Methaansulfonzuur – Kaliumzout

Beschikbaarheid

Speciale en kwaliteitsvereisten voor methaandisolfonaatzuur - Kaliumzout zijn beschikbaar op aanvraag.

Formule

CH2O6S2K2

CAS-registratienummer

6291-65-2

Vraag een prijsopgave

Methaansulfonzuur – Kaliumzout

Distributeur van chemische producten op basis van dikaliummethaandisolfonaat, kaliummethaandisolfonaat, methaansulfonzuur kaliumzout

Beschrijving

Informatie niet beschikbaar

Uitzicht

Kaliummethaandisolfonaat doet zich voor als een wit kristallijn massief.

Oplosbaarheid

Informatie niet beschikbaar

Gebruik

Methaandisolfonaatzuur is een katalysator die gebruikt wordt om corrosie te vermijden en die het harde verchromingsproces versnelt.

Classificatie

Kaliummethaandisolfonaat kan huidirritatie, ernstige schade aan de ogen en irritatie van de ademhalingswegen veroorzaken. Vraag de veiligheidsfiche (SDS) en lees voor meer informatie. Op aanvraag worden de technische specificiteiten verstrekt, volgens het gebruik: Methaansulfonzuur Kaliumzout wordt bewaard in de originele verpakking in overeenstemming met de condities vermeld op het veiligheidsblad (SDS).

Veiligheid

Vraag het veiligheidsblad en raadpleeg de punten 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specificiteiten

De technische specificiteiten worden verstrekt op aanvraag, naargelang de toepassing.

Synoniemen

Dikaliummethaandisolfonaat, kaliummethaandisolfonaat, methaansulfonzuur kaliumzout