Hexafluorzirkoonzuur

Beschikbaarheid

Hexafluorzirkoonzuur is normaal beschikbaar. Todini certificeert dat de bovenstaande specificatie verwijst naar het product bewaard in de oorspronkelijke verpakking en condities vermeld op het Veiligheidsblad (SDS).

Formule

H2ZrF6

CAS-registratienummer

12021-95-3

Vraag een prijsopgave

Hexafluorzirkoonzuur

Distributeur van chemische producten op basis van diwaterstof hexafluozirkonaat oplossing, (2-) waterstofhexafluorzirkonaat oplossing

Beschrijving

Informatie niet beschikbaar

Uitzicht

Hexafluorzirkoonzuur is een kleurloze vloeistof met kenmerkende scherpe geur van zoutzuur.

Oplosbaarheid

Informatie niet beschikbaar

Gebruik

Hexafluorzirkoonzuur wordt gebruikt in het fosfateringsproces voor het platen van metaal. In dit proces is het hexafluorzirkoonzuur een alternatief op het gebruik van nikkel omdat het een stof is die onderhevig is aan de veranderingen van de omgeving. Het hexafluorzirkoonzuur vermindert beduidend de vorming van onderproducten van slib ten opzichte van systemen gebaseerd op zinkfosfaat en kan ook makkelijk gebruikt worden in productielijnen, zonder nagenoeg wijzigingen aan te brengen aan het proces. Het hexafluorzirkoonzuur is de beste keuze ter vervanging van zinkfosfaat in een verfsysteem met elektroafzetting.

Classificatie

Vraag het veiligheidsblad (SDS) en raadpleeg de punten 3, 14, 15.

Veiligheid

Vraag het veiligheidsblad en raadpleeg de punten 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specificiteiten

De technische specificiteiten worden verstrekt op aanvraag, naargelang de toepassing.

Synoniemen

Diwaterstof hexafluozirkonaat oplossing, (2-) waterstofhexafluorzirkonaat oplossing