Lood

Lood is een zwaar metaal met een zilverachtige kleur met blauwe schijn, maar wordt bij contact met lucht eerder dof grijs. Vandaag wordt lood vooral gebruikt in de technologie van de bacteriën; andere gebruiken behelzen: pigmenten, oppervlaktebehandeling van metalen, omhulling van kabels, becherming tegen bestraling en geëxtrudeerde producten. Lood wordt niet makkelijk in zuivere staat gevonden, evenwel samen met andere metalen zoals zink, zilver en koper. Lood is makkelijk te bewerken en is bestand tegen corrosie. Daarom werd dit metaal in het verleden vaak gebruikt. Toen bleek dat dit metaal toxisch was (eind XIXde eeur), is het gebruik ervan aanzienlijk beperkt.

Methaansolfonlood

Pb

  • Familie Pb (Lood)
  • CAS-registratienummer 17570-76-2
  • Formule CH3SO32Pb

Productfiche

Lood Poeder

Pb

  • Familie Pb (Lood)
  • CAS-registratienummer 7439-92-1
  • Formule Pb

Productfiche

Loodnitraat

Pb

  • Familie Pb (Lood)
  • CAS-registratienummer 10099-74-8
  • Formule Pb(NO3)2

Productfiche