in de oorspronkelijke verpakking en condities vermeld op het Veiligheidsblad (SDS).

Formule

H4(Mo12SiO40).x H2O

CAS-registratienummer

11089-20-6

Vraag een prijsopgave

Silicomolybdeenzuur

Distributeur van chemische producten op basis van silicomolybdeenzuur

Beschrijving

Informatie niet beschikbaar

Uitzicht

Silicomolybdeenzuur doet zich voor in de vorm van gele kristallen.

Oplosbaarheid

Het product is oplosbaar in water.

Gebruik

Silicomolybdeenzuur wordt gebruikt als grondstof voor katalysatoren. Silicomolybdeenzuur behoort tot een welbepaalde klasse van zuren samengesteld uit een combinatie van waterstof en zuurstof met bepaalde metalen en niet-metalen. Dit type van zuur wordt gebruikt als "recycleerbare" katalysator in chemische reacties.

Classificatie

Vraag het veiligheidsblad (SDS) en raadpleeg de punten 3, 14, 15.

Veiligheid

Vraag het veiligheidsblad en raadpleeg de punten 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specificiteiten

De technische specificiteiten worden verstrekt op aanvraag, naargelang de toepassing.

Synoniemen

Silicomolybdeenzuur