5-Sulfosalicylzuur

Beschikbaarheid

5-Sulfosalicylzuur is normaal beschikbaar. Todini certificeert dat de bovenstaande specificatie verwijst naar het product bewaard in de oorspronkelijke verpakking en condities vermeld op het Veiligheidsblad (SDS).

Formule

C7H6O6S

CAS-registratienummer

97-05-2

Vraag een prijsopgave

5-Sulfosalicylzuur

Distributeur van chemische producten op basis van sulfosalicylzuur

Beschrijving

Informatie niet beschikbaar

Uitzicht

5-Sulfosalicylzuur doet zich voor bij omgevingstemperatuur als een witte vaste stof met een scherpe geur.

Oplosbaarheid

5-Sulfosalicylzuur is volledig oplosbaar in water.

Gebruik

5-Sulfosalicylzuur wordt gebruikt om het gehalte aan eiwitten in urine te bepalen. Het chemisch product veroorzaakt de afzetting van de onoplosbare eiwitten, gemeten door de graad van troebelheid. 5-Sulfosalicylzuur wordt verder gebruikt voor het anodiseren van de kleur.

Classificatie

5-Sulfosalicylzuur is schadelijk bij inname; irriterend voor de ogen, ademhalingswegen en de huid.

Veiligheid

Vraag het veiligheidsblad en raadpleeg de punten 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specificiteiten

De technische specificiteiten worden verstrekt op aanvraag, naargelang de toepassing.

Synoniemen

Sulfosalicylzuur